Yükleniyor

2024 Çıkmış Ehliyet Soruları Çöz

8 Ekim 2016 Trafik Soruları


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %47.82 Doğru: 11 Yanlış: 3 Boş: 9
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
 • A) Aşırı hız yapmak
 • B) Alkollü olarak araç kullanmak
 • C) Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
 • D) Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
 • Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? • A) Düz gidilebileceğini
 • B) Sadece sağa dönülebileceğini
 • C) Sadece sola dönülebileceğini
 • D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu
 • Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
 • A) Trafik suçu
 • B) Trafik terörü
 • C) Trafik kusuru
 • D) Trafikten men
 • Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?


 • A) Okul geçidine
 • B) Yürüyüş yoluna
 • C) Gençlik kampına
 • D) Alt veya üst geçitlere
 • Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 • A) 70 metreden sonra yolun daralacağını
 • B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
 • C) Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
 • D) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
 • Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 • A) Dönel kavşağa yaklaşıldığını
 • B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • C) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
 • D) Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
 • Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
 • A) Özürlü sürücüler için park yeri
 • B) Özürlü sürücüler çıkabilir
 • C) Özürlü taşıtı giremez
 • D) Özürlü sürücü yolu
 • Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
 • A) Sadece para cezası verilir.
 • B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
 • C) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
 • D) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
 • Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 • A) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
 • B) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
 • C) Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
 • D) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
 • Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
 • A) 20
 • B) 30
 • C) 40
 • D) 45
 • Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 40
 • Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
 • A) İki şeridi birden kullanması
 • B) Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
 • C) Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
 • D) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
 • Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 • A) 1 numaralı araca yol vermeli
 • B) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
 • C) Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
 • D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
 • I. Şerit değiştirmelerdeII. Sağa ve sola dönüşlerde III. Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
 • A) İş makinesi
 • B) Polis aracı
 • C) Ambulans
 • D) İtfaiye aracı
 • Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
 • A) Park etmek
 • B) Kırmızı ışıkta beklemek
 • C) Yolcu indirmek ve bindirmek
 • D) Yük boşaltmak için beklemek
 • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
 • A) Araç kusurları
 • B) Yaya kusurları
 • C) Yolcu kusurları
 • D) Sürücü kusurları
 • Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 • A) Gabarinin aşılması
 • B) Araç dengesinin korunması
 • C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
 • D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
 • Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 • A) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
 • B) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
 • C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • D) Geçme yaparken sinyal verilmesi
 • Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
 • A) Park ışıklarının
 • B) Acil uyarı ışıklarının
 • C) Uzağı gösteren ışıkların
 • D) Yakını gösteren ışıkların
 • Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
 • A) Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
 • B) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
 • C) Motoru bakımdan geçirildiğinde
 • D) Sahibi değiştiğinde
 • Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
 • A) Kireç
 • B) Atık
 • C) Yanıcı madde
 • D) Yakıcı madde

 • Etiketler: 8, ekim, trafik, soruları
  8 Ekim 2016 Trafik Soruları sorularını online çözebilirsiniz.

  Etiketler: 8, ekim, trafik, soruları