Yükleniyor

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi Testleri Çöz

Hz. Muhammed'in Hayatı Test

Hz. Muhammed'in Hayatı Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
İslamiyet öncesi Araplar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyor ve onlar adına kurbanlar kesiyorlardı.

Bu inanç biçimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mecusilik
 • B) Muvahhitlik
 • C) Haniflik
 • D) Sabiilik
 • E) Putperestlik
 • Yeryüzünde Allah’a ibadet amacıyla yapılan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kâbe
 • B) Kuba Mescidi
 • C) Mescid-i Nebi
 • D) Mescid-i Aksa
 • E) Mescid-i Kıbleteyn
 • İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • A) Toplumda kabilecilik anlayışı yaygındı.
 • B) Tek tanrı inancına sahip insanlar vardı.
 • C) İnsanların bir kısmı göçebe olarak yaşardı.
 • D) Yahudi ve Hristiyanlıktan başa bir din yoktu.
 • E) Kan davası nedeniyle kabile savaşları yapılırdı.
 • Arap Yarımadası’nda Hz. Peygamberin doğduğu bölgeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hicaz
 • B) Taif
 • C) Medine
 • D) Hayber
 • E) Bedir
 • I. Şiir sanatında çok gelişmişlerdi.

  II. Hitabette oldukça ileri durumdaydılar.

  III. Okuma yazma bilenlerin sayısı fazlaydı.

  İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I ve III.
 • Peygamberimizin doğduğu dönemde Arabistan’da en yaygın olan inanış aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haniflik
 • B) Tevhit
 • C) Teslis
 • D) Sabiîlik
 • E) Putperestlik
 • “Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah’tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler -ki ‘sadece bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz’ diyorlar- ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir…” (Zümer suresi, 3. ayet)

  Bu ayete göre Müşriklerin putlara tapma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kulluğu Allah’a yapmak
 • B) Kötülüklerden uzak durmak
 • C) Allah’a ulaşmada aracı yapmak
 • D) Allah‘a bağlılıklarını pekiştirmek
 • E) Allah’ın varlığına inancı güçlendirmek
 • İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda, Hz. İbrahim’in dinine sadık kalan insanlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Sabiîler
 • B) Dehrîler
 • C) Havariler
 • D) Hanifler
 • E) Yehova şahitleri
 • Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Araplarda görülen güzel davranışlardan biri değildir?
 • A) Cömertlik
 • B) Konukseverlik
 • C) Sözünde durmak
 • D) Kız çocuğuna değer vermek
 • E) Kendine sığınanları korumak
 • İslamiyet öncesi Arap Yarımadasının toplumsal hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Misafire hürmet edilmezdi.
 • B) Mirastan kadın ve erkek eşit pay alırdı
 • C) Yerleşik hayatta tek geçim kaynağı tarımdı
 • D) Ticaret göçebeler tarafından yapılmaktaydı.
 • E) Topum, hürler ve köleler olarak ikiye ayrılırdı.
 • “Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslam’dan sonrasından ayırt etmek için” kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mevâli
 • B) Cahiliye
 • C) Dehriyye
 • D) Bedeviye
 • E) Hadariyye
 • Kâbe, aşağıda verilen peygamberlerden hangileri tarafından yapılmıştır?

 • A) Hz. İbrahim – Hz. İsmail
 • B) Hz. İsmail – Hz. İshak
 • C) Hz. Yakup – Hz. Yusuf
 • D) Hz. Musa – Hz. Harun
 • E) Hz. İsa – Hz. Yahya


 • Hz. Muhammed'in Hayatı Test

  Hz. Muhammed'in Hayatı Test
  Hz. Muhammed'in Hayatı Test
  Hz. Muhammed'in Hayatı Test
  Etiketler: Hz. Muhammed'in Hayatı test
  Hz. Muhammed'in Hayatı Test sorularını online çözebilirsiniz.
  Hz. Muhammed'in Hayatı Test