Yükleniyor

12. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

12.SINIF COĞRAFYA Doğa Olaylarının Geleceği Test

12.SINIF COĞRAFYA Doğa Olaylarının Geleceği Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Küresel ısınma sonucunda doğal sistemlerde bazı değişimlerin olacağı tahmin edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlere örnek olarak gösterilemez?

 • A) Dünya'nın yörüngedeki hızının değişmesi
 • B) Sıcaklıklarda ekstrem değerler yaşanması
 • C) Kara ve deniz buzullarında azalma olması
 • D) Şiddetli tropikal fırtına sayısında artış olması
 • E) Deniz seviyelerinde yükselmeler olması
 • I. Tatlı su kaynaklarında azalma

  II. Tropikal fırtına sayısında artma

  III. Gece gündüz sürelerinde kısalma

  Yukarıdakilerden hangileri ekstrem sıcaklık sonucunda meydana gelebilecek olaylardan biri değildir?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.
 • 21. yüzyılda küresel iklim sistemindeki değişimlerin önceki yüzyıllara oranla daha hızlı olacağından söz edilmektedir. Bu durumun ekstrem sıcaklık değerlerinin görülmesine neden olacağı tahmin edilmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi ekstrem sıcaklık sonucunda meydana gelebilecek olaylardan biri değildir?

 • A) Kara ve deniz buzullarında azalma
 • B) Tropikal fırtına sayısında artma
 • C) Mevsim sürelerinde kısalma
 • D) Sıcaklık ortalamalarında artma
 • E) Deniz seviyelerinde yükselme
 • Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinin beşeri faaliyetler üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha uzun sürede ortaya çıkmaktadır?
 • A) Depremler
 • B) Erozyon
 • C) Kütle hareketleri
 • D) Orman yangınları
 • E) Sel ve taşkınlar
 • Geniş alanlarda uzun yıllar boyunca yaşanan atmosfer olaylarının gösterdiği ortalamaya iklim denir. Günümüzde küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişiklikleri yaşanmaktadır.

  Dünya üzerinde iklim değişikliklerinin ortaya çıkardığı durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Sıcaklıklarda ekstrem değerler yaşanması
 • B) Fırtınalar ve doğal afetlerde artış olması
 • C) Tarımda makine kullanımının artması
 • D) Kuraklık neticesinde orman yangınlarının artması
 • E) Okyanusların ısınmasına bağlı olarak deniz seviyelerinin değişmes
 • Küresel ısınmaya bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin etkilenmesi beklenemez?
 • A) Ormanlık alanlar
 • B) Yeraltı kaynakları
 • C) Tarım alanları
 • D) Okyanus seviyeleri
 • E) Bitki çeşitliliği
 • Aşağıdakilerden hangisi buzulların erimesiyle Dünya üzerinde meydana gelecek olaylar arasında gösterilmez?
 • A) Su yüzeylerindeki buharlaşma miktarı azalacak.
 • B) Okyanus akıntıları etkilenecek.
 • C) Dünya üzerinde yağış dağılışı değişecek.
 • D) Deniz seviyesinde ve kıyı çizgisinde değişmeler olacak.
 • E) Deniz ve okyanusların sıcaklıkları değişecek.
 • Aşağıdakilerden hangisinde artış görülmesi doğal çevrede olumsuz bir durum oluşturmaz?
 • A) Nüfus miktarı
 • B) Milli parklar
 • C) Sanayi tesisleri
 • D) Fosil yakıt kullanımı
 • E) Yerleşim alanları
 • Küresel ısınma sonucunda soğuk iklim bölgelerinde sıcaklık değerlerinin artması bu bölgelerde tarımsal faaliyetlerin yapılabilmesine olanak sağlar.

  12.sınıf coğrafya test

  Yukarda bahsedilen durum haritada numaralandırılıarak verilen alanlardan hangisi için söylenebilir?
 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • 12.sınıf coğrafya test

  Yukarıdaki Dünya haritasında işaretli alanların hangilerinde tropikal fırtınalar görülmez?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.
 • Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın yeryüzünde oluşturacağı olaylar arasında yer almaz?
 • A) Buzul alanlarının azalması
 • B) Tropikal fırtınaların artması
 • C) Okyanusların sıcaklığının yükselmesi
 • D) Atmosferde azot oranının değişmesi
 • E) Kıyı çizgilerinin değişmes
 • I. Geri dönüşüm tesisleri

  II. Kıyılarda yapılaşma

  III. Ağaçlandırma faaliyetleri

  Yukarıda verilenlerden hangileri doğanın sürdülebilirliği için yapılacak çalışmalar arasında gösterilemez?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.


 • 12.SINIF COĞRAFYA Doğa Olaylarının Geleceği Test

  12.SINIF COĞRAFYA Doğa Olaylarının Geleceği Test
  12.SINIF COĞRAFYA Doğa Olaylarının Geleceği Test
  12.SINIF COĞRAFYA Doğa Olaylarının Geleceği Test
  Etiketler: 12.sınıf coğrafya test çöz, 12.sınıf doğa olayların geleceği soruları, 12.sınıf coğrafya test çöz
  12.SINIF COĞRAFYA Doğa Olaylarının Geleceği Test sorularını online çözebilirsiniz.
  12.SINIF COĞRAFYA Doğa Olaylarının Geleceği Test