Yükleniyor

5,542

Kullanıcı

7,006,020

Test Çözülme

10,110

Toplam Soru

610

Toplam Test

Online Deneme & Test Soruları

Alternatifi olmayan online test sitesi
'Bu yaklaşımı benimseyen öğretmenler olumlu bir sınıf iklimi oluşturmaya önem verir, uygulama sırasında her düşünceye saygı gösterir, belli değerleri empoze etmeden öğrencilerin değerlerini açığa vurmalarını teşvik ederler.'
Belirtilen ifade, aşağıdaki değer öğretim yaklaşımlarından hangisini tarif etmektedir?

'Bu yaklaşımı benimseyen öğretmenler olumlu bir sınıf iklimi oluşturmaya önem verir, uygulama sırasında her düşünceye saygı gösterir, belli değerleri empoze etmeden öğrencilerin değerlerini açığa vurmalarını teşvik ederler.'
Belirtilen ifade, aşağıdaki değer öğretim yaklaşımlarından hangisini tarif etmektedir?

A) Değer belirginleştirme

B) Değer analizi

C) Doğrudan öğretim yaklaşımı

D) Ahlaki muhakeme

E) Örtük program

'Bu yaklaşımı benimseyen öğretmenler olumlu bir sınıf iklimi oluşturmaya önem verir, uygulama sırasında her düşünceye saygı gösterir, belli değerleri empoze etmeden öğrencilerin değerlerini açığa vurmalarını teşvik ederler.'
Belirtilen ifade, aşağıdaki değer öğretim yaklaşımlarından hangisini tarif etmektedir?
'Bu yaklaşımı benimseyen öğretmenler olumlu bir sınıf iklimi oluşturmaya önem verir, uygulama sırasında her düşünceye saygı gösterir, belli değerleri empoze etmeden öğrencilerin değerlerini açığa vurmalarını teşvik ederler.'
Belirtilen ifade, aşağıdaki değer öğretim yaklaşımlarından hangisini tarif etmektedir?