Yükleniyor

5,761

Kullanıcı

8,568,103

Test Çözülme

10,110

Toplam Soru

610

Toplam Test

Online Deneme & Test Soruları

Alternatifi olmayan online test sitesi

Büyük Selçuklu Devleti'nde Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yaptım. - - - - medreselerinin açılmasında etkili oldum ve sultanlara öğüt vermek amacıyla - - - - adlı eserimi yazdım.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Büyük Selçuklu Devleti'nde Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yaptım. - - - - medreselerinin açılmasında etkili oldum ve sultanlara öğüt vermek amacıyla - - - - adlı eserimi yazdım.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Karatay - Tevarih-i Ali Osman

B) Süleymaniye - Cihannüma

C) Zinciriye - Divan-ı Lügat'it Türk

D) Nizamiye - Siyasetname

E) Sahn-ı Seman - El Kanun fı't-tıp

Büyük Selçuklu Devleti'nde Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yaptım. - - - - medreselerinin açılmasında etkili oldum ve sultanlara öğüt vermek amacıyla - - - - adlı eserimi yazdım.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Büyük Selçuklu Devleti'nde Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yaptım. - - - - medreselerinin açılmasında etkili oldum ve sultanlara öğüt vermek amacıyla - - - - adlı eserimi yazdım.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?