Yükleniyor

11. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

11.SINIF COĞRAFYA Nüfus Politikaları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 0
Ülkelerin nüfus politikası uygulamalarının amaçları arasında,

I. Nüfusun eğitim düzeyini artırmak

II. Nüfusun sağlık durumunu kontrol altında tutmak

III. Tarımsal üretim miktarını artırmak

verilenlerin hangileri gösterilemez?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I ve III.
 • Nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerde, eğitim, sağlık, ulaşım vb. hizmetlerde aksamalar yaşanmaktadır.

  Kıtaların nüfus artış hızları düşünüldüğünde bu aksamaların hangisinde daha fazla yaşanması beklenir?


 • A) Asya
 • B) Afrika
 • C) Güney Amerika
 • D) Avrupa
 • E) Avustralya
 • Nüfus artış hızının azaldığı ülkelerde,

  I. Yaşlı nüfus oranı artar.

  II. Çalışma çağındaki nüfus oranı azalır.

  III. İş gücünü karşılamak için diğer ülkelerden göç alır.

  verilen durumların hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin, nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması gerekir?
 • A) Hindistan
 • B) Japonya
 • C) İsveç
 • D) Kanada
 • E) Danimarka
 • 11.coğrafya test çöz
 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Aşağıda nüfus piramitleri verilen ülkelerden hangisinin diğerlerine göre daha gelişmiş bir ülke olduğu söylenebilir?
 • A) 11.coğrafya test çöz
 • B) 11.coğrafya test çöz
 • C) 11.coğrafya test çöz
 • D) 11.coğrafya test çöz
 • E) 11.coğrafya test çöz
 • Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde ortaya çıkan olumsuz durumlardan biridir?
 • A) Mal ve hizmetlere olan talep artar
 • B) Üretim maliyetleri azalır.
 • C) İş gücü potansiyeli artar.
 • D) Yeni iş imkânları oluşur.
 • E) Demografik yatırımlar artar.
 • Avrupa Kıtası’nda nüfus artış hızının düşük olmasının nedeni olarak,

  I. çalışan nüfus içerisinde kadınların oranının fazla olması,

  II. eğitim seviyesinin yüksek olması,

  III. gelişmekte olan ülkelerden göç almas

  ı verilenlerden hangileri gösterilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Almanya, Fransa ve Japonya’nın yıllara göre nüfus dağılımına bakıldığında, nüfus artış hızlarının özellikle 1950 – 1970 yılları arasında çok yüksek olduğu görülmektedir.

  Yukarıda verilen durumun ortaya çıkmasının temel nedeni nedir?


 • A) Sağlık koşullarının iyileşmesi
 • B) Çocuğu çok olan ailelere maddi yardımların yapılması
 • C) İkinci Dünya Savaşı nedeni ile doğum oranlarının çok azalması
 • D) Sanayi ile birlikte iş gücü açığının ortaya çıkması
 • E) Eğitim seviyesinin düşük olması
 • 11.coğrafya test çöz
 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin aşağıdaki politikalardan hangisini uygulaması doğru değildir?
 • A) Sağlık koşullarının iyileştirilmesi
 • B) Kreşlerin yaygınlaştırılması ve ücretsiz hizmet vermesi
 • C) Çocuk sayısına paralel olarak vergi artırımı yapılması
 • D) Çalışan kadınlar için doğum izinlerinin uzatılması
 • E) Dış göçle gelen nüfus için yatırımların yapılması
 • Nüfus artış hızının az olduğu ülkelerde nüfusun ikiye katlanma süresi daha uzundur.

  Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisinde nüfusun ikiye katlanma süresi diğerlerine göre daha uzundur?


 • A) Güney Kore
 • B) Nijerya
 • C) Katar
 • D) Bangladeş
 • E) Somali

 • Etiketler: Nüfus Politikaları test çöz, 11.sınıf coğrafya test çöz, coğrafya testleri çöz
  11.SINIF COĞRAFYA Nüfus Politikaları Test sorularını online çözebilirsiniz.