Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

KPSS Tarih Genel Tekrar Test I


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 0
I. Keçeden yapılmış çadırların kullanılması

Il. Ekonominin hayvancılığa dayanması

III. Sulama kanallarının yapılması

Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde göçebe yaşam tarzının olduğunun göstergesidir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Hicaz ve Yemen gibi kutsal topraklarda egemenlik kuran ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Gazneliler
 • B) Büyük Selçuklular
 • C) Eyyubiler
 • D) Akşitler
 • E) Babürler
 • I. Şehzade

  Il. Tigin

  III. Şad

  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde hükümdar çocuklarına verilen isimdir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Kültür

  Il. Yönetim

  III. Askerlik

  XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatlar yukarıdaki alanlardan hangilerinde yoğunlaşmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesi'nde Türk ordularının başarılı olduğu mevkiler arasında gösterilemez?


 • A) Conkbayırı
 • B) Kilitbahir
 • C) Anafartalar
 • D) Çimentepe
 • E) Bingazi
 • Amasya Genelgesi'nde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


 • A) İstanbul Hükümeti'nin işgaller karşısındaki tutumuna
 • B) Ulusun azim ve kararının öncelikli olarak düşünülmesi gerektiğine
 • C) Türk ulusunun bağımlı yaşayacak bir topluluk olmadığına
 • D) Milli sınırların oluşturulmasına
 • E) Sivas'ta ulus adına bir kongre toplanması gerektiğine
 • I. Milli sınırlar

  Il. Azınlıklar

  III. Manda ve himaye

  Yukarıdakilerden hangileri Erzurum Kongresl'nde görüşülen konular arasında gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Durum I. 1921 Anayasası'nda Cumhuriyet rejiminden açıkça söz edilmemiştir.

  Durum II. Saltanat kaldırılırken, Halifelik makamına dokunulmamıştır.

  Bu bilgilere göre,

  I. Halkın belli bir siyasi olgunluğa erişmesi beklenmiştir.

  Il. inkılap hareketleri için gerekli ortamın hazır olmasına çalışılmıştır.

  III. Saltanat ve Hilafet makamının kalıcı olması istenmiştir.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • "Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır." Amasya Genelgesi'nde yer alan yukarıdaki ifadeye dayanılarak,

  I. Milli Mücadele'ye ulusun yön vereceği,

  Il. Saltanat makamına dokunulmayacağı,

  III. Kurtuluş Savaşı'nın yönteminin belirlendiği

  çıkarımlarından hangileri yapılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında gösterilemez?


 • A) Fethi Okyar
 • B) Kazım Karabekir
 • C) Adnan Adıvar
 • D) Refet Bele
 • E) Rauf Orbay
 • I. Şapka Kanunu

  Il. Kabotaj Kanunu

  III. Medeni Kanun

  Yukarıdaki inkılaplardan hangileri Atatürk'ün Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • TBMM'yi tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sovyet Rusya
 • B) Fransa
 • C) Afganistan
 • D) Azerbaycan
 • E) Ermenistan

 • Etiketler: kpss tarih deneme çöz, kpss tarih deneme soruları çöz, online kpss tarih deneme çöz, kpss tarih denemeleri online
  KPSS Tarih Genel Tekrar Test I sorularını online çözebilirsiniz.