Yükleniyor

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz

7. Sınıf Din Hac ve Kurban Test 1


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 11 Yanlış: 0 Boş: 0
Hac ve umre yapanlar Allah’ın misafiridir. Onlardan bir şey isterlerse Allah onların istediklerine karşılık verir, af dilerlerse onları affeder.

Bu hadisten aşağıdaki umre ile ilgili sonuçların hangisi çıkarılamaz?


 • A) Dua edenin duasına karşılık bulduğu bir ibadettir.
 • B) Bu ibadet esnasında Allah’tan af dilenmelidir.
 • C) Umreden dönenler ziyaret edilmelidir.
 • D) Allah’ın razı olduğu bir ibadettir.
 • I. Sadece yılın belirli zamanlarında yapılır.

  II. Dünyanın farklı yerlerinden gelenlerle tanışılır.

  III. Hz. Muhammed’in yaşadığı yerler ziyaret edilir.

  Umreyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • I. Farz ibadetlerden biridir.

  II. Vakfe, şartlarından biri değildir.

  III. Bir yılda birden fazla yapılabilir.

  Numaralanmış bilgilerden hangileri umre ile ilgili değildir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • Hac ve Umre ibadeti yapılırken giyilen elbisenin adı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Tavaf
 • B) İhram
 • C) Sa’y
 • D) Vakfe
 • Umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


 • A) Sünnet ibadetlerden biridir.
 • B) Mina’da şeytan taşlanmaktadır.
 • C) Şartlarından biri vakfe yapmaktır.
 • D) Müzdelife’de kurban kesilmektedir.
 • Umreyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


 • A) Şeytan taşlanmaz.
 • B) Vakte yapılamaz.
 • C) Kurban kesilmez.
 • D) Sa’y yapılmaz.
 • Aşağıdaki kavram mekân eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


 • A) Tavaf - Kâbe
 • B) İhram - Mikat
 • C) Kurban kesme - Müzdelife
 • D) Mina - Şeytan taşlama
 • Aşağıdaki kavramlardan hangisi Hac ve Umre ibadetlerinde ortak değildir?


 • A) Tavaf
 • B) Vakfe
 • C) İhram
 • D) Sa’y
 • Aşağıdakilerden hangisi umre ibadetiyle ilgili değildir?


 • A) İhrama girmek
 • B) Tavaf etmek
 • C) Sa’y etmek
 • D) Kurban kesmek
 • “Hac ve umreyi beraber yapın. Çünkü körüğün demir, altın ve gümüşün kir ve pasını giderdiği gibi hac ve umre de günahları ve fakirliği giderir. Kabul edilmiş haccın sevabı ise ancak cennettir.”

  Bu hadiste müminler,

  I. Hac ve umreyi birlikte yapma,

  II. Hac ve umrenin yapılışını öğrenme,

  III. İbadetleri huşu içinde yerine getirme, durumlarından hangilerine teşvik edilmiştir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • “Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz, Allah onu bilir, karşılığını verir.” (Bakara suresi, 158. ayet)

  Bu ayetteki altı çizili yerler ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Vakfe
 • B) İhram
 • C) Sa’y
 • D) Tavaf

 • Etiketler: hac ve kurban test çöz, 7. sınıf din kültürü test
  7. Sınıf Din Hac ve Kurban Test 1 sorularını online çözebilirsiniz.