Yükleniyor

KPSS Türkçe Testleri

2023 KPSS Türkçe Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %80 Doğru: 24 Yanlış: 2 Boş: 4
Nilüfer Kuyaş, "Serbest Düşüş"te saman alevi gibi tutuşan arzusuna kapılıp kendinden oldukça genç bir adamla bir bahar aşkı yaşayan olgun bir kadını anlatıyor.

Bu cümlede geçen "saman alevi gibi tutuşmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz?


 • A) Hızlı bir şekilde oluşmak
 • B) Etkisini hemen kaybetmek
 • C) Birden, çabucak.ortaya çıkmak
 • D) Gelip geçici olmak
 • E) Sorunsuz bir hal almak
 • XIX. yüzyılın ortalarında savaşlar ve isyanlarla ---- ülkenin çiftçileri tefecinin eline düşmüştü; bugünün finans devi Ziraat Bankasının ---- üreticiyi tefecinin elinden kurtarmaktı.

  Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?


 • A) karışıklık içinde olan - atılımları da
 • B) sıkıntıya giren - çıkış noktası da
 • C) baş etmeye çalışan - ihtiyaçları da
 • D) gücünü kaybeden - büyümesi de
 • E) direnci azalan - çalışanları da
 • I. Harun da böyle bir köyde yaşıyordu ve onun liseye gitme çağı gelmişti.

  II. Köyde yaşam farklıdır, güneş bir başka doğar, bir başka batar; bahçeler, tarlalar sebze ve meyveden geçilmez.

  III. Bu gençlerin kimisi isteyerek çiftçiliği seçmiş, kimisi de ailesinin zoruyla çiftçi olmuştu.

  IV. Fakat okula devam etme konusunda kader onu ailesiyle karşı karşıya getirmişti.

  V. Köylü emeğini verir yetiştirdiği her bitkiye; sıcağın bağrında, seralar içinde çalışmaktan yorgun düşmüş genç bedenler vardır köyde.

  Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturaca k biçimde sıralandığında hangisi, baştan dördüncü olur?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • I. Zorluklar hayatın içindeki kaçınılmaz gerçeklerden biridir; bu sayede hayatımız bir anlam kazanır ve yaptığımız işlerden zevk alırız.

  II. Hedefe ulaşıncaya kadar gösterdiğimiz çaba ve sonunda ulaştığımız nokta bizim ödülümüz olur.

  III. Yani ipi sonuna kadar göğüsleyenlerden olmamız lazım; peki, bu noktada neler yapılabilir?

  IV. Bu yüzden zorluklar karşısında yılmamak ve sonuna kadar gitmek gerekir.

  V. En önemli kural şudur: Kaybetmeyi de kazanmak gibi kabullenmeliyiz, aksi takdirde zorluklar karşısında yenilmemiz kaçınılmazdır.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştirmelidir?


 • A) I ve II
 • B) I ve IV
 • C) II ve III
 • D) III ve IV
 • E) IV ve V
 • Avustralyalı bilim insanları, öğrenmeyi gerçekleştiren beyin fonksiyonlarının, hava karardıktan sonra daha hızlı
  çalıştığını ortaya çıkardı. 

  Bu cümleden, aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?


 • A) Çocuklar, yaşlılara göre bir şeyleri daha çabuk öğrenir.
 • B) Öğrenme fonksiyonlarının çalışmasını etkileyen en önemli durum yorgunluktur.
 • C) İnsanların öğrenme fonksiyonları, gündüzleri geceye göre daha yavaştır.
 • D) Gün içerisinde biraz uyuduktan sonra öğrenme daha hızlı gerçekleşir.
 • E) Öğrenme; yaşa, cinsiyete göre farklılıklar gösterir.
 • Etkin tarımsal kredi politikaları neticesinde tarımsal kredi kullanımı önemli oranda artmıştır.

  Bu cümleden, aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?


 • A) Tarımsal kredi politikalarıyla tarımsal kredi kullanımı arasında bağlantı vardır.
 • B) Tarımsal kredi politikaları, tarımsal faaliyetlerin ilerlemesinde etkili olan tek nedendir.
 • C) Birçok ülke, çiftçiye tarımsal kredi vererek tarımın gelişmesine katkıda bulunmuştur.
 • D) Bazı çiftçiler, tarımsal kredi almadan tarımsal faaliyetlerde bulunmaktadır.
 • E) Tarımda önde gelen ülkelerin hepsinde, tarımsal kredi kullanılmaktadır.
 • (I) Dünya ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. (II) Küresel krize yol açan sorunlara hala kalıcı çözümler üretilemedi. (III) Finans sisteminde başlayan kredi ve likidite krizi, ülkeler bazında kamu maliyesi krizine dönüştü. (IV) Küresel ve bölgesel çalkantılara rağmen Türkiye ekonomisi dinamizmini ve direncini kanıtladı. (V) Bölgemizde iktisadi ve siyasi istikrar merkezi olmaya devam ettik. (VI) Son üç yılda ekonomimiz yıllık ortalama % 6,7 oranında büyüdü.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


 • A) II. cümlede, olumsuz bir durumdan söz edilmiştir.
 • B) II. cümlede, bir problemin devanı ettiği vurgulanmıştır.
 • C) III. cümlede, bir sorunun sonucu belirtilmiştir.
 • D) IV. cümlede, sorunun çözümüne ilişkin bilgi verilmiştir.
 • E) VI. cümlede, kanıtlanabilir veri kullanılmıştır .
 • (I) Karıncalar, geçtikleri yola feromon salgılayarak yiyecek kaynaklarına giden yolda bir iz oluşturur. (II) Koloniler halinde yaşayan· karıncalar arasında her zaman sıkı bir dayanışma vardır. (III) Diğer karıncalar da bu maddenin bulunduğu yerleri takip ederek yiyecek kaynaklarına ulaşır. (IV) Yiyeceğe ulaşan ilk karınca, yine aynı yolu kullanarak döndüğünde feromon izleri ikiye katlanmış olur. (V) Çift sıralı feromon izi görülen yol da kolonideki diğer karıncalar tarafından yiyecek kaynağına giden en kısa yol olarak algılanarak tercih edilir.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Her inancı her görüşü sayarım ben

  Her düşünceyi her dili severim ben

  Ne soy önemlidir benim için ne de sop

  Çünkü her şeyden önce

  Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?


 • A) Ünlü daralması
 • B) Ünsüz türemesi
 • C) Ünsüz yumuşaması
 • D) Ünlü türemesi
 • E) Ünsüz benzeşmesi
 • Aşağıdaki dizelerin hangisinde yapım eki almış sözcük yoktur?


 • A) Sabaha doğru içimi bir sevinç rüzgarı kaplıyor
 • B) Ellerimi uzatıyorum göklerin en derin sırlarına
 • C) Gözlerimin önünden geçti her hatıram
 • D) Şafak vakti dönecek tüm sevgililer neşeyle
 • E) Neyi arıyordu bu garip yolcu hiç durmadan
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ötekilerden farklı bir ek almıştır?


 • A) Yaşlı adam değneğinin yardımıyla doğruldu.
 • B) Harcamalarımız geçen aylara göre azaldı.
 • C) Acı haberi duyunca çok üzüldü.
 • D) Sınıf beş dakikada boşaldı.
 • E) Acele edelim, zamanımız daraldı.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemden etkilenen varlık, isim ya da sıfat tamlaması değildir?


 • A) Zamanında yaptığınız işler için kendinizi ödüllendirin.
 • B) Yapılacaklar listesini, her zaman yanınızda taşıyın.
 • C) Çevrenizdeki insanların gücünü asla küçümsemeyin.
 • D) İş arkadaşlarınızın ve rakiplerinizin amaçlarını öğreniniz.
 • E) Yapıp söylediklerinizin gelecekteki sonuçlarını daima düşününüz.
 • Aşağıdakilerin hangisinde "olmak" sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?


 • A) Dün sokakta üzücü bir olaya tanık oldum.
 • B) Onca hediyeye rağmen yine gönlü olmadı.
 • C) Sakın unutma, akşam altıda evde olacaksın.
 • D) Onunla kısa sürede arkadaş olmuştuk.
 • E) Ayrı olsak da gönüllerimiz bir olsun.
 • (I) Tıp fakültesi, bir kara sevdadır. (II) Kimi girmek için can atar, kimi ise kavuştuktan sonra bıkar. (III) Lise yıllarında tutku ile doktor olmak isteyenler olur, bir de onlarla dalga geçenler... (IV) Bunca yıl oku oku, sonra 35 yaşında hayata atıl diye düşünenler... (V) Bazıları da nasıl olsa giremeyecekleri için ciğere murdar diyenlerden olur.

  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Vücuttaki su dolaşımının, özellikle beyin ve böbrekler için çok önemli olduğu belirtildi. 24 saat içinde beyinden geçen su miktarının 1,4 litre, böbreklerden geçenin ise 2 litre gibi oldukça büyük miktar olduğunu belirten uzmanlar, beynin su eksikliğinden en. çok zarar gören organlarımızdan biri olduğunu söylüyorlar. İçilen su miktarının beyin üzerindeki etkisi hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. M. Zeki Karagülle, beyindeki su dolaşımının bozulmasının, beyin sulanması ya da beyin kurumasına yol açtığını dile getiriyor.

  Bu parçanın konusu, aşağıdakilerin hangisinde en doğru biçimde verilmiştir?


 • A) Beynin ve böbreğin ihtiyacı olan su miktarı
 • B) Vücuttaki suyun insan sağlığı için önemi
 • C) Beyin ve böbreğin insan vücudundaki işlevi
 • D) Su miktarının korunması için yapılması gerekenler
 • E) Aşırı su tüketmenin olumsuz yanları
 • Çağdaş Türk şiirinin ustalarından Ahmed Arif, edebiyatımızın en gizemli, en ketum adamlarından biridir. Az ve öz yazmış, yaşarken pek ortada görünmediği gibi pek röportaj da vermemiş, yaşam öyküsüne ilişkin ayrıntıları paylaşmamıştır. O nedenle Ahmed Arifle ilgili hemen her şey hem edebiyat tarihi açısından hem de onu tutkuyla izleyen yüz binlerce okuru açısından çok büyük önem taşıyor.

  Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


 • A) Şiirleriyle her dönem ilgi odağı olduğuna
 • B) Çevresindekiler tarafından çok sevildiğine
 • C) Hayatı hakkında anlatmadığı şeyler olduğuna
 • D) Kendinden sonrakilere önderlik ettiğine
 • E) Şiirlerinde insanlara bir şeyler öğrettiğine
 • Efes'teki en ünlü anıtlardan Hadrian Tapınağı'nın restorasyonu başladı. 1950'li yıllarda yeniden yapılandırılan tapınak, hava koşullarından önemli ölçüde zarar gördü. Restorasyon çalışmaları Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülüyor. Tapınak, çalışmaların sona ereceği Temmuz 2017'e kadar ziyarete kapalı kalacak. Yapının 1950'li yıllardaki rekonstrüksiyon çalışmalarında, özgün yapı parçaları dışında beton ve akrilik reçineler de kullanılmıştı. Bu malzemeler hava koşullarına dayanıklı değil, diyor Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Efes Kazı Heyeti Başkanı Sabine Ladstatter.

  Bu parçada tanıtılan tapmakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


 • A) Ne zaman ve kim tarafından inşa edildiğine
 • B) Zarar görmesinin nedenine
 • C) Daha önce de bazı onarımların yapıldığına
 • D) Üzerine sonradan eklenen malzemelere
 • E) Yenileme çalışmalarının başında kim olduğuna
 • Gerçek dediğimiz, şiirin düşündüğü, düşlediği şeydir. İmgedir. İmge, gerçektir. Şiirin gerçeği, gerçekliğidir. Şiirle düşlenen, çağrılan ya da şiiri çağıran her şeyin gerçek şeyler olduğuna inanıyorum; tıpkı şiirin de bizzat bir gerçeklik biçimi olduğu gibi. Şiirin de bize ilettiği ya da duyurduğu şeyler gerçektir, gerçekliği duyurur. Duygular ya da düşünceler, şiire geldiklerinde ve şiir olduklarında, yepyeni bir gerçeklik kazanır. Şiirin de hala bir çocukluk makamı ya da bence onunla aynı şey anlamına gelen hayret makamı olarak görülmesi, okunması, yazılması, söylenmesi, işitilmesi, duyulması bu sebeptendir. Yani şiirin her çağa "yeni bir gerçeklik" getirmesi ve öyle olmasındandır.

  Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 • A) Tanımlara yer verilmiştir.
 • B) Konuşma havası içinde oluşturulmuştur.
 • C) Değişik cümle türlerinden yararlanılmıştır.
 • D) Öznel yargılara yer verilmiştir.
 • E) İkilemelere başvurulmuştur.
 • 19. - 20. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplaymız.

  Edebiyat dergisi çıkarmanın, bu dergilerde editörlük yapmanın zorlukları malum. Lafta da değil bu durum hani, gerçekten zordur. Dışarıdan zevkli ve eğlenceli bir iş gibi görülebilir. Öyledir de çoğu zaman ama zorluklarına katlanırsan daha da doğrusu katlanabilirsen. insanla uğraşılan her iş gibi, desek bile olay genel seyirden çok farklıdır çünkü insanla değildir yaptığınız iş bir edebiyat dergisinde. "İnsan değil."den kasıt ise şu: Yaratımlarını sürdüren ya da bir şeyler yaratmak için çabalayan kişilerle baş başasınızdır bu mecrada. Hani "yazar kaprisi" derler ya, o türden bir şey değil anlatmak istediğim. Daha çok varoluşla ilgili bir durum bu. Meydana getirdiği "ürün" güzeldir bir dergiye yazı gönderen için. Yazdığı; öykü, şiir ya da bir eleştiri yazısı olsun fark etmez. Buradaki fark, yaratımla ilgilidir ve ortaya konulan bu ürün "ilgilenilesidir" onun gözünde. Editörden alınacak "ters" ya da "gecikmiş" bir yanıt ise her iki taraf için de can sıkıcı sonuçlara gebe olabilir. O yüzden her zaman diken üstündedir bir edebiyat dergisinin başındaki editör. Tam da olması gerektiği gibi...

  Bu parçada editörlük ve editörle ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İncelemelerinde tarafsız davranması gerektiği
 • B) Sabır ve emek gerektiren güç bir iş olduğu
 • C) Eleştirilerinden dolayı bazı yazarlarla sorunlar yaşadığı
 • D) Oldukça eğlenceli ve zevkli bir uğraş olduğu
 • E) Her zaman dikkatli davranılması gerektiği
 • Bu parçaya göre

  I. kimi çevrelerce eleştirildiği,

  II. kişiye toplumsal statü kazandırdığı,

  III. bazı güçlükleri olduğu

  belirlemelerinden hangilerine editörlük ile ilgili olarak ulaşılamaz?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • 21. - 22. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

  (I) Amerika'da yetişen "sisal" adındaki bitkinin hikayesini duydunuz mu? (II) Bu bitki verimsiz toprakta, soğuk, rüzgar ve aşırı sıcaklarda yetişmeye çalışan bir bitki. (III) Bu bitkinin içinde elyaf bulunmaktadır, elyaf dokumada kullanılır ve çok değerlidir. (IV) Amerika'daki bilim insanları daha fazla elyaf alabilmek için daha verimli topraklarda yetiştiriyorlar "sisal"i, bitki büyüyor ama ne görsünler? (V) Yaprakları diğerlerinden büyük ama elyaftan eser yok; yaptıkları araştırmalarda anlıyorlar ki kötü toprakta, aşırı güneşle ve rüzgarla mücadelesi onun lifli yapısını meydana getiriyormuş. (VI) Yani bitkinin çektiği bu kadar zorluk, onun içindeki cevheri ortaya çıkarıyormuş.

  Bu parçada "sisal" bitkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


 • A) Nasıl ortamlarda bulunduğuna
 • B) Bünyesinde neyi barındırdığına
 • C) Verimli topraklarda daha fazla üretildiğine
 • D) Lif yapısının oluşmasında nelerin etkili olduğuna
 • E) Kendisinden elde edilen maddeden hangi alanda yararlanıldığına
 • Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç - sonuç ilişkisi söz konusudur?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • 23. - 24. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

  Uzunca bir süredir büyük ön hazırlıklarla ve pazarlama iletişiminin bütün olanaklarıyla sunulan romanlara pek itibar etmiyorum. Gerçi zamanımın el verdiği ölçüde onların bir kısmını okuyorum ancak haklarında yazmak ve konuşmak içimden gelmiyor. Çünkü yazarı ve kitabı, çarpıcı fotoğraf ve spotlarla popülerleştiren; böylece öngörülen satış rakamlarına ulaşmayı amaçlayan spekülatif çabalardan oldukça rahatsızım. Sıradan bir metne "yeni bir başyapıt" denilip kitabın bir iki gün içinde yüz binlerce satıldığı ve yeni baskılarageçildiği anons edildiğinde ise gerildiğimi ve kızdığımı da söylemeliyim. Öfke, gıpta ve hayıflanma arasında gidip gelen bu tür duygularla kendimi hırpalamamın birinci nedeni bazı iletişim taktiklerinin fütursuzca kullanılması, diğeri ise ayırt edici özelliklerinden biri mükemmellik olan önemli sanat teriminin (başyapıtın) satış rakamlarıyla manipüle edilmesi.

  Bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sıradan eserlerin reklam çalışmalarıyla önemli gibi gösterilip çok satılmasının sağlanmasından
 • B) Yazarların eserlerini oluştururken toplumun sorunlarını göz ardı edip kendi hayal dünyalarını yazmalarından
 • C) İnsanların çok satılan kitaplara değer verip önemli kitapları görmezden gelmesinden
 • D) Genç yazarların belli bir olgunluğa ulaşmadan bazı çevrelerce büyük yazar gibi algılanmasından
 • E) Eleştirmenlerin okurun kitap tercihinde etkin bir rol oynamasından
 • Bu sözleri söyleyen birinden

  I. alacağı kitapları reklamlara bakarak tercih etmek,

  II. herkesin okuduğu popüler romanları almak,

  III. satış rakamlarına bakarak romanı değerlendirmek

  belirlemelerinden hangilerini yapması beklenemez?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • 25. - 27. sorulan aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

  Enver, İsmail ve Funda oynadıkları savaş, spor, dövüş, strateji ve yarış oyunlarını, amatör, normal ve profesyonel seviyede oynamaktadırlar. Herkes her oyunu farklı seviyelerde oynamaktadır.

  Enver, üç oyunu profesyonel, iki oyunu amatör seviyede oynamaktadır.

  İsmail, spor ve yarış oyununu normal, sadece dövüş oyununu profesyonel seviyede oynamaktadır.

  Funda, savaş oyunu dışında bir oyunu daha amatör seviyede oynamaktadır.

  Funda'nın normal seviyede oynadığı bir oyunu Enver profesyonel seviyede oynamaktadır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?


 • A) Enver, savaş oyununu profesyonel seviyede oynamaktadır.
 • B) Enver, spor oyununu amatör seviyede oynamaktadır.
 • C) Funda, spor oyununu profesyonel seviyede oynamaktadır.
 • D) İsmail, strateji oyununu normal seviyede oynamaktadır.
 • E) Funda, yarış oyununu amatör seviyede oynamaktadır.
 • Aşağıdakilerden hangisi Enver, İsmail ve Funda'mn sırasıyla strateji oyununu hangi seviyede oynadıklarını göstermektedir?


 • A) Profesyonel, normal, amatör
 • B) Normal, amatör, profesyonel
 • C) Amatör, profesyonel, normal
 • D) Profesyonel, amatör, normal
 • E) Normal, profesyonel, amatör
 • Aşağıdakilerden hangisi bilinirse herkesin hangi oyunu hangi seviyede oynadığı kesinlikle bilinir?


 • A) İsmail'in savaş oyununu normal seviyede oynadığı
 • B) Enver'in strateji oyununu profesyonel seviyede oynadığı
 • C) Funda'nın spor oyununu amatör seviyede oynadığı
 • D) İsmail'in strateji oyununu amatör seviyede oynadığı
 • E) Enver'in savaş oyununu profesyonel seviyede oynadığı
 • Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?


 • A) Burcu salı günü aşı olmuştur.
 • B) Burcu çarşamba günü suçiçeği aşısı olmuştur.
 • C) Cemil cumartesi aşı olmuştur.
 • D) Ayşe salı günü kızamık aşısı olmuştur.
 • E) Ayşe cuma günü aşı olmuştur.
 • Aşağıdakilerden hangisi Ayşe'nin kızamık aşısı olduğu günlerden biri olabilir?


 • A) Pazartesi
 • B) Salı
 • C) Çarşamba
 • D) Cuma
 • E) Cumartesi
 • Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?


 • A) Burcu pazartesi günü suçiçeği aşısı olmuştur.
 • B) Cemil cumartesi günü kızamık aşısı olmuştur.
 • C) Ayşe perşembe günü kızamık aşısı olmuştur.
 • D) Ayşe cumartesi günü suçiçeği aşısı olmuştur.
 • E) Burcu pazartesi günü verem aşısı olmuştur.

 • Etiketler: 2022 kpss türkçe deneme, kpss türkçe deneme pdf, kpss türkçe soru çöz
  2023 KPSS Türkçe Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.