Yükleniyor

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri Çöz

7. Sınıf Din Melek ve Ahiret İnancı Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
“Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz.” (Maide suresi, 75. ayet)

Bu ayetten Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


 • A) Bir peygamberdir.
 • B) Tanrı değil insandır.
 • C) Mucizeler göstermiştir.
 • D) Hz. Meryem’in oğludur.
 • Hz. İsa’yla ilgili,

  I. insanları tevhid inancına çağırmıştır.

  II. inananlara namazı ve zekâtı emretmiştir.

  III. kendinden önceki peygamberleri reddetmiştir. yargılarından hangileri doğrudur?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
 • “O peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” (Maide suresi, 46. ayet)

  Bu ayete göre İncil’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?


 • A) Hz. İsa’ya indirilmiştir
 • B) Tevrat’ı onaylamaktadır
 • C) İnsanlara rehberlik etmiştir.
 • D) Hz. Meryem Tevrat’a inanmıştır
 • İslam inancına göre Hz. İsa, ne Hristiyanların iddia ettikleri gibi bir tanrı veya Tanrı’nın oğlu ne de Yahudilerin iddia ettikleri gibi sıradan bir insandır, o Allah’ın gönderdiği bir peygamberdir.

  Bu parçadan Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


 • A) Yahudilerin görüşü reddedilmektedir
 • B) Hristiyanların görüşü savunulmaktadır.
 • C) İslam’ın onayladığı görüş açıklanmaktadır
 • D) Allah’ın kulu ve elçisi olduğu bildirilmektedir.
 • Hz. İsa, insanları bir olan Allah’a inanmaya davet etmiş ve kendisinin Allah’ın elçisi olduğunu ısrarla belirtmiştir. Kur’an’da bu durum sık sık vurgulanmıştır.

  Aşağıdaki ayetlerin hangisi bu durumla ilgili değildir?


 • A) “İsa şunu da söyledi: “Muhakkak ki Allah, benim de rabbim, sizin de rabbinizdir. O halde O’na kulluk edin, doğru yol budur.” (Meryem suresi 36. ayet)
 • B) “Kuşkusuz Allah benim de rabbimdir, sizin de rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin, işte doğru olan yol budur.” (Âl-i İmrân suresi, 51. ayet)
 • C) “Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.” (En’am suresi, 85. ayet)
 • D) “… Oysa Mesîh, “Ey İsrâiloğulları! Benim de rabbim sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.” demişti. …” (Maide suresi 72. ayet)
 • Muavvizeteyn denilen sure çifti aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İhlas – Nas
 • B) Felak – Nas
 • C) Felak – Kevser
 • D) Felak – Fil
 • “Hz. Peygamber, arkadaşlarından Ukbe b. Âmir’e, “Muavvizeteyni oku! Şüphesiz ki sen onların benzerini okumamışsındır, demiştir.”

  Bu hadisteki altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Kendisiyle Allah’ın korumasına sığınılan
 • B) Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım
 • C) Rahman rahim Allah’ın adıyla...
 • D) Allah’tan başka tanrı yoktur.
 • Muavvizeteyn sureleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


 • A) Allah’ın adı anılmaktadır.
 • B) Kur’an’ın son iki suresidir.
 • C) Kötülükten Allah’a sığınılmaktadır
 • D) Sadece insandan Allah’a sığınılmalıdır.
 • Hz. Peygamber kendisine bir şikâyetini anlatan sahabiye şu duayı öğretmiştir: “Yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah’ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah’ın hükmüne ve iradesine sığınırım.”

  Buna göre sahabenin şikâyeti aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Geceleri kâbus görüyorum.
 • B) Oturduğum yerde uyuyorum.
 • C) Sabah ezanını duymuyorum.
 • D) Gece değil gündüz uyuyorum.
 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinin bir bölümünün anlamıdır?


 • A) “De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
 • B) “O sinsi vesvesecinin şerrinden.”
 • C) “Muhakkak biz, sana Kevser’i verdik.”
 • D) “Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.”
 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinde bulunmaz?


 • A) Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
 • B) Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs
 • C) Ve ileyke nes’â ve nahfid
 • D) Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs
 • Nas suresinde aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?


 • A) İlah
 • B) Rab
 • C) Cin
 • D) Samed

 • Etiketler: melek ve ahiret inancı test, 7. sınıf soruları çöz
  7. Sınıf Din Melek ve Ahiret İnancı Test sorularını online çözebilirsiniz.