Yükleniyor

2024 Çıkmış Ehliyet Soruları Çöz

7 Ekim 2017 Ehliyet Sınavı Soruları Online Çöz


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %88 Doğru: 44 Yanlış: 6 Boş: 0
Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


 • A) Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
 • B) Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
 • C) Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
 • D) Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
 • Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
 • A) Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
 • B) Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
 • C) Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
 • D) Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
 • Aşağıdakilerden hangisi olay yeri değerlendirilmesinin amaçlarından biri değildir?
 • A) Yaralı türlerinin belirlenmesi
 • B) Yaralı sayısının tespit edilmesi
 • C) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
 • D) Yaralıların ağrılarının giderilmesi için ilaç verilmesi
 • Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
 • A) Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
 • B) Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
 • C) Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
 • D) Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
 • Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
 • A) Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
 • B) Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
 • C) Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
 • D) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
 • Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
 • A) Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
 • B) Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
 • C) Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
 • D) Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.
 • Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
 • A) Kasık
 • B) Koltuk altı
 • C) Şah damarı
 • D) Köprücük kemiği üzeri
 • Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
 • A) Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
 • B) Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
 • C) Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
 • D) Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
 • I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

  II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

  III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

  Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır? • A) Omurga kırığı
 • B) Üst kol kemiği kırığı
 • C) Ön kol kemiği kırığı
 • D) Köprücük kemiği kırığı
 • Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
 • A) Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
 • B) Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması
 • C) El, kol ve bacaklarının bağlanması
 • D) Şekerli içecekler içirilmesi
 • Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
 • A) Tokluk hissi
 • B) Yavaş nabız
 • C) Görmede netlik
 • D) Yüzeysel solunum
 • Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
 • A) Rentek manevrası
 • B) Heimlich manevrası
 • C) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
 • D) Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
 • I. Öz eleştiri yapabilmek

  II. Risk almaya meyilli olmak

  III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek

  IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

  Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?


 • A) I ve IV.
 • B) II ve III.
 • C) I, II ve III.
 • D) II, III ve IV.
 • Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
 • A) Araçların tescil işlemlerini yapmak
 • B) Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
 • C) Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
 • D) Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
 • Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
 • A) Ada
 • B) Ayırıcı
 • C) Şerit
 • D) Banket
 • Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? • A) 1 numaralı araç geçmeli
 • B) Araçların hepsi beklemeli
 • C) 2 ve 3 numaralı araçlar geçmeli
 • D) Sadece dönüş yapacak olan araçlar beklemeli
 • Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır? • A) Hızını artırmalı
 • B) Önündeki aracı geçmeli
 • C) Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
 • D) Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
 • Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? • A) Sola dönülmez
 • B) Sola mecburi yön
 • C) Sola tehlikeli viraj
 • D) Sola tehlikeli devamlı virajlar
 • Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
 • A) Yol yardımını
 • B) Aracın servise götürüleceğini
 • C) Park yapan aracın çekileceğini
 • D) Sadece arızalı araçların çekileceğini
 • Aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi kavşak öncesi yavaşlama çizgisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
 • A) İdari para cezası verilir.
 • B) 6 ay hapis cezası verilir.
 • C) Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
 • D) Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
 • Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
 • A) 80
 • B) 90
 • C) 100
 • D) 110
 • Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
 • A) 20
 • B) 30
 • C) 40
 • D) 50
 • Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?


 • A) Yalnız 3
 • B) 1 ve 2
 • C) 2 ve 3
 • D) 2, 3 ve 4

 • Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

  I. Dar bir kavisle dönmeli

  II. Karşıya geçen yayaya yol vermeli

  III. 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli


 • A) Yalnız II
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.

 • Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


 • A) 1 - 2 - 4 - 3
 • B) 2 - 1 - 3 - 4
 • C) 2 - 3 - 4 - 1
 • D) 3 - 1 - 2 - 4
 • Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
 • A) Zırhlı taşıt
 • B) Kamu hizmeti taşıtı
 • C) Organ nakil araçları
 • D) Umum servis araçları
 • İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 • A) İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
 • B) Aracını sağ kenara yanaştırması
 • C) Varsa sığınma cebine girmesi
 • D) Gerekli hâllerde durması
 • Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?


 • A) Yalnız 3
 • B) 1 ve 2
 • C) 1 ve 3
 • D) 2 ve 3
 • Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
 • A) Sis ışıkları
 • B) Acil uyarı ışıkları
 • C) Uzağı gösteren ışıklar
 • D) Yakını gösteren ışıklar
 • I. Azami yüklü ağırlığın ’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

  II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

  Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


 • A) I. doğru, II. yanlış
 • B) I. yanlış, II. doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
 • Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
 • A) Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
 • B) Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
 • C) Motor gücü yüksek araç kullanılması
 • D) Trafik cezalarının fazlalaştırılması
 • I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme

  II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama

  III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma

  IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

  Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?


 • A) I ve II.
 • B) I, III ve IV.
 • C) II, III ve IV.
 • D) I, II, III ve IV.
 • Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
 • A) Mali sorumluluk sigortasının
 • B) Araç teknik muayenesinin
 • C) Servis bakımlarının
 • D) Kasko sigortasının
 • Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Koruma başlığı
 • B) Hız sınırlayıcı cihaz
 • C) Yangın söndürme cihazı
 • D) Çocuk bağlama sistemleri
 • I. Araç lastiği seçimi

  II. Çevre ve iklim koşulları

  III. Fren sistemi performansı

  Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II.
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
 • Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
 • A) Dere yataklarından kum alınması
 • B) Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
 • C) Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması
 • D) Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması
 • Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
 • A) Yakıt tasarrufu sağlamak
 • B) Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak
 • C) Şafttan gelen torku artırarak akslara iletmek
 • D) Virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak
 • Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
 • A) İş
 • B) Egzoz
 • C) Emme
 • D) Sıkıştırma
 • Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


 • A) Frenin tutmadığını
 • B) Fren hidroliğinin azaldığını
 • C) El freninin çekili olduğunu
 • D) ABS sisteminin devre dışı kaldığını
 • Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
 • A) Yağ ömrünün artmasına
 • B) Yakıt tüketiminin azalmasına
 • C) Bakım masrafının azalmasına
 • D) Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
 • Araç klima sistemi serin havayı yeteri kadar içeri iletemiyorsa aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi gerekir?
 • A) Yakıt filtresinin
 • B) Yağ filtresinin
 • C) Polen filtresinin
 • D) Hava filtresinin
 • Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
 • A) Fan müşirinin
 • B) Termostatın
 • C) Fan sigortasının
 • D) Klima kompresörünün
 • Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
 • A) Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
 • B) Frenleme performansının artmasına
 • C) Lastik basıncının kendi kendine azalmasına
 • D) Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
 • I. Soğutma suyunun donmasını engellemek

  II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak

  III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

  Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
 • Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
 • A) Debriyaj balatasının eskimesi
 • B) Lastik hava basıncının düşmesi
 • C) Depodaki yakıt seviyesinin azalması
 • D) Aracın uygun olmayan devirde kullanılması

 • Etiketler: ehliyet sınav soruları 7 ekim 2017, ehliyet sınav soruları çöz 50 soru, meb ehliyet sınav soruları, ehliyet sınav soruları çöz, ehliyet sınav soruları çöz
  7 Ekim 2017 Ehliyet Sınavı Soruları Online Çöz sorularını online çözebilirsiniz.