Yükleniyor

11. Sınıf Din Testleri Çöz

11.Sınıf Din İnsan ve Kaderi Test

11.Sınıf Din İnsan ve Kaderi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
“Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin zamanı geldiğinde meydana gelmesi” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Kaza
 • B) Tevekkül
 • C) İrade
 • D) Ecel
 • E) Mizan
 • Aşağıdakilerden hangisi evrende gözlemlenen kadere örnek gösterilemez?
 • A) Mevsimlerin oluşması
 • B) Atmosferdeki gaz miktarı
 • C) Ozon tabakasının delinmes
 • D) Ay’ın dünya etrafında dönmesi
 • E) Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi
 • “Kuşkusuz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)

  Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rızık
 • B) Kader
 • C) Tevekkül
 • D) Tedbir
 • E) İhlas
 • İslam düşüncesinde var olan kader anlayışı Allah’ın, insanın davranışlarını belirlediği anlamına gelmez. Şayet böyle olsaydı insan sorumlu tutulamazdı. Aksine insan irade sahibi, davranışlarından sorumlu ve hür bir varlıktır. Dolayısıyla Allah insanın davranışlarını sınırlamamıştır.

  Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İnsanların davranış alanı sınırlıdır.
 • B) İrade sahibi varlıkların en önemlisi insandır.
 • C) Kader inancıyla sorumluluk arasında ters orantı vardır.
 • D) Kader, insanın olumlu davranışlarda bulunmasını sağlar.
 • E) Kaderin varlığıyla insanın sorumlu varlık olması çelişmez.
 • “De ki: Hak Rabb’inizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet)

  Bu ayette insanın hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

 • A) İhtiyaçları olmasına
 • B) İrade sahibi olmasına
 • C) Hakikate tabi olmasına
 • D) İnanmaya açık olmasına
 • E) Tevekkül sahibi olmasına
 • Sözlükte “gücü yetmek, planlamak, ölçü ile yapmak, şeklini ve niteliğini belirlemek” gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Tekvin
 • B) Mizan
 • C) Kader
 • D) Kaza
 • E) Kudret
 • Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin iradesi söz konusu değildir?
 • A) İnandığı dinde
 • B) İbadet etmede
 • C) Başarıyı yakalamada
 • D) Güzel ahlaklı olmada
 • E) İçine doğduğu kültürde
 • “Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman suresi, 7 ve 8. ayetler)

  Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İradeyi doğru kullanmak gerektiği
 • B) Çevreyi korumaya özen gösterilmesi gerektiği
 • C) Astronomi çalışmaları yapmanın elzem olduğu
 • D) Gökyüzünün dünyanın örtüsü konumunda olduğu
 • E) Davranışlarda düzenli ve dengeli olunması gerektiği
 • İnsan, iyilik ve kötülük işleyecek bir yetenekte yaratılmış, kendisine düşünme yeteneği (akıl), tercih etme bilinci (irade) ve bu tercihini eyleme aktarabilecek bir güç verilmiştir.

  Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • A) İnsan irade sahibi bir varlıktır.
 • B) İnsan aklını kullanmada özgürdür.
 • C) İnsan aklıyla iyiyi kötüden ayırt edebilir.
 • D) ) İnsanın ara sıra kötülük yapması alın yazısının sonucudur.
 • E) Akıl ve irade insanın düşünerek tercihte bulunmasına imkân vermektedir.
 • Aşağıdakilerden hangisinde aklın fonksiyonlarından söz edilmemektedir?
 • A) İdeal olanı tercih etmek
 • B) Canlılara merhamet etmek
 • C) İyiyi kötüyü ayırt edebilmek
 • D) Fayda ve zararı hesaplayabilmek
 • E) Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmak
 • • “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)

  • “Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman suresi, 7 ve 8. ayetler)

  • “Güneş kendisi için belirlenen yerde (yörüngede) akar (döner). İşte bu Aziz ve Âlim Allah’ın takdiridir.” (Yasin suresi, 38. ayet)

  Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetlerle çelişir?

 • A) Allah’ın ilmi ve kudreti sınırsızdır.
 • B) Kâinatta kusursuz bir denge vardır.
 • C) İnsan evrendeki düzeni aklıyla keşfedebilir.
 • D) İnsan davranışlarının evrene etki etmesi düşünülemez.
 • E) Evrende her şey belirli yasalar çerçevesinde gerçekleşmektedir.
 • Aşağıdakilerden hangisi insanın kaderini etkileyen unsurlardan biri değildir?
 • A) Özgürlüğünün olması
 • B) İradi hareket edebilmesi
 • C) Eylemlerinden sorumlu olması
 • D) İcat yeteneğinin gelişmiş olması
 • E) Düşünebilme yeteneğinin olmas


 • 11.Sınıf Din İnsan ve Kaderi Test

  11.Sınıf Din İnsan ve Kaderi Test
  11.Sınıf Din İnsan ve Kaderi Test
  11.Sınıf Din İnsan ve Kaderi Test
  Etiketler: 11.sınıf test çöz, 11.sınıf din kültürü test, insan ve kaderi test çöz
  11.Sınıf Din İnsan ve Kaderi Test sorularını online çözebilirsiniz.
  11.Sınıf Din İnsan ve Kaderi Test