Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

2023 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunan memura aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?
 • A) Uyarma
 • B) Kınama
 • C) Aylıktan Kesme
 • D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması
 • E) Görevden Uzaklaştırma
 • Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Anayasa Mahkemesi
 • B) Asliye Hukuk Mahkemeleri
 • C) Sayıştay
 • D) Danıştay
 • E) Yargıtay
 • Türkiye'de demiryolları güzergahlarının önemli bir bölümü maden bakımından zengin yörelerden geçmektedir.
  Buna göre aşağıda verilenler demiryolları güzergahlarının hangisinde bu durum göz önüne alınmamıştır?

 • A) Sivas - Samsun
 • B) İskenderun - Malatya
 • C) Diyarbakır - Elazığ
 • D) İzmir - Aydın
 • E) Bandırma - Kütahya
 • Eğitimde İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve verimli hale getirmek için kısa ve uzun vadede hedeflerin belirlenmesi çok önem arz etmektedir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu hedeflerin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • A) Gerçekçi olmalıdır.
 • B) Zaman (süre) belirtilmemelidir.
 • C) Spesifik olmalıdır.
 • D) Motivasyonu artırmalıdır.
 • E) Ölçülebilir olmalıdır.
 • Ankara A ortaokulunda görevli bir okul müdürü, öğrencilerin uygun olmayan davranışlarına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini hem öğrencilere hem de velilere bildirmiştir. Ancak karşılaşılan çeşitli disiplin sorunlarında disiplin kurulunda görevli müdür yardımcı, öğrencilere ceza verme eğiliminde olmayıp bazı eylemleri görmezden gelmektedir. Bu durum, öğrencilerde uygun olmayan davranışların devamına neden olmaktadır.
  Yukarda verilen bu duruma göre, okulda uygun olmayan davranışların devamı, okul güvenliğine neden olan aşağıdaki etmenlerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Kaynakların yetersiz olması
 • B) Öğretim imklanlarının yetersizliği
 • C) Tutarsız ve cezalandırıcı yöntemler
 • D) İstenmeyen davranışların tanımlanmamış olması
 • E) İstenilen davranışların açıklanmamış olması
 • Aşağıdaki illerimizden hangisi orman bakımından daha zengindir?
 • A) Konya
 • B) Kütahya
 • C) Şanlıurfa
 • D) Aksaray
 • E) Iğdır
 • İstanbul B ortaokulunda görevli bir okul müdürü bir okuldaki öğrencisinin okul bahçesindeki banklara zarar verdiğini görmüştür. Bu durum neticesinde öğrenciyi odasına çağırarak bu durum hakkında öğrencisine nasihatlerde bulunmuştur.
  Okul müdürünün bu davranışı en fazla aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

 • A) Kararlılık
 • B) Hoşgörü
 • C) Yardımseverlik
 • D) Adalet
 • E) Sorumluluk
 • İnsan kaynakları yönetiminde yetersiz olan işletme ve kurumlarda bazı sorunların yaşanması kaçınılmazdır.
  Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları kullanımında başarısız olan bir kurumun karşılaşabileceği problemlerden biri değildir?

 • A) Yetersiz çalışanların işe alınması
 • B) Çalışanların adil olmayan ücretler nedeni ile şikayet etmeleri
 • C) Çalışanlar arasında iş nedeni ile gereksiz tartışmalar çıkması
 • D) Kurum kültürünün çabuk olgunlaşması.
 • E) İşlerin zamanında tamamlanmaması yada eksik tamamlanması
 • Örgütlerde yetkiye sahip olan kişiler bu yetkiyi bulundukları mevkiye bağlı olmaksızın elde ederler. Dolayısıyla ......... yetki örgütteki formal yapı sonucu ortaya çıkan bir yetki türü değildir.
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar ?

 • A) Rasyonel Yetki
 • B) Komuta Yetki
 • C) Fonksiyonel Yetki
 • D) Karizmatik Yetki
 • E) Kurmay Yetki
 • 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması'ndan hemen önce aşağıdaki devletlerden hangisi kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmiştir?
 • A) Almanya
 • B) Hollanda
 • C) Fransa
 • D) İngiltere
 • E) Rusya

 • Etiketler: 2022 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı çöz. Online ekys deneme çöz. 2022 ekys testleri. 2022 ekys denemeleri.
  2023 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.