Yükleniyor

9. Sınıf Biyoloji Testleri Çöz

9.Sınıf Canlıların Ortak Özellikleri Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %91.66 Doğru: 11 Yanlış: 0 Boş: 1
Bütün canlılar kendilerine özgü olan yapı ve donanıma sahiptir. Bundan dolayı incelenmekte olan bir canlı türü doğada yer alan başka bir canlı türü ile birebir aynı değildir.

Yukarıda ifade edilen durumun oluşmasında etkili olan faktör seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?


 • A) Karbonhidrat, yağ ve minerallerin farklı oranlarda yapıya katılabilmesi
 • B) Hücre sitoplazma oranlarının canlıdan canlıya farklı- lık göstermesi
 • C) Canlı yaşam ortamlarının birbirinden farklı olabilmesi
 • D) Farklı canlılardaki DNA’ların farklı genetik yapıya sahip olması
 • E) Hücre içindeki organel sayılarının canlılar arasında farklılık göstermesi
 • biyoloji soruları çöz
 • A) a: Bileşik b: Hücre c: Doku
 • B) a: Bileşik b: Doku c: Sistem
 • C) a: Hücre b: Organ c: Sistem
 • D) a: Hücre b: Organ c: Organizma
 • E) a: Hücre b: Doku c: Sistem
 • Metabolizma hızı düşük olan bir insan için,

  I. Katabolizma reaksiyonları durmuştur.

  II. Anabolizma tepkimeleri gerçekleşmez.

  III. Yıkım tepkimeleri yapım tepkimelerinden fazladır.

  yorumlarından hangileri yapılabilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.
 • Canlılar beslenme durumlarına göre,

  • Heterotrof beslenenler,

  • Ototrof beslenenler olmak üzere iki gruba ayrılır.

  Buna göre,

  I. bakteri,

  II. mantar,

  III. bitki,

  IV. hayvan

  alemlerindeki canlılar beslenme şekillerine göre sınıflanırsa seçeneklerden hangisi doğru olur?


 • A) Heterotrof: Yalnız IV Ototrof: I, II ve III
 • B) Heterotrof: I ve III Ototrof: I, II ve IV
 • C) Heterotrof: II ve IV Ototrof: I ve III
 • D) Heterotrof: I, II ve III Ototrof: I ve IV
 • E) Heterotrof: I, II, III ve IV Ototrof: I ve III
 • Aşağıda verilen metabolik olaylardan hangisi bazı canlılar tarafından gerçekleştirilir?
 • A) CO2 özümlemesi
 • B) Polimer maddelerin hidrolizi
 • C) Nükleik asit sentezi
 • D) ATP sentezi
 • E) Protein sentez
 • Artan vücut ısımızı terleyerek dengeleriz. Bu durum kararlı bir iç dengeyi sağlar.

  Yukarıda örneklendirmesi verilen canlılara ait özellik aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Homeostasi
 • B) Uyaranlara tepki
 • C) Adaptasyon
 • D) Metabolizma
 • E) Boşaltım
 • biyoloji soruları çöz
 • A) , –, –,
 • B) , , , –
 • C) –, , –,
 • D) –, –, ,
 • E) –, , –, –
 • I. Uyarılara tepki gösterme

  II. İnorganik madde kullanma

  III. Mayoz bölünme yapma

  IV. Enzim sentezleme

  V. Doku oluşturma

  Yukarıda verilenlerden hangileri bütün canlılar için ortak değildir?


 • A) I ve II.
 • B) II ve III.
 • C) II ve IV.
 • D) II ve V.
 • E) III ve V.
 • İncelenen bir canlının;

  I. boşaltım ile homeostasisini koruduğu,

  II. adaptasyon yeteneği ile yaşadığı çevreye uyum sağladığı,

  III. üreyerek neslini devam ettirdiği,

  IV. hücre bölünmesi yaparak büyüyebildiği özelliklerine sahip olduğu belirlenmiştir.

  Buna göre numaralandırılan ifadelerden hangileri canlıların tamamı için geçerli olan ortak özelliklerdendir?


 • A) Yalnız IV
 • B) I ve II.
 • C) III ve IV.
 • D) I, II ve III.
 • E) II, III ve IV.
 • Canlılarda gerçekleşen hücresel solunumun amacı seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
 • A) Polimer besinleri yapı taşlarına ayırmak
 • B) Metabolizma için gerekli olan enerjiyi sağlamak
 • C) Karbondioksit ve su oluşturmak
 • D) Besin maddelerini organizmaya kazandırmak
 • E) Metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırmak
 • Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
 • A) Hücresel yapıya sahip olma
 • B) Protein ve ATP üretme
 • C) Glikoz ve vitamin üretme
 • D) Büyüme ve gelişme gösterme
 • E) Uyarılara karşı tepki verme
 • biyoloji soruları çöz
 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) II ve IV.
 • D) I, II ve III.
 • E) I, III ve IV.

 • Etiketler: 9.Sınıf Canlıların Ortak Özellikleri Test, 9.sınıf biyoloji test çöz, 9.sınıf testleri çöz
  9.Sınıf Canlıların Ortak Özellikleri Test sorularını online çözebilirsiniz.