Yükleniyor

5,761

Kullanıcı

8,568,126

Test Çözülme

10,110

Toplam Soru

610

Toplam Test

Online Deneme & Test Soruları

Alternatifi olmayan online test sitesi

Fakir ve başarılı öğrencilerin burslu olarak okutulmaları Fenni ve dini derslerin birlikte okutulması

Devlet adamlarının medreselerin kuruluşlarına katkı sağlamaları

Medreselerin giderlerinin vakıflar tarafından karşılanması

Türk-İslam devletlerindeki medreselerde ilgili yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Fakir ve başarılı öğrencilerin burslu olarak okutulmaları Fenni ve dini derslerin birlikte okutulması

Devlet adamlarının medreselerin kuruluşlarına katkı sağlamaları

Medreselerin giderlerinin vakıflar tarafından karşılanması

Türk-İslam devletlerindeki medreselerde ilgili yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sosyal devlet anlayışının uygulandığına

B) Öğrencilerin çok yönlü yetiştirildiğine

C) Akılcı ve bilimsel anlayışın benimsendiğine

D) Özgür bir düşünce ortamının oluşturulamadığına

E) Hayır sahiplerinin eğitim faaliyetlerini desteklediklerine

Fakir ve başarılı öğrencilerin burslu olarak okutulmaları Fenni ve dini derslerin birlikte okutulması

Devlet adamlarının medreselerin kuruluşlarına katkı sağlamaları

Medreselerin giderlerinin vakıflar tarafından karşılanması

Türk-İslam devletlerindeki medreselerde ilgili yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Fakir ve başarılı öğrencilerin burslu olarak okutulmaları Fenni ve dini derslerin birlikte okutulması

Devlet adamlarının medreselerin kuruluşlarına katkı sağlamaları

Medreselerin giderlerinin vakıflar tarafından karşılanması

Türk-İslam devletlerindeki medreselerde ilgili yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?