Yükleniyor

8. Sınıf Fen Testleri Çöz

8. Sınıf Depremle İlgili Temel Kavramlar Test
Depremde açığa çıkan enerjinin ölçüsüne - - - - I , deprem bölgesinde oluşturduğu hasarla derecelendirilen ve depremin yarattığı panik ve korku gibi etkilere - - - - II denir.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?


 • A) I: şiddeti II: büyüklüğü
 • B) I: ölçeği II: büyüklüğü
 • C) I: şiddeti II: ölçeği
 • D) I: büyüklüğü II: şiddeti
 • I. Depremin büyüklüğü sismograf adı verilen cihazla ölçülür.

  II. Depremin büyüklüğünün sınıflandırılması için “Richter ölçeği” kullanılır.

  III. Fay hattı geçen, deprem oluşma riskinin yüksek olduğu bölgelere deprem bölgesi denir.

  Yukarıdaki deprem ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Aşağıda depremle ilgili bazı temel kavramlar ve bunlara ait açıklamalar karışık olarak verilmiştir.

  Depremle İlgili Temel Kavramlar
 Test

  Buna göre açıklamalarla kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır?


 • A) Artçı deprem
 • B) Öncü deprem
 • C) Fay hattı
 • D) Sismoloji
 • Ülkemize ait K noktasında fay kırılmasını gösteren bir şekil verilmiştir.

  Depremle İlgili Temel Kavramlar
 Test

  Buna göre belirtilen şehirlerde hissedilen deprem ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi doğrudur?


 • A) Sıla: Depremin merkez üssü İstanbul’dur
 • B) Hüseyin: Deprem en hafif Bolu’dan hissedilmiştir.
 • C) Erdem: Deprem en fazla Sakarya’dan hissedilmiştir
 • D) Merve: Deprem dalgaları Kocaeli’den başlayarak her yöne yayılır.
 • Haritada Türkiye’nin şehirleri deprem riskine göre derecelendirilmiştir. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde deprem riski en azdır?

  Depremle İlgili Temel Kavramlar
 Test


 • A) Karaman
 • B) Samsun
 • C) İstanbul
 • D) Van
 • Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryüzünde ve yer içinde ne şekilde yayıldığını, bununla ilgili ölçü aletlerini ve depremle ilgili diğer konuları inceleyen bilim insanına ne ad verilir?


 • A) Jeolog
 • B) Biyolog
 • C) Sismolog
 • D) Meteorolog
 • Türkiye’de aşağıda verilen bölgelerden hangisi, şiddetli depremler açısından diğerlerine göre daha az risk taşır?
 • A) Ege
 • B) Marmara
 • C) İç Anadolu
 • D)
 • E) Doğu Anadolu
 • “17 Ağustos 1999 tarihinde Kuzey Anadolu fay hattında meydana gelen depremde 17 binden fazla yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Gerekli önlemler alınmış olsaydı bu kadar can ve mal kaybı yaşanmayabilirdi.” Yukarıdaki gazete haberinde belirtilen önlemler,

  I. Binalarda kullanılan demirlerin miktarı ve kalınlığı standartlara uygun olmalıdır.

  II. Evimizde bulunan dolaplar devrilme tehlikesine karşı sabitlenmelidir.

  III. Binalar yapılırken kayalık zeminlerden çok, yumuşak toprak içeren zeminler tercih edilmelidir.

  ifadelerinden hangileri olabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Can ve mal kaybını en aza indirmek için, aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde alınması gereken önlemlerden değildir?


 • A) Deprem çantası hazırlamak
 • B) İlk yardım hakkında bilgi edinme
 • C) Binayı hızlıca terk etmek için asansör kullanmak
 • D) Aile üyelerinin deprem sonrası buluşacakları yeri belirleme
 • Aşağıdakilerden hangisi depremlerin yol açacağı olumsuzluklardan değildir?


 • A) Can kaybı
 • B) Sakat kalma
 • C) Fabrikaların yıkılması
 • D) Yeni oluşacak tarım araziler
 • Bir yerleşim bölgesinde ard arda meydana gelen depremlerin büyüklükleri grafikte verilmiştir.

  Depremle İlgili Temel Kavramlar
 Test

  Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) III. deprem ana depremdir
 • B) Öncü deprem meydana gelmemiştir
 • C) I. depremde ortaya çıkan enerji en fazladır.
 • D) Ana depremden sonra iki artçı deprem olmuştur.
 • Aşağıdakilerden hangisi deprem anında sergilememiz gereken davranışlardan değildir?


 • A) Başımızı koruyacak şekilde çömelip oturmalıyız.
 • B) Acil ihtiyaçlar için deprem çantası hazırlamalıyız.
 • C) Yangın tehlikesine karşı elektrik ve doğal gazı kapatmalıyız
 • D) Hemen dışarıya çıkmaya çalışmak yerine güvenli bir noktada sarsıntının bitmesini beklemeliyiz.

 • Etiketler: 8.sınıf fen test çöz, depremle ilgili temel kavramlar test
  8. Sınıf Depremle İlgili Temel Kavramlar Test sorularını online çözebilirsiniz.