Yükleniyor

KPSS Coğrafya Testleri

2023 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %94.44 Doğru: 17 Yanlış: 1 Boş: 0
I. NATO ve KEl'ye üye olması

Il. Nüfus yoğunluğunun giderek artması

III. Avrupa ülkeleriyle Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri arasında enerji koridoru olması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin jeopolitik konumunun ortaya çıkardığı gelişmeler arasında sayılamaz?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • • Nevşehir ve Kayseri'de gece ve gündüz süreleri yıl boyunca aynıdır.

  • Bilecik ve Kütahya'da yıl boyu yerel saat aynıdır.

  Yukarıda verilen bilgilere göre,

  I. Nevşehir ve Kayseri aynı enlemdedir.

  II. Bilecik ve Kütahya aynı boylamdadır.

  III. Bilecik ve Kütahya'da güneş yıl boyu aynı saatte doğar ve aynı saatte batar.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Türkiye'de aşağıdaki yer şekillerinden hangisi, diğerlerine göre daha engebeli olan arazi yapısı üzerinde görülür?


 • A) Polye
 • B) Menderes
 • C) Plato
 • D) Kırgıbayır
 • E) Birikinti konisi
 • 2022 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru 4

  Yukarıdaki haritada renklendirilerek gösterilen numaralı bölgelerle ilgili,

  I. Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinin bulunması,

  Il. volkanik arazilerin bulunması,

  III. geniş kapalı havzaların bulunması

  özelliklerinden hangileri ortaktır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Murat: Türkiye'de orman alt sınırının en alçak olduğu yer Karadeniz kıyılarıdır. Türkiye genelinde orman üst sınırının en yüksek olduğu yer ise Akdeniz kıyısıdır.

  Mehmet: Bu konuda yanlışın var. Çünkü --

  Mehmet sözlerini aşağıdakilerden hangisiyle sürdürürse Murat'a doğru bilgi vermiş olur?


 • A) Türkiye'de orman alt sınırının deniz kıyısından başladığı yer yoktur.
 • B) Orman üst sınırının en yüksek olduğu yer karasallık etkisiyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusudur.
 • C) Orman üst sınırının en yüksek olduğu yer Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir.
 • D) Türkiye'de hem orman alt sınırının en alçak hem de orman üst sınırının en yüksek olduğu yer Karadeniz'dir.
 • E) Türkiye'de orman üst sınırının en yüksek olduğu yer Ege Bölgesi'dir.
 • 2022 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı Soru 6

  Haritada koyu renkle gösterilen yerlerin nem ve yağış özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 • A) I numaralı yerdeki yıllık yağış miktarı III numaralı yerden fazladır.
 • B) II numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması yağış miktarını artırmıştır.
 • C) IV ve V numaralı yerlerde hem mutlak nem hem de bağıl nem ortalamaları azdır.
 • D) Yaz aylarında I ve III numaralı yerlerde maksimum nem diğer yerlerden fazladır.
 • E) Yağış rejimi I ve III numaralı yerlerde düzenli iken II, IV ve V numaralı yerlerde düzensizdir.
 • I. Tuğla sanayi

  Il . Kağıt sanayi

  III. Seramik sanayi

  IV. Gübre sanayi

  Yukarıda verilen sanayi kollarından hangisinde toprak ham madde olarak kullanılmaktadır?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
 • E) III ve IV
 • "Bu konuda göstergenin en yüksek olduğu il 2017 yılında Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini Şırnak, Ağrı ve Silrt izledi. En düşük olduğu il ise Edirne oldu. Edirne ilini Karabük, Kırklareli, Çanakkale ve Eskişehir izledi."

  Metinde verilen bilgiler göz önüne alınırsa Türkiye nüfusuyla ilgili aşağıdaki verilerden hangisinden bahsedildiği söylenebilir?


 • A) Toplam doğurganlık hızı
 • B) Fizyolojik nüfus yoğunluğu
 • C) Gerçek nüfus artış hızı
 • D) Ortanca yaş
 • E) Net göç hızı
 • 2017 TÜIK verilerine göre Türkiye nüfusuyla ilgili bazı bilgiler şöyledir:

  • Türkiye'de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 28 bin 40 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı % 50,2 (42 984 302 kişi), kadın nüfusun oranı ise % 49,8 (38 711 602 kişi) olarak gerçekleşti.

  • Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında % 13,7 iken 2017 yılında % 13,3 oldu.

  • il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında % 91,3 iken bu oran 2017 yılında % 91,8'e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise % 8.2 olarak gerçekleşti.

  Verilen bilgilerden faydalanılarak 2016 ve 2017 yıllarındaki Türkiye nüfusuyla ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?


 • A) 2017 yılında kadın ve erkek nüfus oranları birbirine yakındır.
 • B) Nüfus artış hızı 2017 yılında daha azdır.
 • C) 2017 yılındaki toplam nüfus 80 milyon kişiden fazladır.
 • D) Kırsal nüfus oranı 2016 yılında daha fazladır.
 • E) 2017 yılındaki erkek nüfus oranı 2016 yılına göre daha fazladır.
 • • Ordu

  • Antalya

  • İzmir

  • Rize

  Verilen illerde nüfusun yılın belirli dönemlerinde artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?


 • A) Sanayi
 • B) Turizm
 • C) Fuar
 • D) Tarım
 • E) Yaylacılık
 • Dünyada en büyük çay üreticileri olan Çin ve Hindistan'da yazlar yağışlı, kışlar kuraktır. Oysa Türkiye'de çay tarımı yapılan yerlerde her mevsim yağışlıdır.

  Buna göre,

  I. Çay üretimi için yağış rejiminin değil, yağış miktarı, sıcaklık ve nem koşullarının önemi daha fazladır.

  Il. Çay bitkisi yaz aylarında kuraklık ister.

  III. Dünya çay üretiminde Türkiye'nin payı çok azdır.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Türkiye tarımının en önemli sorunlarının başında sulama sorunu gelmektedir. Türkiye'de bazı yörelerde yıllık yağış yeterli olmasına rağmen, yaz aylarında görülen şiddetli buharlaşma tarım alanlarında su ihtiyacını artırmaktadır.

  Türkiye'de tarım alanlarındaki sulama sorunu büyük oranda çözüldüğünde, aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya çıkması beklenmez?


 • A) Kırdan kente olan göçlerin azalması
 • B) Birim alandan elde edilen verimin artması
 • C) Nadasa bırakılan tarım alanlarının azalması
 • D) Tarımda iklim koşullarına bağımlılığın azalması
 • E) Seracılık faaliyetlerinin her bölgede yaygınlaşması
 • Türkiye'de yetiştirilen endüstri bitkilerindeki verim artışı tahıllardaki verim artışından çok daha fazladır.

  Buna göre, tahıllardaki verim artışının daha düşük olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?


 • A) Nadas uygulaması
 • B) Kurak iklim koşulları
 • C) Ekim alanlarının geniş olması
 • D) Tohum ıslahının yetersiz olması
 • E) Ürüne uygun gübre kullanımının yetersiz olması
 • Türkiye sınırlan içerisinde yer alan, yabancı kaynaklı ürünlerin girişine açık tutulan ve sınırlan belirlenmiş olan yerlere “serbest bölge” denir. Buralara gelen ürünlerden gümrük vergisi alınmaz.

  Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde serbest bölgelerin oluşturulmasının amaçlarından biri değildir?


 • A) Yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesi için uygun ortam oluşturmak
 • B) Sanayide ihtiyaç duyulan bazı hammadde ve ara mallara kolaylıkla ulaşabilmek
 • C) Sağlanan teşviklerle daha düşük maliyetle üretim ve ihracat yapmak
 • D) Yeni istihdam alanları oluşturmak
 • E) Yurt dışından gelen malların ülkeye girişini zorlaştırarak dış ticaret dengesini sağlamak
 • Türkiye'deki madenler ve enerji kaynakları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Türkiye, yer altı kaynaklarının çeşitliliği yönünden zengin bir ülkedir.
 • B) Linyit üretiminin en fazla olduğu yer Ege Bölgesi'dir.
 • C) Mermer, krom, bor ve bakır ihraç edilen madenlerdendir.
 • D) Madene dayalı sanayi kollarının büyük bölümü Doğu Anadolu Bölgesi'nde toplanmıştır.
 • E) Madenciliğin Türkiye ekonomisine olan katkısı azdır.
 • Seramik ve fayans üretimi toprak ürünleri sektörünün önemli iş kolları arasındadır.

  Aşağıdaki illerden hangisinde bu iş kolu gelişmemiştir?


 • A) Trabzon
 • B) Kütahya
 • C) Bilecik
 • D) İzmir
 • E) Çanakkale
 • Türkiye’nin doğal koşulları bazı tarım ürünlerinin sınırlı alanlarda yetişmesine olanak vermiştir.

  Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetişme alanının sınırlı olmasında doğal koşulların etkisi en azdır?


 • A) Muz
 • B) Haşhaş
 • C) Çay
 • D) Fındık
 • E) Turunçgiller
 • Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre, bu yörenin örnek olduğu bölge türüyle yanlış eşleştirilmiştir?


 • A) Ergene - Tarım
 • B) Menteşe - Ova
 • C) Ardahan - Plato
 • D) Kocaeli - Sanayi
 • E) Iğdır - Az yağışlı