Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Değerler Eğitimi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
'Öğretmen değerlerin öğretiminde yönlendirici konumda olmalıdır. Öğrenciler yaşları ve gelişimsel özellikleri nedeniyle çevreden gelen uyarıcılara açıklar ve bu durum bazen risk oluşturur. O nedenle öğretmenler öğrencilere hangi değerleri kazandırmaları gerektiğini göstermelidir.' diyen bir okul müdürü, aşağıdaki değer öğretim yaklaşımlarından hangisini savunmaktadır?
 • A) Değer açıklama
 • B) Değer analizi
 • C) Doğrudan öğretim
 • D) Ahlaki muhakeme
 • E) Karakter eğitimi
 • Bir öğrenci, sürekli olarak eşyalarını kaybetmekte, öğretmenleri ve ailenin yönlendirmesi olmadan çalışmalarını devam ettirememektedir. Okul rehber öğretmeniyle yaptığı görüşmede, 'Bana birisi çalış demeden çalışamıyorum. Etrafımda çalışan insanlar görürsem içinden çalışmak geliyor ama evde tek başıma iken bunu düşünemiyorum.' Demiştir.
  Buna göre öğrencinin aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olamadığı söylenebilir?

 • A) Doğruluk ve dürüstlük
 • B) Çevreye duyarlılık
 • C) Öz denetim
 • D) Sabır
 • E) Öz güven
 • Kapsamlı bir değerler eğitimi için öğretmenlerin bazı ilkelere dikkat etmesi gerekir.
  Buna göre öğretmenlerin aşağıdakilerden hangisi yapması değerlerin kazandırılmasında etkili olmaz?

 • A) Sorumluluklar vererek disiplini elinde tutmalıdır.
 • B) İşbirlikçi öğrenme yöntemini kullanmalıdır.
 • C) Anlaşmazlıkların nasıl çözümlenebileceği konusunda destekleyici olmalıdır.
 • D) Değerler eğitimini eğitim programından bağımsız olarak ele almalıdır.
 • E) Sınıfta ahlaki bir topluluk oluşturmalıdır.
 • Değerler eğitimi kapsamında öğrencilere bilgi veren bir öğretmen, 'Sınıf ortamı aslında toplumun bir yansımasıdır. Birbirinden farklı insanlar bir araya gelir ve ortak bir amaç etrafında toplanır. Nasıl ki toplumda insanlar birbirlerini haklarını gözetmek ve birbirlerine zarar vermemek zorundaysa, sınıfta da herkesin birbirine bu şekilde yaklaşması gerekir. Sınıf ortamında bunu sağlayamazsak toplumda bu anlayışı nasıl oluşturabiliriz?' demektedir.
  Öğretmenin konuşmasında aşağıdaki değerlerden hangisi öne çıkmaktadır?

 • A) Bağımsız ve özgür düşünme
 • B) Sevgi ve nazik olma
 • C) Vatanseverlik
 • D) Nezaket
 • E) Saygı ve hoşgörü
 • 'Kimse kusursuz değildir. Çevrenizdeki insanları kusursuz kişilerden seçmeye çalışırsanız bir süre sonra yalnız kalırsınız. Siz kusursuz muşunu ki başkalarının kusursuz olmasını bekliyorsunuz? İnsanları kabul ettikçe sosyalleşirsiniz.' diyen bir öğretmen, aşağıdaki değerlerden hangisini öğrencilere vermeye çalışmaktadır?
 • A) Yardımlaşma
 • B) Dostluk
 • C) Öz yönelim
 • D) Alçakgönüllülük
 • E) İyilikseverlik
 • I. Öğrencilere temel insanî erdemlerin kazandırılması
  II. Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak pekiştirilmesi
  III. Öğrencilerin çevrelerindeki yetişkinleri özdeşim figürü olarak benimsemesi
  IV. Kültürel değerlerin güçlendirilmesi
  Yukarıda verilen öncüllerden hangileri değerler eğitiminin amaçları ile ilgili doğru bir açıklamadır?

 • A) I, II ve IV
 • B) I ve III.
 • C) II, III ve IV.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • 'Bu anlayışta değerler öğrencilere sunulur, öğrenci değerleri kendi yaşam tarzına ve kişisel tercihlerine göre analiz eder ve sonrasında kendisine uygun değeri edinir. Değerler, öğrencinin bilişsel süzgeçlerinden geçtikten sonra hayat bulur.'
  Yukarıda ifade edilen durum, değer öğretiminde kullanılan temel süreç ve ilkelerden hangisini tanımlamaktadır?

 • A) Empati kurma
 • B) İş birliği geliştirme
 • C) Akıl yürütme ve mantığı teşvik
 • D) Benlik saygısı geliştirme
 • E) İkna ve yönlendirme
 • Bir öğretmen, merkezi sınavlarla ilgili sosyal medyada gördüğü bir haberi, doğruluğunu teyit etmeden öğrencileri ile paylaşır ve bu paylaşım sonrası bazı öğrencilerin ve ailelerin panik olduğu öğrenilir. Öğretmenin yaklaşımı, öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangisine aykırılık oluşturmaktadır?
 • A) Değer belirginleştirme
 • B) Değer analizi
 • C) Doğrudan öğretim yaklaşımı
 • D) Ahlaki muhakeme
 • E) Örtük program
 • Tarih Öğretmeni Ekrem Bey, dersini anlatırken bağımsızlığın öneminden söz etmiş, bağımsızlığın sağlanabilmesi için de başkalarına muhtaç olmamanın, toplumu ileriye götürmek için de sürekli çaba göstermenin öneminden söz etmiştir.
  Ekrem Bey, söylemlerinde aşağıdaki değerlerden hangilerini öne çıkarmaktadır?

 • A) Sorumluluk - alçakgönüllülük
 • B) İyilikseverlik - öz denetim
 • C) Özerklik- çalışkanlık
 • D) Başarı - güven
 • E) Üretkenlik - kararlılık
 • Okul müdürü Taner Bey, öğrencilerle sohbet ederken, 'Bir davranışı sergilediğinizde eğer içiniz rahatsa ve yanlış bir şey yapmadığınıza inanıyorsanız, büyük ihtimalle doğru olanı yapmışsınızdır. Çünkü yanlış bir şey yaptığınızda içiniz rahat etmez, bir şekilde o yanlış yakanıza yapışır ve sizi rahatsız eder.' demiştir.
  Taner Bey'in söylemlerine bakıldığında, aşağıdaki değerlerden hangisini öne çıkardığı söylenebilir?

 • A) Huzur
 • B) Yardımlaşma
 • C) Saygı
 • D) Sevgi
 • E) Hoşgörü

 • Etiketler: EKYS Değerler Eğitimi Test
  EKYS Değerler Eğitimi Test sorularını online çözebilirsiniz.