Yükleniyor

12. Sınıf Felsefe Testleri Çöz

12.Sınıf Felsefe Mantığa Giriş Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Bütün bitkiler fotosentez yapar.

Aslan bir bitkidir.

O halde aslan fotosentez yapar.

Bu akıl yürütmede aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?


 • A) Tutarlılık
 • B) Geçerlilik
 • C) Mantık doğrusu
 • D) Bilgi yanlışı
 • E) Bilgi doğrusu
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisi doğru ya da yanlış bir yargı içermektedir?
 • A) Ay, Dünya’nın uydusu mudur?
 • B) Her şeye rağmen çalışmalısın.
 • C) Keşke gökyüzü hep mavi olsa.
 • D) Gün ağarınca akşam olur
 • E) Ey hayat, ne de güzelsin!
 • Mantık doğru düşünmenin ilke ve kurallarını araştıran bir disiplindir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi mantığın inceleme alanına girmez?


 • A) Önermelerin yapısı
 • B) Akıl yürütme ilkeler
 • C) Çıkarımların geçerliliği
 • D) Kavram türleri
 • E) Olgular arası ilişkiler
 • Yargıların doğru ya da yanlış olmasına mantıkta verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Doğru düşünme
 • B) Akıl yürütme
 • C) Doğruluk değeri
 • D) Geçerlilik
 • E) Bilgi doğrusu
 • Mantık sözcüğü, Arapça konuşmak anlamına gelen nutuk sözcüğünden türetilmiştir.

  Bu durum, mantığın aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkili olduğunu gösterir?


 • A) Psikoloji
 • B) Felsefe
 • C) Bilim
 • D) Dil
 • E) Tarih
 • Aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu deney ve gözleme başvurmadan bilinebilir?
 • A) Her balık solungaçlıdır.
 • B) Kıbrıs bir ada ülkesidir.
 • C) Dünya batıdan doğuya doğru döner.
 • D) Kargalar uzun yaşar.
 • E) Hiçbir bitki insan değildir.
 • I. Bu hassas süreçte mantıklı hareket etmek gerekir.

  II. Aristoteles mantıkla ilgili görüşlerini Organon adlı eserinde dile getirmiştir.

  III. Mantık, daima bilimlerin yol göstericisi olmuştur.

  Verilen ifadelerin hangilerinde “mantık” terimi “doğru ve tutarlı düşünme” anlamında kullanılmıştır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.
 • “Mevsimler Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesi sonucu oluşur.” önermesi aşağıdaki akıl ilkelerinden hangisine örnektir?
 • A) Özdeşlik
 • B) Çelişmezlik
 • C) Üçüncü halin imkânsızlığı
 • D) Eşitlik
 • E) Yeter-sebep
 • I. Bu turu ya geçeriz ya da geçemeyiz.

  II. Bardak aynı anda hem dolu hem boş olamaz.

  III. Arabada benzin vardır veya yoktur.

  IV. Yağmurun oluşabilmesi için buharlaşma gerekir.

  Verilen önermelerden hangileri üçüncü halin imkânsızlığı ilkesine örnek oluşturur?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • “Anladım ki hiç kimse sen değil.” dizesi;

  I. Özdeşlik

  II. Çelişmezlik

  III. Üçüncü halin imkânsızlığı

  ilkelerinden hangilerine örnek oluşturur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III.
 • D) l ve II.
 • E) II ve III.
 • “Başarılı olmak için düzenli çalışıp tekrar yapmak gerekir.” önermesi aşağıdaki ilkelerden hangisine örnektir?
 • A) Özdeşlik
 • B) Üçüncü halin imkânsızlığı
 • C) Yeter-sebep
 • D) Çelişmezlik
 • E) Eşitlik
 • Aristoteles mantığın kurucusudur.

  Aristoteles mantığın kurucusu değildir.

  Bu iki önermenin aynı anda doğru olamaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


 • A) Çelişmezlik ilkesiyle
 • B) Üçüncü halin imkânsızlığıyla
 • C) Yeter-sebep ilkesiyle
 • D) Nedensellikle
 • E) Özdeşlik ilkesiyle

 • Etiketler: felsefe soruları çöz, 12.sınıf felsefe test çöz, mantığa giriş test çöz
  12.Sınıf Felsefe Mantığa Giriş Test sorularını online çözebilirsiniz.