Yükleniyor

12. Sınıf Din Testleri Çöz

12.Sınıf Din Dünya Hayatı ve Ahiret Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %66.66 Doğru: 8 Yanlış: 3 Boş: 1
“Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minun suresi, 115. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İnsanın nasıl yaratıldığı
 • B) İnsanı yaratanın Allah olduğu
 • C) Zan ile hareket edilmemesi gerektiği
 • D) İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulacağı
 • E) İnsanın anlamlı bir hayat sürmesi gerektiği
 • “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56. ayet)

  • “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet)

  Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İnsanın belli bir amaçla yaratıldığı
 • B) Hayatın bir imtihan yeri olarak var edildiği
 • C) İnsanların salih amelde yarışması gerektiği
 • D) Allah’ın, kullarına karşı çok merhametli olduğu
 • E) Cinlerin Allah’a kul olma sorumluluğunun olduğu
 • “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündü- zün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet)

  Bu ayette kâinattaki olaylara dikkat çekilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?


 • A) Yaratılış hakkında düşünülmesini sağlama
 • B) Çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturma
 • C) Doğadaki güzellik ve düzenin bir yaratıcıya işaret etmesi
 • D) Doğanın insana lütfedilmiş bir nimet olduğu bilinci oluşturma
 • E) Var olan düzenin insanda bir amaca yönelme duygusu oluşturması
 • “…Dünya ile benim misalim, bir ağacın altında gölgelenip sonra terk edip giden yolcunun misali gibidir.”

  Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilen mesajlardan biridir?


 • A) Dünya değersizdir.
 • B) Dünya imtihan yeridir.
 • C) İnsanın asıl yurdu ahirettir.
 • D) Dünya kötülüklerle doludur.
 • E) Dünyayı kazanmak için çalışmak gerekir.
 • “Allah’a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah’a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgâr onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.” (Hac suresi, 31. ayet)

  Bu ayette altı çizili bölüm ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiş olamaz?


 • A) Bedensel hasarlar
 • B) Psikolojik travmalar
 • C) Ontolojik güvensizlik
 • D) Düşünsel bunalımlar
 • E) Batıl inanç saplantıları
 • İslam’a göre insanın var olma amacıyla ilgili cevabını araştırması gereken soru aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Niçin yaratıldım?
 • B) Ne zaman öleceğim?
 • C) Nerede yaşamalıyım?
 • D) Hangi mesleği yapmalıyım?
 • E) Sağlığımı nasıl korumalıyım?
 • Bir tek şeye inanıyorum: İnsan ruhu ölümsüzdür, yok edilemezdir. Öte yakada hiçbir şey olmayabilir, bunun hiçbir önemi yok. Ölüm dediğimiz şey ölüm değil. Bir yeniden doğuş. Bir tırtıl koza olur. Sanırım ölümden sonra hayat var, insanın cesaretini kıran da bu. Kendimizi fişten çekilmiş bir telefon kablosu olarak görmek çok daha kolay olurdu. O zaman istediğiniz gibi yaşayabilirdiniz. Tanrı’nın hiçbir önemi olmazdı.

  Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?


 • A) Ölüm yalnızca bir geçiş kapısıdır.
 • B) İnsan amaçsız yaratılmış olamaz.
 • C) Ahiretin varlığı insana sorumluluk bilinci aşılar.
 • D) İnsan ruhu onun yok olmasını engelleyen bir niteliğe sahiptir.
 • E) Tanrının varlığıyla insan davranışları arasında bir ilişki kurulamaz.
 • İslam düşüncesine göre hayata anlam katan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Maddi refah
 • B) Aile
 • C) Sağlık
 • D) Toplumsal statü
 • E) Allah’ın varlığı
 • “Karun, Musa'nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarları- nı güçlü-kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.” (Kasas suresi, 76 ve 77. ayetler)

  Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde verilmek istenen mesajlardan biri değildir?


 • A) İyiliğin karşılığı iyilik yapmaktır.
 • B) Ahireti kazanmak için dünya işleri terk edilmelidir.
 • C) Maddi zenginlik insanı kibir hastalığına sürükleyebilir.
 • D) Dünya ve ahiret hakkında dengeli bir tavır geliştirilmelidir.
 • E) Servetin tek elde toplanıp paylaşılmaması toplumsal sorunlara sebep olur.
 • “Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.” (İsrâ suresi, 72. ayet)

  Ayetteki “körlük” ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Kararsızlık
 • B) Görgüsüzlük
 • C) Görevlerini bilmemek
 • D) Hakikate duyarsız olmak
 • E) Görme duyusunu yitirmek
 • “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. Rahmânın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.” (Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)

  Bu ayetlerde evrendeki mükemmel düzen ve ahengin vurgulanmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


 • A) Estetik düşünceyi geliştirmek
 • B) Mutlak yaratıcıya dikkat çekmek
 • C) Astronomi bilimine zemin oluşturmak
 • D) Evrenin bir başlangıcı olduğunu göstermek
 • E) Uzayın sonsuzluğunun verdiği kaygıyı gidermek
 • Aşağıdakilerden hangisi varlığının amacını kavramış bir kişiden beklenmez?
 • A) Görgülü olmak
 • B) Emanete riayet etmek
 • C) Dünyaya aşırı bağlanmak
 • D) Başkalarına yardımda bulunmak
 • E) İyilikte yardımlaşmak, kötülüğe karşı koymak

 • Etiketler: 12.din test çöz, din kültürü test çöz, dünya hayatı ve ahiret test
  12.Sınıf Din Dünya Hayatı ve Ahiret Test sorularını online çözebilirsiniz.