Yükleniyor

2024 Çıkmış Ehliyet Soruları Çöz

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir? • A) Tali yol
 • B) Geçiş yolu
 • C) Bağlantı yolu
 • D) Bölünmüş yol
 • Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?


 • A) Minibüs
 • B) Tramvay
 • C) Kamyonet
 • D) Arazi taşıtı
 • Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?


 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?


 • A) Geri dönmesini
 • B) Motoru durdurmasını
 • C) Harekete hazırlanmasını
 • D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
 • Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? • A) Kavşağa 50 m kaldığını
 • B) Asgari (en az) hız sınırını
 • C) Azami (en yüksek) hız sınırını
 • D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
 • Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? • A) Kasisli yola girileceğini
 • B) Yolda çalışma olduğunu
 • C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu
 • D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini
 • Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? • A) Kavşağa
 • B) Köprüye
 • C) Tali yola
 • D) Demir yoluna
 • Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? • A) Mopet yolunu
 • B) Bisiklet yolunu
 • C) Mopetin giremeyeceğini
 • D) Motosikletin giremeyeceğini
 • Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?


 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?


 • A) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
 • B) Park manevrası yaparken geri gidilmesi
 • C) Hız azaltmak için frene basılması
 • D) Ters yönden yola girilmesi
 • Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? • A) 50
 • B) 70
 • C) 80
 • D) 90
 • Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?


 • A) Hızın azaltılması
 • B) Öndeki aracın geçilmesi
 • C) Takip mesafesi kuralına uyulması
 • D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
 • Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

  Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?


 • A) 35
 • B) 50
 • C) 70
 • D) 140
 • Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

  I. Sola dönüş lambasını yakmalı

  II. Hızını azaltmalı

  III. Dar bir kavisle dönmeli


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?


 • A) Otomobil
 • B) Kamyonet
 • C) Motosiklet
 • D) At arabası
 • "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


 • A) asli kusur
 • B) tali kusur
 • C) yol kusuru
 • D) kusuru paylaştırma
 • Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?


 • A) Araç dengesinin korunması
 • B) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
 • C) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
 • D) Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
 • Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? • A) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
 • B) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
 • C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • D) Geçme yaparken sinyal verilmesi
 • Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur? • A) Kasko sigortası
 • B) Zorunlu mali sorumluluk sigortası
 • C) Zorunlu deprem sigortası
 • D) Hırsızlık sigortası
 • Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


 • A) Sürücüsüne hapis cezası verilir.
 • B) Araç sahibine sadece para cezası verilir.
 • C) İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
 • D) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
 • I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması

  II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

  III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

  Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?


 • A) Aracın hızı
 • B) Yolun eğimi
 • C) Lastiklerin durumu
 • D) Yolun genişliği
 • Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? • A) Otoyol
 • B) Demir yolu
 • C) Devlet yolu
 • D) Uluslararası yol

 • Etiketler: ehliyet, sınavı, trafik, soruları, 13, şubat, 2016
  13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları sorularını online çözebilirsiniz.