Yükleniyor

12. Sınıf Felsefe Testleri Çöz

12.SINIF FELSEFE Mantığa Giriş Test 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 0
Her çocuk tatlıdır.

Bilge çocuktur.

Öyleyse Bilge de tatlıdır.

Bu akıl yürütmenin geçerli olması için “tatlı” teriminin ilk öncüldeki anlamıyla sonuç önermesindeki anlamının aynı olması zorunludur.

Bu durum, akıl yürütme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin önemini göstermektedir?


 • A) Olgusal tutarlılığın
 • B) Özdeşlik ilkesinin
 • C) Deney ve gözlemin
 • D) Bilimsel temellendirmenin
 • E) Üçüncü halin imkânsızlığının
 • “Yağmur yağarsa (A) yerler ıslanır.(B)” yeter-sebep ilkesine uygun olarak verilen önerme aşağıdaki durumların hangisinde yanlış değer alır?
 • A) A olduğunda B de oluyorsa
 • B) A olmadığında da B olabiliyorsa
 • C) A olmadığında B olmuyorsa
 • D) A olduğunda B olmuyorsa
 • E) A olmuyor veya B oluyorsa
 • Aşağıdakilerden hangisi üçüncü halin imkânsızlığı ilkesini örneklendirir?
 • A) Havanın karanlık olması Güneş’in batmasına bağlıdır
 • B) Hava aynı anda hem aydınlık hem karanlık olamaz
 • C) Hava ya aydınlıktır ya da karanlıktır.
 • D) Hava ne karanlıktır ne de aydınlıktır.
 • E) Hava aydınlık değildir.
 • Bir akıl yürütmede önermeler arasında çelişkinin bulunmamasına mantıkta verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Yeter-sebep
 • B) Geçerlilik
 • C) Tutarlılık
 • D) Özdeşlik
 • E) Eşitlik
 • Özellikle doğa bilimleri ve sosyal bilimlerde eldeki verilerden hareketle sınırlı sayıda gözlem yapılarak genellemelere ulaşılmaktadır. Bu genellemeler belirli bir akıl yürütme biçimine dayanmaktadır.

  Mantıkta bu akıl yürütme biçimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Özdeşlik
 • B) Tümdengelim
 • C) Analoji
 • D) Çelişmezlik
 • E) Tümevarım
 • Aşağıdakilerin hangisinde tümdengelimsel bir akıl yürütme söz konusudur?
 • A) Pazartesi ve Çarşamba günleri yirmi dört saattir. Demek ki haftanın tüm günleri yirmi dört saatti.
 • B) Bu takımın bazı oyuncuları yeteneklidir; çünkü kalecisi ve hücum oyuncusu yetenekli.
 • C) Bilge zeki ve disiplinlidir. Ege de zeki olduğuna göre o da disiplinlidir.
 • D) Bu lokantada yiyeceğimiz yemek güzeldir; çünkü bugüne kadar yediğim tüm yemekleri güzeldi.
 • E) En yakın arkadaşlarım bile bana yalan söylediler. Herkes yalan söylüyor.
 • “Ayşe, Mehmet, Zeynep, Deniz canlı olduğuna göre bütün insanlar canlıdır.”

  Bu akıl yürütmede aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?


 • A) Bütünün bazı parçalarından hareketle bütünün tamamı hakkında yargıya varılmıştır.
 • B) Bütünün her bir parçası hakkındaki yargılardan bütünle ilgili yeni bir karara varılmıştır
 • C) Parçaların benzerliğinden hareketle biri hakkında verilen karar diğeri için de verilmiştir.
 • D) Bütünle ilgili bilgiden o bütünün parçalarıyla ilgili bir sonuca ulaşılmıştır
 • E) Bütüne ilişkin bir yargıdan başka bir bütünle ilgili çıkarım yapılmıştır.
 • Bütün insanlar omurgalıdır.

  Burcu insandır.

  O halde Burcu omurgalıdır.

  Bu akıl yürütmeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


 • A) Bir tane öncül bulunmaktadır.
 • B) Önermelerden oluşmaktadır.
 • C) İki tane öncül bulunmaktadır.
 • D) Bir sonuca ulaşılmaktadır.
 • E) Geçerli bir yapıdadır.
 • Mantıksal olarak geçerli bir akıl yürütme için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
 • A) Akıl ilkelerine uygun olması
 • B) Anlam bakımından doğru olması
 • C) Biçimsel olarak tutarlılık göstermesi
 • D) Akıl yürütme kurallarına uygun olması
 • E) Sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkması
 • Her karga uzun yaşar.

  Bu kuş kargadır.

  Öyleyse bu kuş uzun yaşar.

  Bu akıl yürütme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


 • A) Genelden tekile gidildiği
 • B) Üç öncülden oluştuğu
 • C) Özelden yola çıkıp genele varıldığı
 • D) Sonucun zorunlu olarak çıkmadığı
 • E) İki kavram arasındaki benzerliğe dayandığı
 • İnsan canlıdır ve suyla yaşar.

  Hayvan canlıdır ve suyla yaşar.

  Bitki canlıdır ve suyla yaşar.

  O halde bütün canlılar suyla yaşar.

  Bu örnekte kullanılan akıl yürütme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Çelişmezlik
 • B) Tümdengelim
 • C) Tümevarım
 • D) Özdeşlik
 • E) Analoji
 • Yarasa kuştur ve uçar.

  Devekuşu da kuştur.

  O halde devekuşu da uçabilir.

  Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine bir örnek oluşturur?


 • A) Tümdengelim
 • B) Eksik tümevarım
 • C) Tam tümevarım
 • D) Yeter-sebep
 • E) Analoji

 • Etiketler: 12.sınıf felsefe mantığa giriş test çöz, 12.sınıf felsefe test çöz, felsefe test çöz
  12.SINIF FELSEFE Mantığa Giriş Test 2 sorularını online çözebilirsiniz.