Yükleniyor

KPSS Coğrafya Testleri

2024 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %77.77 Doğru: 14 Yanlış: 0 Boş: 4
2022 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru 8

Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde gurup süresi en uzun, yerel saat en geridir?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Türkiye'de barajların yararları arasında,

  I. sel ve taşkınları önleme,

  Il. erozyonu önleme,

  III. tarım alanlarını sulama

  özelliklerinden hangileri yer almaktadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I ve III
 • Bitlis, Bingöl, Tunceli ve Hakkari çevrelerindeki çığ olaylarının fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?


 • A) Yer şekillerinin engebeli olması
 • B) Fiziksel çözülmenin fazla olması
 • C) Bitki örtüsünün cılız olması
 • D) Yamaç eğiminin fazla olması
 • E) Kar yağışlarının fazla olması
 • Çukurova ve Bafra Ovası,

  I. yükselti değeri,

  Il. yaygın olan toprak tipi,

  III. yağış rejimi 

  özelliklerinden hangileri bakımmdan belirgin şekilde farklılık gösterir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Türkiye'de ortalama yükselti 1132 m'dir. Ancak yükselti değeri her yerde farklıdır ve kısa mesafelerde bile yükselti farkları fazladır.

  Bu durum,

  I. iklim koşulları,

  Il . bitki örtüsü,

  III. ekonomik etkinlikler

  özelliklerinden hangilerinin çeşitlilik göstermesine neden olmaktadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • 2022 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru 2

  Türkiye'de lodosun egemen olduğu bir günde rüzgar yönünün haritada numaralarla gösterilen doğrultulardan hangisine paralel esmesi beklenir?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Aşağıdaki ova ve oluşum şekli eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


 • A) Balat - Karstik
 • B) Erbaa - Tektonik
 • C) Çukurova - Delta
 • D) Düzce - Tektonik
 • E) Acıpayam - Karstik
 • Aşağıdaki tabloda bazı illerin 2022 yılı nüfusları verilmiştir:

  2022 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru 5

  Samsun'un, çevresindeki illere göre daha fazla nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?


 • A) Geniş tarım alanlarının bulunması
 • B) Sanayisinin gelişmiş olması
 • C) İş olanaklarının fazla olması
 • D) Ulaşımın gelişmiş olması
 • E) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olması
 • Antalya ve İzmit kentleri için aşağıdakilerden hangisi ortak özellik değildir?


 • A) Nüfuslarının çok olması
 • B) Kalıcı göç almaları
 • C) Yaz döneminde yoğun turist göçü almaları
 • D) Gerçek nüfus artış hızlarının fazla olması
 • E) Kışların ılık geçmesi
 • 2022 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru 8

  Haritada gösterilen numarala yörelerden hangisine de, tarımın makineleşmesine bağlı olarak kırdan kente doğru olan göçlerin fazla olması beklenmez?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Türkiye'de aynı tür tarım ürününün çeşitli yörelerde farklı zamanlarda hasat edilmesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sıcaklık şartlarının farklı olması
 • B) Ekim yönteminin farklı olması
 • C) Tarım topraklarının büyüklüğünün farklı olması
 • D) Toprak çeşidinin farklı olması
 • E) Sulama olanaklarının aynı olmaması
 • 2017 yılında aşağıdaki illerden hangisi Türkiye kenevir üretiminin tamamını karşılamıştır?


 • A) Kastamonu
 • B) Samsun
 • C) İzmit
 • D) Yozgat
 • E) Çorum
 • Karadeniz Bölgesi'nde nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının altında olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?


 • A) Yer şekillerinin engebeli olmasıyla
 • B) İş olanaklarının az olmasıyla
 • C) Tarım alanlarının az olmasıyla
 • D) Yağış miktarının fazla olmasıyla
 • E) Çalışabilecek nüfusun diğer bölgelere göç etmesiyle
 • Koridor boyunca yer alan yerleşmeler doğa turizmi - eko turizm ağırlıklı olarak geliştirilecek ve bölgede yer alan kış turizmiyle entegrasyonu sağlanacaktır. Bu koridor Ayaş - Sapanca, Geyve, Taraklı, Göynük, Mudurnu, Beypazarı, Güdül ve Ayaş ilçelerini kapsamaktadır.

  Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisinin bu koridordaki kış turizm alanlarından biri olması beklenir?


 • A) Sarıkamış
 • B) Davras
 • C) Erciyes
 • D) Kartalkaya
 • E) Palandöken
 • I. Dış satımındaki tarım ürünlerinin payı

  Il. Dış ticaret hacmi

  III. Tarımda çalışan nüfus oranı

  IV. Ortalama yaşam standardı

  Bir ülkede endüstrileşme ile birlikte yukarıdakilerden hangisinde önemli bir artışın meydana gelmesi beklenir?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
 • E) III ve IV
 • Türkiye'de aşağıdaki sektörlerden hangisinde petrol ürünleri kullanılmaz?


 • A) Boya yapımında
 • B) Ambalaj
 • C) Ulaşımda
 • D) Demir-çelik
 • E) Beyaz eşya
 • Aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak kurulan fabrikaların kuruluş yeri belirlenirken ham maddeye yakınlık göz önünde bulundurulmamıştır?


 • A) Konya - unlu ürünler
 • B) Aksaray - otomotiv
 • C) Adana - pamuklu dokuma
 • D) Çanakkale - konserve
 • E) Seydişehir - alüminyum
 • Aşağıdaki limanlardan hangisinin iç kesimlerle demir yolu bağlantısı yoktur?


 • A) Bandırma
 • B) Ereğli (Zonguldak)
 • C) Kuşadası
 • D) İskenderun
 • E) Samsun

 • Etiketler: kpss coğrafya deneme çöz, kpss coğrafya test çöz, kpss coğrafya soruları pdf, coğrafya deneme test online
  2024 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.