Yükleniyor

9. Sınıf Fizik Testleri Çöz

9.Sınıf Fizik Bilimine Giriş Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Fizik bilimi ile ilgili;

I. Evrende gerçekleşen olayları anlamaya ve açıklamaya çalışan temel bilimlerden biridir.

II. Uygulamalı bir bilim dalıdır.

III. Fizik bilimine ilişkin bilgiler zamanla değişebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Fizik bilimi aşağıdaki sorulardan hangisine doğrudan cevap veremez?
 • A) Dünyamız nasıl oluştu?
 • B) Gökyüzü neden mavidir?
 • C) Kışın yollara neden tuz dökülür?
 • D) Süt yoğurda nasıl dönüşür?
 • E) Elektrik tellerindeki kuşlara neden elektrik çarpmaz?
 • Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin günlük yaşamımızdaki yararlarından biri değildir?
 • A) Fiber optik teknolojisi ile hızlı internet erişimi sağlar.
 • B) Gökyüzündeki yıldızların hareketinin incelenmesiyle astroloji bilgilerimizi geliştirir.
 • C) Kanser tedavisinde kullanılan cihazların geliştirilmesini sağlar.
 • D) Teleskoplar ile uzayı daha iyi tanımamızı sağlar.
 • E) Maglevler (manyetik raylı tren) ile çok yüksek hızlara ulaşmamızı sağlar.
 • Aşağıda verilen;

  I. maddenin elektrik alandaki davranışı,

  II. ışığın yayılması,

  III. Dünya'nın hareketi

  olaylarından hangileri fiziğin uğraş alanına girer?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Aşağıdakilerden hangisi fiziğin doğrudan ilgilendiği alanlardan biri değildir?
 • A) Denizaltının yüzmesi
 • B) Televizyonda görüntü ve ses oluşumu
 • C) Binaların ısıtma ve soğutma sistemler
 • D) Mikrodalga fırının çalışması
 • E) Hücre bölünmesi
 • İnsan yaşamında yer alan;

  I. gemiyle seyahat edilmesi,

  II. cep telefonu kullanılması,

  III. barajlarda elektrik enerjisi üretilmesi,

  IV. serum elde edilmesi,

  V. lazerle göz ameliyatı

  olaylarından hangileri fizik biliminin sağladığı yararlardandır ?


 • A) I, II ve IV
 • B) II, III ve V.
 • C) I, II, IV ve V.
 • D) I, II, III ve V.
 • E) I, II, III, IV ve V
 • Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin alt alanlarından biri değildir?
 • A) Atom Fiziği
 • B) Termodinamik
 • C) Katıhal Fiziği
 • D) Metafizik
 • E) Mekanik
 • Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, küçük yapılı ve yüksek depolama kapasiteli SSD bellekler fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir?
 • A) Mekanik
 • B) Katıhal Fiziği
 • C) Optik
 • D) Termodinamik
 • E) Atom Fiziği
 • Fizik bilimindeki ölçümlerin sistematik olarak kaydedilmesinde ve yasaların formüllerle ifade edilmesinde kullanılan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Kimya
 • B) Biyoloji
 • C) Jeoloji
 • D) Matematik
 • E) Coğrafya
 • Bir öğrenci su dolu bardağın içindeki kaşığı kırılmış gibi görüyor.

  Buna göre öğrenci bu durumu açıklayabilmek için fiziğin hangi alt alanından yararlanmalıdır?


 • A) Mekanik
 • B) Termodinamik
 • C) Optik
 • D) Elektrik
 • E) Atom fiziği
 • Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda inceler.

  Buna göre ;

  • Dünyanın ayı çekmesi,

  • iklimlendirme sistemleri,

  • telefonda seslerin iletimi,

  • çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi

  olayları fiziğin alt alanları ile eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?


 • A) Mekanik
 • B) Elektromanyetizma
 • C) Termodinamik
 • D) Atom fiziği
 • E) Nükleer fizik
 • Fizik biliminin alt alanlarının incelediği konularla ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 • A) Elektrik ─ Akım
 • B) Mekanik ─ Enerji
 • C) Optik ─ Işık
 • D) Nükleer Fizik ─ Atomlar arası bağ
 • E) Termodinamik ─ Isı

 • Etiketler: 9.sınıf fizik test çöz, fizik bilimine giriş test çöz, 9.sınıf testleri fizik
  9.Sınıf Fizik Bilimine Giriş Test sorularını online çözebilirsiniz.