Yükleniyor

KPSS Program Geliştirme Test Deneme

KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı

KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Türk milli eğitiminin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisi bireylerin değişen bilgi ve becerilerle ilgili eksikliklerini giderme ve gerekli belgeleri edinerek mesleki verimliliklerini her yaşta artırma olanaklarını sağladığı söylenebilir?

 • A) Eğitim hakkı
 • B) Genellik ve eşitlik
 • C) Süreklilik
 • D) Yöneltme
 • E) Planlılık
 • Eğitim sisteminin düzenlenmesi sürecinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi bilimsellik ilkesinin dikkate alındığının göstergesidir?

 • A) Aday öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınması
 • B) Öğrencilerin ilgi ve kabiliyeti doğrultusundaki okullar hakkında bilgilendirilmesi
 • C) Okul müdürlerinin kayıt yaptırmak isteyen tüm bireylere aynı yaklaşımı sergilemesi
 • D) Maddi imkanlardan yoksun öğrencilere burs/yurt imkanının sunulması
 • E) Eğitim çalışmalarının araştırma ve bulgular kapsamında devamlı olarak yenilenmesi
 • Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış yaşantı kapsamında ele alınabilecek durumlara örnek gösterilemez?

 • A) Sakin bir kişiliğe sahip olan Fatih'in geçirdiği ameliyat sonrası narkozun etkisiyle kendisine meyve suyu veren eşini terslemesi
 • B) Mama yedikten sonra ağzı birkaç kez annesi tarafından sertçe silinen Zeynep'in el bezini görünca ağlaması
 • C) Koşarken yere düşen arkadaşına yardım eden Duygu'nun bu davranışından dolayı öğretmeni tarafından övüldüğü için benzer durumlarda arkadaşlarına yardım etmesi
 • D) Sipariş ettiği yemeği beklerken karşı masadaki kişilerin çiğ köfteye limon sıkıldığını gören Serhat'ın ağzının sulanması
 • E) Hasta olduğu günlerde annesi tarafından okula gönderilmeyen Efe'nin canı ne zaman okula gitmek istemese hasta olduğunu söylemesi
 • I. Bir üniversite öğrencisinin bilmediği sınav kapsamını koridorda karşılaştığı hocasından öğrenmesi

  II. İlkokul kademesinde öğrenim gören öğrencilere trafik kurallarının öğretilmesi

  III. Dört yaşındaki bir çocuğun annesinin kıyafetlerini giyerek onun gibi davranmaya çalışması

  IV. İlkokul 4. sınıfta öğrenim gören bir öğrencinin performans ödevini zamanında teslim etmesi

  V. Bir kimya öğretmeninin diksiyon kursuna giderek sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmesi

  Yukarıdaki durumların hangilerinde informal süreçlere dayalı bir davranış değişikliğinden söz edilebilir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) III ve IV
 • E) IV ve V
 • Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde sınıf ve okul rehber öğretmenlerinin öğrencilere ilgi ve ihtiyaçları kapsamında eğitimlerine nasıl devam edecekleri konusunda bilgi vermeleri sağlanır.

  Bu işlemler milli eğitimin aşağıdaki ilkelerinden hangisinin kapsamında ele alınır?

 • A) Fırsat ve imkan eşitliği
 • B) Her yerde eğitim
 • C) Yöneltme
 • D) Karma eğitim
 • E) Okul-aile işbirliği
 • Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ve tüm fen ve teknoloji öğretmenlerinin katılımının istendiği "fen ve teknoloji" seminerlerine davet edilen Semra Hanım ilgisini çeken farklı bir alanla ilgili kursa katılmayı tercih etmiştir.

  Semra Hanım'ın katıldığı kursla ilgili aşağıdaldlerden hangisi söylenemez?

 • A) Formal eğitim kapsamındadır.
 • B) Milli Eğilim Bakanlığı bünyesindedir.
 • C) Katılımcıya akademlk derece kazandırır.
 • D) Süreklilik ilkesinin dikkate alınmasını sağlar.
 • E) Yaygın eğitim türlerinden biridir.
 • Malatya'da büyüyen Sadık, Arguvan türkülerini yöresel özelliklere uygun biçimde söylemeyi öğrenmiştir. Daha sonra, Amerika'da müzik eğitimi alan Sadık Arguvan türkülerini Jaz Müziğinin yapısındaki akorlarla destekleyerek özgün bir albüm hazırlamıştır.

  Bu durumun aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamındadır?

 • A) Kültürel emperyalizm
 • B) Kültürlenme
 • C) Kültürel asimilasyon
 • D) Kültürel şok
 • E) Kültürleşme
 • Türk milli eğitim sisteminin kurumsal yapısıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Eğitim ve öğretimle ilgili ilke ve politikaları belirleyen, öğretim programları, ders kitapları ve bütün eğitim-öğretim araçlarını hazırlayan, en üst çalışma organı Talim ve Terbiye Kuruludur.
 • B) Eğitim uygulamalarını sistem bütünlüğü içerisinde değerlendiren, yönlendiren ve Milli Eğitim Şurası çalışmalarını yürüten bakanın en yakın danışma organı Talim ve Terbiye Kuruludur.
 • C) Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken iş birliğini sağlamada Milli Eğitim Şurası yetkilidir.
 • D) Eğilim kurumlarındaki uygulamaların bakanlık mevzuatına uygun olarak uygulanıp uygulanma. dığı nı rehberlik anlayışı çerçevesinde denetleyen, denetim sonuçlarını Talim ve Terbiye Kurulu ile hizmet dairelerine rapor edip bildiren kurul Teftiş Kurulu Başkanlığıdır.
 • E) Gerekli görülen eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik niteliğinde kararlar almak Milli Eğitim Şurasının görevidir.
 • Eğitimin açık bir sistem olduğu düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi eğitim sisteminin girdilerinden biri değildir?

 • A) Öğrencilerin ön bilgileri
 • B) Dersin kredi ağırlığı
 • C) Yanlış cevaba verilen dönüt
 • D) Sınıfın fiziksel yapısı
 • E) Öğretmenin mesleki nitelikleri
 • Kişisel yetenelderini geliştirmek, yaşam seviyelerini yükseltmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda toplumun bir üyesi olarak toplumsal sorumluluklarını artırmak isteyen yetişkinlerin;

  - gelişen dünya şartlarına uyum sağlamaları,

  - toplumsal kalkınmayı amaç edinen üretlen bireyler olmaları,

  - hayatlarını kolaylaştırmaları

  için kendi iradeleriyle katıldıkları eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hizmet içi
 • B) İnformal
 • C) Örgün
 • D) Halk
 • E) İşbaşında


 • KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı

  KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı
  KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı
  KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı
  Etiketler: kpss program geliştirme deneme sınavı, kpss program geliştirme test, 2021 program geliştirme deneme
  KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.
  KPSS Program Geliştirme Deneme Sınavı