Yükleniyor

KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri

2023 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Bir çocuğun bisiklet kullanmayı öğrenebilmesi için gerekli olgunluk ve güdülenmişlik düzeyine ulaşması gelişimin temel kavramlarından hangisi ile ifade edilir?


 • A) Hazırbulunuşluk
 • B) Büyüme
 • C) Olgunlaşma
 • D) Tarihsel zaman
 • E) Kritik dönem
 • Aşağıdakilerden hangisi gelişim ilkelerinden birisi değildir?


 • A) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
 • B) Gelişim genelden özele doğrudur.
 • C) Gelişim kalıtım ve çevre ürünüdür.
 • D) Gelişim çocuklukta meydana gelen bir süreçtir.
 • E) Gelişim alanları birbirini etkiler.
 • Psiko-seksüel gelişim kuramına göre çocuk aşağıdaki dönemlerden hangisini problemli geçirirse yetişkinlikte sigara bağımlısı olma durumu ortaya çıkar?


 • A) Genital dönem
 • B) Latans dönem
 • C) Fallik dönem
 • D) Anl dönem
 • E) Oral dönem
 • Aşağıdakilerden hangisi ilk çocukluk dönemi (2-6 yaş) gelişim görevlerinden değildir?


 • A) Davranışlarının sorumluluğunu yüklenme
 • B) Benmerkezci düşünce yapısına sahip olma
 • C) El göz koordinasyonunun başlaması
 • D) Cinsiyet farklılıklarını öğrenme
 • E) Vicdan duygusunun gelişmeye başlaması
 • Piaget'nin zihinsel gelişim kuramına göre bilimsel düşünme aşağıdaki dönemlerden hangisinde başlar?


 • A) işlem öncesi dönem
 • B) Duyusal motor dönem
 • C) Soyut işlem dönemi
 • D) Somut işlem dönemi
 • E) imgesel dönem
 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi gelişimin temel kavramlarından olan "olgunlaşma" kavramını açıklamaktadır?


 • A) Bireyin davranışlarında meydana gelen kalıcı izli değişmelerdir.
 • B) Vücudun fiziksel olarak boy, kilo, hacim yönünden artmasıdır.
 • C) Bireyin ilgi, yetenek ve güdülenmişlik düzeyidir.
 • D) Bireyin çevresi ile olan etkileşimidir.
 • E) Organların fizyolojik olarak belirli fonksiyonları gerçekleştirebilecek düzeye gelmesidir.
 • Psikososyal gelişim kuramına göre çocukların anne babadan bağımsız iş yapmaya yöneldikleri gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu
 • B) Özerkliğe karşı şüphe ve utanç
 • C) Yakınlığa karşı yalnızlık
 • D) Üretkenliğe karşı durgunluk
 • E) Temel güvene karşı güvensizlik
 • Aşağıdaki davranışlardan hangisi ergenlik döneminde olan bir gence yapılması önerilen ana baba tutumlarından değildir?


 • A) Anne babalar ergenlik döneminin gelişim gereği bunalım dönemi olduğunun bilincinde olmalıdırlar.
 • B) Anne babalar objektif, dengeli ve sabırlı olmaya özen göstermelidirler.
 • C) Ergeni başkalarının yanında eleştirmemeye, başkalarıyla kıyaslamamaya dikkat etmelidirler.
 • D) Davranışlarından dolayı ergene çocuk muamelesi yapılmamalıdır.
 • E) Anne babalar ergene davranışlarında katı bir disiplin anlayışı ile hareket etmelidirler.
 • Araba kullanırken cep telefonuyla konuşan bir adam yol kenarında polisi görünce hemen cep telefonunu kapatmıştır.

  Bu adamın aşağıdaki ahlaki eğilimlerden hangisinde olduğu söylenebilir?


 • A) Saf çıkarcı eğilim
 • B) Yasa düzen eğilimi
 • C) iyi çocuk eğilimi
 • D) itaat ve ceza eğilimi
 • E) Sosyal anlaşmalara uyma eğilimi
 • Erikson'un Psikososyal Kişilik Gelişimi kuramı dönemlerine göre "Çocukların bir şeyler üretmeye ve başarılı olmaya en çok önem verdikleri" dönem hangisidir?


 • A) Temel güvene karşı güvensizlik
 • B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
 • C) Girişimciliğe karşı suçluluk
 • D) Çalışkanlığa karşı yetersizlik
 • E) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
 • Tüm taksi şoförlerinin erkek olduğunu düşünen Alper, Ankara'ya halasını ziyarete gittiğinde bayan bir taksi şoförü görmüş ve bayanlarında taksi şoförü olabileceğini düşünmüştür.

  Piaget'e göre Alper'in düşüncesindeki bu değişim aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?


 • A) Özümseme
 • B) Uyumsama
 • C) Sembolik düşünce
 • D) Benmerkezcilik
 • E) Dengesizlik yaşama
 • Çocuk bu dönemdeki cinsel enerjisini oyuna ve çevreyi tanımaya yöneltemez, kendini ifade
  edebilmesi engellenirse yetişkinlikte obsesif karakter oluşabilir. 

  Psiko-seksüel gelişim kuramına göre yukarıda bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Oral dönem
 • B) Genital dönem
 • C) Fallik dönem
 • D) Anal dönem
 • E) Gizil dönem

 • Etiketler: kpss gelişim psikolojisi deneme sınavı, gelişim psikolojisi deneme test, kpss gelişim deneme çöz
  2023 KPSS Gelişim Psikolojisi Deneme sorularını online çözebilirsiniz.