Yükleniyor

12. Sınıf Din Testleri Çöz

12.SINIF DİN Tövbe ve Bağışlama Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %66.66 Doğru: 8 Yanlış: 4 Boş: 0
“Allah’ın kabul edeceği tövbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden pişmanlık getirenlerin tövbesidir; işte Allah, bunların tövbesini kabul eder. Allah, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çattığında ‘Ben şimdi tövbe ettim’ diyenlerle kâfir olarak ölenler için kabul edilecek tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır.” (Nisa suresi, 17 ve 18. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde belirtilen hususlardan biri değildir?


 • A) Her insan hata yapabileceği
 • B) Hatada ısrar etmemek gerektiği
 • C) Ölümün bütün insanlara ulaşacağı
 • D) Hatadan dönmenin insan için mümkün olduğu
 • E) Bilmeden yapılan hatanın günah sayılmayacağı
 • Aşağıdakilerden hangisi tövbe etmenin insana sağladığı faydalardan biri değildir?
 • A) Vicdanen rahatlatır.
 • B) Ümitsizlikten kurtarır.
 • C) Özgürlüğünü sınırlar.
 • D) İyiliğin değerini öğretir.
 • E) Olumlu düşünmeyi artırır.
 • “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet)

  Bu ayetten insanla ilgili,

  I. İyiliğe de kötülüğe de yatkındır.

  II. Yaratıcısının gözlemi altındadır.

  III. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunun bilincindedir.

  yargılarından hangisine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • • Beşer şaşar.

  • Hatasız kul olmaz.

  • Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.

  Bu deyim ve atasözlerinde insanla ilgili ortak vurgu aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Bir dosta ihtiyacı olduğu
 • B) Hata yapmasının doğal olduğu
 • C) Yanlışını kabul etmesi gerektiği
 • D) Yanlışsız insan bulmanın mümkün olmadığı
 • E) Dostun hatasının hoş karşılanması gerektiği
 • Aşağıdakilerden hangisinin tövbe için gerekli olduğu söylenemez?
 • A) Niyet
 • B) Zaman
 • C) Kararlılık
 • D) Samimiyet
 • E) Pişmanlık
 • “De ki (Allah şöyle buyuruyor): Ey kendi nefisleri aleyhine günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin...” (Zümer suresi, 53. ayet)

  Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Her insan hata yapabildiği
 • B) Allah’ın çok bağışlayıcı olduğu
 • C) Allah’ın her şeye gücünün yettiği
 • D) Ölmeden önce tövbe etmek gerektiği
 • E) İnsan nefsinin her zaman kötülüğe meylettiği
 • “Onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler.” (Al-i İmran suresi, 135. ayet)

  Bu ayette tövbeyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


 • A) Allah’tan af dilenmesi gerektiğine
 • B) Hatada ısrar edilmemesi gerektiğine
 • C) Kötülüğü terk etmede acele edilmesine
 • D) İnsanın kötülükle kendine zulmedebildiğine
 • E) Her kötülüğün insanı Allah’tan uzaklaştırdığına
 • Tövbe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
 • A) İyiye yönelme eylemidir.
 • B) Allah’tan mağfiret dilemektir.
 • C) Hatadan pişmanlık duymaktır.
 • D) Tekrar günah işlememeye azmetmektir
 • E) Her kötülük için yapılmasına gerek yoktur.
 • Ebu Hureyre’nin rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah buyuruyor ki; … Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim.”

  Bu hadis aşağıdaki ayetlerin hangisinin bir açıklaması olarak görülebilir?


 • A) “...Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Al-i İmran suresi, 180. ayet)
 • B) ) “...Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları sevmez.” (Bakara suresi, 190. ayet)
 • C) “Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.” (Şu’ara suresi, 144. ayet)
 • D) “…Allah’ın gücü daha üstündür, cezası daha şiddetlidir.” (Nisa suresi, 84. ayet)
 • E) ...Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim.” (Bakara suresi, 160. ayet)
 • Aşağıdaki günahlardan hangisinin tövbesi diğerlerinden farklı olmalıdır?
 • A) Rüşvet almak
 • B) İbadetleri terk etmek
 • C) Kaçak elektrik kullanmak
 • D) Kamu malını gasp etmek
 • E) Başkalarının özel hayatını araştırmak
 • “İnsanoğlu hata yapabilir. Ancak hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir.”

  Bu hadiste;

  I. aynı hatanın tekrar edilebileceği,

  II. hata yapmakta ısrar edilmemesi gerektiği,

  III. yapılan hatayı terk etmenin insanı değerli kıldığı

  mesajlarından hangileri verilmektedir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • “Asıl muhacir (hicret eden) hata ve günahları terk edendir.”

  Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha çok ilgilidir?Tövbe ve Bağışlama - 1 Test çöz


 • A) İhsan
 • B) Tevekkül
 • C) Hicret
 • D) Tövbe
 • E) Erdem

 • Etiketler: 12.sınıf din test çöz, tövbe ve bağışlama test çöz, din test çöz
  12.SINIF DİN Tövbe ve Bağışlama Test sorularını online çözebilirsiniz.