Yükleniyor

Genel Kültür Testleri

2023 Genel Kültür Deneme Sınavı Soruları I


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 20 Yanlış: 0 Boş: 0
TBMM'yi ve Misakımilli'yi tanıyan ilk yabancı devlet hangisidir?


 • A) Fransa
 • B) Ermenistan
 • C) İngiltere
 • D) Almanya
 • E) Yunanistan
 • Aşağıdakilerden hangisi, Mevlana'nın eserleri arasında yer almaz?


 • A) Mektubat
 • B) Mesnevi
 • C) Büyük Divan
 • D) Fihi Ma Fih
 • E) Tehafütü'l - Felasite
 • Dünyada hiila kullanılabilen en eski köprü nerededir?


 • A) Mardin
 • B) Gaziantep
 • C) Adana
 • D) Diyarbakır
 • E) Şanlıurfa
 • Güneş sisteminin en büyük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Jüpiter
 • B) Satürn
 • C) Uranüs
 • D) Mars
 • E) Neptün
 • Birleşmiş Milletlere bağlı yardımcı organlardan FAO'nun açılımı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Dünya Sağlık Örgütü
 • B) BM Çocuklara Yardım Fonu
 • C) Uluslararası Çalışma Örgütü
 • D) BM Gıda ve Tarım Örgütü
 • E) BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
 • Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik iş Birliği Teşkilatı (EiT) üyelerinden biri değildir?


 • A) Azerbaycan
 • B) Irak
 • C) Tacikistan
 • D) Afganistan
 • E) İran
 • Aşağıdaki ülkelerden hangisi, başkentiyle aynı ismi taşır?


 • A) Belçika
 • B) Mısır
 • C) Fas
 • D) Cezayir
 • E) Hollanda
 • Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?


 • A) İslam Konferansı örgütü (İKÖ)
 • B) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
 • C) Avrupa Güvenlik ve iş Birliği Teşkilatı (AGIT)
 • D) Kuzey Allantik Antiaşması Örgütü (NATO)
 • E) Ekonomik İş Birliği Örgütü (EGO)
 • Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlardan biri değildir?


 • A) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
 • B) Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
 • C) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
 • D) Kalkınma Programı (UNDP)
 • E) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
 • Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan biri değildir?


 • A) D-8
 • B) G-8
 • C) KEİ
 • D) NATO
 • E) Avrupa Konseyi
 • Birleşmiş Milletierin çevre ile ilgili kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) UNEP
 • B) FAO
 • C) UNESCO
 • D) IMF
 • E) WHO
 • Dünya Bankasının merkezi aşağıdakilerdan hanglsindedlr?


 • A) Brüksel
 • B) Londra
 • C) Washington
 • D) New York
 • E) Viyana
 • Aşağıdaki uluslararası antlaşmalardan hangisine Türkiye taraf değildir?


 • A) Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Sözleşmesi
 • B) ILO sözleşmesi
 • C) Birleşmiş Milletler İşkence Sözleşmesi
 • D) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 • E) Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşmesi
 • Türkiye Birleşmiş Milletler Teşkilatına aşağıdaki tarihlerden hangisinde üye olmuştur?


 • A) 1932
 • B) 1933
 • C) 1945
 • D) 1942
 • E) 1952
 • Aşağıdakilerden hangisi uluslararası para sisteminin işleyişini denetlemek amacıyla kurulmuştur?


 • A) WHO
 • B) ILO
 • C) OECD
 • D) IMF
 • E) UNICEF
 • Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluğunun arasında yer almaz?


 • A) İngiltere
 • B) Fransa
 • C) İtalya
 • D) Hollonda
 • E) Lüksemburg
 • Petrol ihraç eden Ulkeler teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) OIC
 • B) OECD
 • C) OPEC
 • D) KEİ
 • E) ISEDAC
 • Ulusal politikanın uygulanmasında ve ulusal hedefierin elde edilmesinde kullanılan fiziki güce ne ad verilir?


 • A) Askeri güç
 • B) Ekonomik güç
 • C) Milli güç
 • D) Coğrafi güç
 • E) Nüfus gücü
 • İslam işbirliği Teşkilatının merkezi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İstanbul
 • B) Kahire
 • C) Sudan
 • D) Bahreyn
 • E) Cidde
 • Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik işbirliği Teşkilatının (EIT) üyelerinden birisi değildir?


 • A) Türkiye
 • B) Irak
 • C) İran
 • D) Pakistan
 • E) Azerbaycan

 • Etiketler: 2022 genel kültür, genel kültür test, genel kültür deneme, 2022 genel kültür soru cevap, genel kültür soruları çöz, online genel kültür deneme
  2023 Genel Kültür Deneme Sınavı Soruları I sorularını online çözebilirsiniz.