Yükleniyor

Genel Kültür Testleri

Genel Kültür Deneme Sınavı Soruları


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %85 Doğru: 17 Yanlış: 3 Boş: 0
8 Temmuz 1937'de oluşturulan Sadabad Paktı aşağıdaki ülkelerden hangisinde imzalanmıştır?


 • A) İran
 • B) Irak
 • C) Türkiye
 • D) Afganistan
 • E) Suriye
 • I Refik Saydam

  II. Şükrü Saraçoğlu

  III. Hasan Saka

  II. Dünya Savaşı Dönemi'nde yukarıdaki devlet adamlarından hangileri Türkiye'de başbakanlık görevinde bulunmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Türk tarihinde, aşağıdaki takvimlerden hangisi ilk defa Osmanlılar Dönemi'nde kullanılmıştır?


 • A) On iki hayvanlı
 • B) Celali
 • C) Rumi
 • D) Miladi
 • E) Hicri
 • Türkiye, dünya barışının korunması amacıyla oluşturulan aşağıdaki kuruluşlardan hangisine Atatürk Dönemi'nde üye olmuştur?


 • A) Kuzey Atıantik Paktı
 • B) Milletler Cemiyeti
 • C) Balkan İttifakı
 • D) Genceli Nizami
 • E) Birleşmiş Milletler
 • Yeni Türkiye devletinde, Osmanlı Bankasının sorumluluğunda bulunan kağıt para basma yetkisi aşağıdaki bankalardan hangisinin kurulmasıyla sona ermiştir?


 • A) İş Bankası
 • B) Merkez Bankası
 • C) Sümerbank
 • D) Etibank
 • E) Denizbank
 • 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşmasıyla işgalden kurtarılan Anadolu şehri aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Hatay
 • B) Antep
 • C) Ankara
 • D) Maraş
 • E) Adana
 • Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Milli Eğitim Bakanlığı
 • B) TBMM
 • C) İicra Vekilleri Heyeti
 • D) Halkevleri
 • E) Dahiliye Vekaleti
 • İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'de kurulan ilk parti aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Cumhuriyet Halk Parisi
 • B) Milli Kalkınma Partisi
 • C) Demokrat Parti
 • D) Hürriyet Partisi
 • E) Milli Güven Partisi
 • Aşağıdaki kahramanlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir?


 • A) Neriman - Peyami Safa
 • B) Keşanlı Ali - Yaşar Kemal
 • C) Vassaf Bey - Memduh Şevket Esendal
 • D) Fahim Bey - Abdülhak Şinasi Hisar
 • E) İflahsızın Yusuf - Orhan Kemal
 • Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünde bir yapıt değildir?


 • A) Mikadonun Çöpleri
 • B) Sahnenin Dışındakiler
 • C) Yine Bir Gülnihal
 • D) Parkta Bir Sonbahar Günüydü
 • E) Canlı Maymun Lokantası
 • Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünde yapıt ortaya koymamıştır?


 • A) Babür Şah
 • B) Seydi Ali Reis
 • C) İbn-i Batuta
 • D) Evliya Çelebi
 • E) Kaşgarlı Mahmut
 • Aşağıdakilerin hangisinde aynı ulusa ait destanlar bir arada verilmiştir?


 • A) İlyada - Oğuz Kağan
 • B) Odysseia - Nibelungen
 • C) Gılgamış - Türeyiş
 • D) Manas - Mahabarata
 • E) Alp Er Tunga - Ergenekon
 • Aşağıdakilerden hangisi daha çok, şathiyeleri ile tanınmış Tekke ve Tasavvuf edebiyatı şairidir?


 • A) Kaygusuz Abdal
 • B) Yunus Emre
 • C) Karacaoğlan
 • D) Dadaloğlu
 • E) Aşık Ömer
 • Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet dönemi Türk edebiyatına ait değildir?


 • A) Manas Destanı
 • B) Battal Gazi Destanı
 • C) Cengiz Han Destanı
 • D) Köroğlu Destanı
 • E) Oğuz Kağan Destanı
 • Hüsrev ve Şirin, Leyla ile Mecnun, Heft Peyker gibi önemli eserlerinin sahibi, İran ve dünya tarihinin en büyük şairlerinden biri kabul edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Firdevsi
 • B) Ömer Hayyam
 • C) Fuzuli
 • D) Genceli Nizami
 • E) Nedim
 • Aşağıda verilen Uluslararası kurum veya kuruluşlardan hangisine Türkiye kurucu üyedir?


 • A) Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA)
 • B) Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA)
 • C) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
 • D) Birleşmiş Milletler (BM)
 • E) Dünya Bankası (WB)
 • Hristiyanların hac yollarından biri olarak bilinen, Çelebi seyahatnamesinde, "Ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyoe." sözleriyle tanımladığı "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Alahan Manastırı" hangi ilimizdedir?


 • A) Antalya
 • B) İzmir
 • C) Sivas
 • D) Van
 • E) Mersin
 • Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı "İstiklal Marşı"nın kabulünden önce yayımladığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sebilürreşad
 • B) İradi-i Milliye Gazetesi
 • C) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
 • D) Mimber Gazetesi
 • E) Açıksöz Gazetesi
 • Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde yapılan ilk demir yolu hattı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Ankara - Eskişehir
 • B) Bursa - İstanbul
 • C) İstanbul - Edirne
 • D) İzmir - Aydın
 • E) Bursa - Bağdat
 • Anadolu Selçuklu Devletinde Sinop ve Alanya'ya ilk tersaneleri yaptıran, bu nedenle "İki Denizin Sultanı" ünvanını alan Anadolu Selçuklu sultanı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) I. Kılıç Arslan
 • B) Melikşah
 • C) Ahmed Sencer
 • D) Alp Arslan
 • E) Alâeddin Keykubad

 • Etiketler: genel kültür test çöz, genel kültür soru çöz, 2022 genel kültür online çöz
  Genel Kültür Deneme Sınavı Soruları sorularını online çözebilirsiniz.