Yükleniyor

KPSS Rehberlik Test Deneme

2021 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı

2021 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 11 Yanlış: 0 Boş: 0
Bir psikolojik danışman yeni atandığı bir okulda diğer öğretmenlerle ortak bir rehberlik anlayışı oluşturabilmek için aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisini kullanmalıdır?

 • A) Oryantasyon
 • B) Konsültasyon
 • C) Bireyi tanıma
 • D) Çevre ve aile ile ilişkiler
 • E) Grup rehberiiği
 • Zuhal Öğretmen, sınıfında pek çok öğrencinin birbiri ile alay ettiğini, fiziksel olarak güçlü öğrencilerin diğerlerine emirler verdiğini ve birbirlerinin eksik yanlarını sert biçimde eleştirdiklerini fark etmiştir.

  Zuhal Öğretmen'in öncelikle aşağıdakilerden hangisine ilişkin rehberlik çalışmaları yapması uygun olur?

 • A) Çatışma çözme
 • B) Akran ara buluculuğu
 • C) İletişim engelleri
 • D) Yardım becerileri
 • E) Eleştiri kabul edebilme
 • Okul psikolojik danışmanı Osman Bey, okulunda özel eğitime gereksinim duyan bireylerle ilgili sınıf öğretmenlerinin de iş birliğiyle gerekli düzenlemeleri yaparak onların uygun eğitim programlarına yönelmelerini sağlamıştır.

  Osman Bey'in sunduğu hizmet aşağıdaki rehberlik türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

 • A) Mesleki
 • B) Eğitsel
 • C) Kişisel -sosyal
 • D) Önleyici
 • E) Krize müdahale edici
 • Üniversiteye yeni başlayacak olan 1. sınıf öğrencilerinin akademik danışmanı olarak görevlendirilen bir öğretim elemanı, öğrencilerini tanımak için öncelikli olarak aşağıdaki bireyi tanıma tekniklerinden hangisini kullanmalıdır?

 • A) Otobiyografi
 • B) Kimdir bu?
 • C) Öğrenci tanıma formu
 • D) Problem tarama listesi
 • E) Kişilik testi
 • 10. sınıf öğrencisi Nuray, en yakın arkadaşı Gülşen ile ders içerisinde tartışmış ve kızgın bir biçimde okul psikolojik danışmanı Mehmet Bey'in yanına gidip "Nedenini bilmiyorum fakat Gülşen son zamanlarda ben ne söylersem aksini söylüyor. Bugün ders içerisinde söz alıp yaptığım açıklamadan sonra, yerime oturduğumda benimle dalga geçti. Ben de daha fazla dayanamayıp bağırdım ve sınıftan çıktım. Bunun bir nedeni olmalı" demiştir.

  Mehmet Bey, aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse Nuray'ın problemini doğru biçimde anlamış olur?

 • A) Arkadaşının anlayışsız olduğunu düşünüyorsun.
 • B) Arkadaşının artık seni sevmediğini düşündüğün için üzüIüyorsun.
 • C) Artık onunla beraber oturmak istemediğini anlatmaya çalışıyorsun.
 • D) Arkadaşının sana neden bu şeklide davrandığını anlamak istiyorsun.
 • E) Arkadaşının seni önemsemediğini düşündüğün için kızgınsın.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 11.5.2011 tarihli kararıyla rehber öğretmenin açığının giderilmemesi durumunda; felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanlarında öğrenim görmüş olan bireylerin okulların rehberlik servislerinde görev yapabilecekleri duyurulmuştur. Yapılan atamalarda ise bu bölümlerden mezun olan kişiler okullarda rehber öğretmen olarak görevlendirmiştir.

  Atanan bu öğretmenlerin aşağıdaki problem alanlarına göre rehberlik türlerinden hangisinde sunacağı hizmetler en az etkili olacaktır?

 • A) Kişisel -sosyal
 • B) Psikolojik danışma
 • C) Çare bulucu (iyileştirici)
 • D) Eğitsel
 • E) Mesleki
 • I. Lise son sınıf öğrencisi Nuran entelektüel bir sosyal çevrede bulunabilmek için felsefe alanında öğrenim görmek istemektedir.

  II. Sayısal alanda öğrenim gören 10. sınıf öğrencisi Halil, doktor olursa çok başarılı işler ortaya koyabileceğine inanmaktadır.

  III. Özel şirkette muhasebeci olarak görev yapan Gökhan, gün içerisinde yaptığı işlerin onu mutlu etmediğini ve sıkıldığını ifade etmektedir.

  Numaralandırılmış örnek durumlar mesleki rehberlikle ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangileriyle ilişkilidir?

 • A) Olgunluk - Kariyer - Doyum
 • B) Değer - Olgunluk - Kariyer
 • C) Değer Yetkinlik beklentisi - Doyum
 • D) Kariyer - Olgunluk - Değer
 • E) Olgunluk - Cinsiyet - Yetkinlik beklentisi
 • Sınıfında zihinsel yetersizliğinden kuşku duyduğu bir öğrencisi olan öğretmenin aşağıda verilenlerden hangisini yapması uygun değildir?

 • A) Öğrenciyi vakit kaybetmeden rehberlik ve araştırma merkezine sevk etmesi
 • B) Öğrencinin durumuna ilişkin ailesiyle irtibata geçmesi
 • C) Öğrencinin durumunu ve öğrenciyle ilgili düşüncelerini okul psikolojik danışmanıyla paylaşması
 • D) Sınıf ortamını ve grup etkinliklerini öğrencinin başarılı olabileceği şekilde düzenlemesi
 • E) Öğrencinin derslere aktif olarak katılması için iş birlikli öğrenme yaklaşımı kullanması
 • JoHari penceresine (kendini tanıma penceresi) göre bireyin kendisi ile diğerleri tarafından bilinen özelliklerinin yer aldığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gizli alan
 • B) Karanlık alan
 • C) Açık alan
 • D) Kör alan
 • E) Kapalı alan
 • Lise son sınıf öğrencisi Sibel, öğretmeni tarafından sürekli uyarılmasına rağmen sıra arkadaşlarını rahatsız etmekte, ders işlenirken konuşmakta ve sınıfın genel düzenini bozmaktadır. Bu durumu düzeltmek isteyen öğretmen, Sibel'i okul disiplin kuruluna şikayet etmiştir. Durumdan haberdar olan okul müdürü görüşmeyi istemeyi reddetmesine rağmen Sibel'i okul psikolojik danışmanına getirmiş ve onunla ilgilenmesini istemiştir. Okul psikolojik danışmanı ise böyle bir durumda Sibel'le psikolojik danışma yapamayacağını belirtmiştir.

  Okul psikolojik danışmanının bu tutumu aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisine uygun davrandığını gösterir?

 • A) Gizlilik
 • B) Demokratik tutum
 • C) Özerklik
 • D) Bireysel farklılık
 • E) Gönüllülük
 • Bir eğitim kurumunda çalışan okul müdürü, psikolojik danışman ve öğretmenlerden bazıları pazartesi sabahı okula geldiklerinde, okul duvarına spreyle ve büyük harflerle yazılan yazıları fark etmişlerdir. Yazıların içeriğinde okul müdürünü, öğretmenleri aşağılayıcı ve eğitimin gereksiz olduğunu ifade eden sözcükler bulunmaktadır. Okul müdürü yaptığı araştırma ve incelemeler sonucu, bu yazıyı yazan öğrencilerin kimler olduğunu tespit etmiştir.

  Bu durumda okul müdürü ve psikolojik danışmanın öncelikle uygulaması gereken rehberlik hizmet türü ve bireyi tanıma tekniği, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) Bireyi tanıma - Görüşme
 • B) Konsültasyon - Ev ziyareti
 • C) Psikolojik danışma - Otobiyografi
 • D) İzleme - Otobiyografi
 • E) Sevk - Psikolojik danışma


 • 2021 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı

  2021 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı
  2021 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı
  2021 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı
  Etiketler: 2021 kpss rehberlik deneme, kpss rehberlik soruları, 2021 kpss rehberlik test
  2021 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.
  2021 KPSS Rehberlik Deneme Sınavı