Yükleniyor

KPSS Öğrenme Psikolojisi Testleri

2023 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 16 Yanlış: 0 Boş: 0
Pekiştirmeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


 • A) Olumlu pekiştirmede davranışın tekrar edilme olasılığı azalır.
 • B) Pekiştirme tarifeleri içinde en etkili olanı değişken zamanlı pekiştirmedir.
 • C) Olumsuz pekiştirme aynı zamanda bir cezadır.
 • D) Yeni öğrenmelerde ilk olarak sürekli pekiştirme kullanılmalıdır.
 • E) Pekiştirme tarifeleri arasında en az etkili olanı değişken oranlı pekiştirmedir.
 • Deneme yanılma yoluyla öğrenmede birey herhangi bir problemle karşılaştığında problemin çözümüne ulaşmak için birçok davranışta bulunur. Bu davranışlardan problemin çözümünde işe yarayanlar kullanılırken işe yaramayan davranışlar elenir.

  Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi deneme yanılma yoluyla öğrenmeye uygun bir ifade değildir?


 • A) Problemle karşılaşıldığında birey tarafından birçok davranışın yapılması
 • B) Problemin çözümünde işe yarayan davranışların kullanılması
 • C) Bireyin karşılaştığı problemin çözümünü birden bire görmesi
 • D) Problemi çözmeye yönelik işe yarayan davranışların tekrarlanması
 • E) Problemi çözmeye yaramayan davranışların kullanılmaması
 • Her hafta on numara oynayan Cengiz, uzun süre oynamasına rağmen hiç ikramiye çıkmaması üzerine on numara oynamaktan vazgeçmiştir.

  Cengiz'in davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?


 • A) Genelleme
 • B) Ayırt etme
 • C) Sönme
 • D) Kendiliğinden geri gelme
 • E) Gölgeleme
 • Bir rehber öğretmen ilköğretim 8.sınıf öğrencilerine rehberlik saatinde ergenlik döneminde meydana gelen fiziksel değişimleri anlatmadan önce dersin başında öğrencilere aynanın karşısında ne kadar vakit geçirdiklerini sormuştur.

  Yapılandırmacı kurama göre rehber öğretmenin bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


 • A) Bilgiyi üretmek
 • B) Açıklamak
 • C) Keşfetmek
 • D) Dikkat çekmek
 • E) Dengesizlik yaratmak
 • Bir anne öğretmeninin verdiği alıştırmaları yapmak istemeyen kızına "alıştırmaları yaparsan seni hafta sonu hayvanat bahçesine götürürüm" demiştir. Ancak çocuk alıştırmaları yapmamakta ısrar etmektedir.

  Koşullanma yoluyla öğrenme ilkeleri göz önünde bulundurulduğunda çocuğun ödevlerini yapmamakta ısrar etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?


 • A) Alıştırmaları yapmanın çocuk için hoşa gitmeyen bir durum olması
 • B) Vaat edilen ödülün davranıştan hemen sonra verilmemesi
 • C) Ödülün çocuğun ilgi ve isteklerine uygun olmaması
 • D) Alıştırmaları yapmama davranışının sönmeye dirençli olması
 • E) Annenin çocuğa ödül almanın yararlarını anlatmamış olması
 • Yeni aldığı kot pantolonla bütünleme sınavına giren bir öğrenci sınavdan geçer not almış, daha sonra tüm sınavlara aynı kotu giyerek gitmiştir.

  Öğrencinin diğer sınavlarda da aynı kotu giymesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?


 • A) Ayırt etme
 • B) Batıl davranış
 • C) Kendini gerçekleştiren kehanet
 • D) Öğrenmenin aktarılması
 • E) Karşıt tepki geliştirme
 • Bir sınıf öğretmeni okula yeni başlayan öğrencilerine beslenme saati boyunca sessizce yemeklerini yeme alışkanlığını kazandırmak için öncelikle 10 dakika sessizce yemeklerini yedikten sonra onları ödüllendirmiş, sonra 20 dakika sessiz durarak yediklerinde ödül vermiştir. Bu şekilde öğrenciler beslenme saati boyunca gürültü yapmadan yemeklerini yer hale gelmişlerdir.

  Burada davranışın kazanılmasında öğretmenin kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Zıt tepki yöntemi
 • B) Sistematik duyarsızlaştırma
 • C) Kademeli yaklaştırma
 • D) Karşıt koşullama
 • E) Eşik yöntemi
 • Eda televizyondaki reklamları dikkatle izlememektedir. Bir gün kendi kendine bir reklam filminin müziğini sözleriyle birlikte söylemeye başlamıştır.

  Eda'nın durumu aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi ile açıklanır?


 • A) Gizil (örtük) öğrenme
 • B) Şartlanma yoluyla öğrenme
 • C) Gözlem yoluyla öğrenme
 • D) Sınama yanılma yoluyla öğrenme
 • E) Kavrayarak öğrenme
 • 13 yaşındaki Ayça saçlarını çok sevdiği öğretmeni gibi toplamaya başlamıştır.

  Ayça'nın davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


 • A) Klasik koşullanma
 • B) Gestalt öğrenme
 • C) Edimsel koşullanma
 • D) Kavrayarak öğrenme
 • E) Modelden öğrenme
 • Öğretmeni tarafından sınıf içi etkinliklere katılmasına izin verilmeyen bir öğrencinin kurallara uyduğunda etkinliklere katılmasına izin verilmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?


 • A) Olumsuz pekiştirme
 • B) I. tip ceza
 • C) II. tip ceza
 • D) Olumlu pekiştirme
 • E) Simgesel pekiştirme
 • Tepkisel koşullanmanın gerçekleşebilmesi için en önemli koşul aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Davranışın tekrarlanması
 • B) Koşulsuz uyarıcının ardından nötr uyarıcının verilmesi
 • C) Davranışın biçimlendirilmesi
 • D) Koşullu uyarıcının tek başına birkaç kez verilmesi
 • E) Koşulsuz uyarıcıyla nötr uyarıcının eşleştirilmesi
 • Giyim tarzını değiştiren bir genç kız çevresindeki insanlardan görünümüyle ilgili övgüler almış ve bu tarzda giyinmeyi sürdürmüştür.

  Genç kızın durumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?


 • A) Bilişsel öğrenme
 • B) Edimsel koşullanma
 • C) Sosyal öğrenme
 • D) Tepkisel koşullanma
 • E) Gestalt öğrenme
 • Bir baba televizyon izlerken iki oğlu aralarında kavga etmeye başlıyor. Baba da kavga etmelerini önlemek için çocuklara para verip bakkaldan kendilerine çikolata almalarını istiyor.

  Bu durumda çocukların gelecekteki davranışları açısından aşağıdakilerden hangisinin olma olasılığı yüksektir?


 • A) Çocukların para isteme olasılığı azalır.
 • B) Çocukların benzer durumlarda kavga etme olasılığı artar.
 • C) Baba daha rahat televizyon izleyebilir.
 • D) Çocuklar daha fazla çikolata yemek ister.
 • E) Çocukların benzer durumlarda kavga etme olasılığı azalır.
 • I. Yaşantı ürünü olması

  II. Hastalık, ilaç gibi etkenlere bağlı olarak ortaya çıkması

  III. Kalıcı izli olması

  IV. Refleksif olması

  Bir davranışın öğrenilmiş bir davranış olarak nitelendirilebilmesi için yukarıdaki özelliklerden hangilerine sahip olması gerekir?


 • A) I ve II
 • B) II ve IV
 • C) I ve IV
 • D) I ve III
 • E) III ve IV
 • Bir öğretmen sınıfta davranışlarıyla örnek olmaya çalışmakta ve bu davranışların nedenlerini de öğrencilerine açıklamaktadır.

  Bu öğretmenin benimsemiş olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sosyal öğrenme
 • B) Edimsel koşullanma
 • C) Tepkisel koşullanma
 • D) Bilişsel öğrenme
 • E) Gestalt öğrenme
 • Beş yaşındaki Ayşen annesiyle dışarı çıktığı zaman bir şeyler istemekte, istediği şeyin alınması ıçın ağlayıp, tepinmektedir. Annesi Ayşen'in bu davranışını ortadan kaldırmak için istediklerini almaz. Bunun üzerine Ayşen yemek yemek istemediğinde, uyumak istemediğinde, oyuncaklarını toplamak istemediğinde yani her şey için ağlayıp tepinmeye başlar.

  Ayşen'in bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?


 • A) Sönme
 • B) Öğrenilmiş çaresizlik
 • C) Kendiliğinden geri gelme
 • D) Genelleme
 • E) Ayırt etme

 • Etiketler: 2022 kpss öğrenme deneme, 2022 kpss eğitim bilimleri deneme, öğrenme psikolojisi test
  2023 KPSS Öğrenme Psikolojisi Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.