Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Değerler Eğitimi Test 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi MEB'in 2017 yılında gerçekleştirdiği yeni müfredat çalışmaları kapsamında belirlemiş olduğu kök değerlerden biri olarak gösterilemez?
 • A) Eşitlik
 • B) Sabır
 • C) Saygı
 • D) Dürüstlük
 • E) Vatanseverlik
 • Bir okul müdürü öğretmenlerle yaptığı toplantıda 'birlikten kuvvet doğar' anlayışla hareket etmeleri, bütün öğretmenlerin ellerini taşın altına koyarak hep birlikte okulu daha iyi bir konuma getirecekleri yönünde telkinlerde bulunmuştur.
  Okul müdürünün yaptığı açıklamalar aşağıda verilen değerlerden daha çok hangileriyle ilişkilendirilebilir?

 • A) Yardımseverlik-Çalışkanlık
 • B) Dayanışma-Sorumluluk
 • C) Duyarlılık-Yardımlaşma
 • D) Duyarlılık- Çalışkanlık
 • E) Eşitlik-Duyarlılık
 • - Okulda uyulması gereken kurallar demokratik bir şekilde belirlenmelidir.
  - Bireyin sosyal çevresi onun ahlaki yönelimini etkiler.
  - Okulun tüm paydaşları okulun yönetim ve gelişim sorumluluğunu paylaşmalıdır.
  Yukarıda verilen özellikler değerler eğitimi ile ilgili yaklaşımlardan hangisini ifade etmektedir?

 • A) Adil topluluk okulları
 • B) Karakter eğitimi
 • C) Değer analizi
 • D) Değer açıklama
 • E) Davranış değiştirme
 • Aşağıdakilerden hangisi değerlerin özellikleri arasında gösterilemez?
 • A) Değerler hem formal hem de informal ortamlarda öğrenilebilir.
 • B) Değerler normlara göre daha kapsamlıdır.
 • C) Değerler zamanla değişebilir.
 • D) Değerlerin iyi yada kötü oluşu görecelidir.
 • E) Her birey kendi karakterine uyan değerleri benimser.
 • I. Değerler toplumdaki değişiklerden etkilenir.
  II. Farklı toplumlar için ortak kabul edilebilecek değerler olabilir.
  III. Değerler eğitimi ilkokuldan itibaren başlamalıdır.
  Yukarıda verilen değer kavramı ile ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • I. Öğrencilere mantıklı kararlar alabilmeleri için yardımcı olunmalıdır.
  II. Öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözebilmesi için mantıklı değer karar mekanizmalarını oluşturması sağlanmalıdır.
  III. Öğrenciler özellikle çeşitli kişilik özellikleri edinmeli, genel prensipleri çözümlemek yerine iyi bir insan olma yönünde ahlaki davranışlar kazanmalıdır.
  Yukarıda yer alan öncüllerden hangileri değer analizi yaklaşımının amaçları arasında yer alır?

 • A) I, II ve IV
 • B) I ve II.
 • C) II, III ve IV.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • Değerler üzerindeki vurguya çok önem veren bir yönetimin olduğu firmaların son derece başarılı olduğu görülmüştür. Bu firmaların ortak özellikleri şöyledir: İşlerini yürütme konusunda kesin ve net bir felsefeye sahiptirler ve bu felsefenin savunucusudurlar. Yönetim, firmanın sosyal çevresine uymasını sağlayan bu değerlerin şekillendirilmesi ve ince ayarlarının yapılmasına ve bu değerlerin organizasyona iletilmesine ciddi bir dikkat harcar. Bu değerler, en alttaki üretim işçisinden tepe yönetime kadar firma için çalışan herkes tarafından bilinir ve paylaşılır.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu ortak özelliklerin doğru ifadesidir?

 • A) I ve II.
 • B) Yalnız I.
 • C) I ve III.
 • D) Yalnız II.
 • E) Yalnız III.
 • Okullarda değerler eğitimi ile ilgili temel ilkelerden biri de yönetici ve öğretmenlerin okula ait olma hissine sahip olmalardır. Yönetici ve öğretmenlerin okulla dayanışma kurma isteği hissetmesi, okulu davranışsal düzeyde desteklemesi ve diğer okul üyeleriyle okula yönelik ortak bir algı geliştirmesi önemlidir.
  Bahsedilen bu durumun değerler eğitimi ile ilgili aşağıda verilen kavramalardan hangisinin kapsamında yer aldığı söylenebilir?

 • A) Örgütsel vatandaşlık
 • B) Örgütsel sosyalleşeme
 • C) Örgüt iklimi
 • D) Örgütsel özdeşleşme
 • E) Örgütsel davranış
 • Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren millî değerler arasında yer almaz?
 • A) Mevlit
 • B) Miili Marşı
 • C) Bayrak
 • D) Vatan
 • E) Millet
 • Aşağıdakilerden hangisi Değerler Eğitimi kapsamında öğrencilere kazandırılması gereken özellikler arasında yer almaz?
 • A) Öğrencilere Türk dilini sevdirerek, dilimizdeki yozlaşmaların önüne geçilmesini sağlamak
 • B) Öğrencilerin kişisel, toplumsal tüm kaynakları ve zamanlarını etkin, yerinde ve kendi lehine kullanmalarını sağlamak
 • C) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak
 • D) Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmak
 • E) Değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasındaki önemli görevi yerine getirerek artan ve değişen risk ve tehditlerden bireysel ve toplumsal korunmayı sağlamak

 • Etiketler: degerler-egitimi-test
  EKYS Değerler Eğitimi Test 2 sorularını online çözebilirsiniz.