Yükleniyor

2,791

Kullanıcı

2,964,751

Test Çözülme

9,950

Toplam Soru

594

Toplam Test

Online Deneme & Test Soruları

Alternatifi olmayan online test sitesi

I. Güney Amerika Kıtası’nın doğusunda yaşayan hayvan fosilleri ile Afrika Kıtası’nın batısında bulunan hayvan fosillerinin benzerlik göstermesi

II. Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kıtası’nda yaygın olarak üretilmesi

III. Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyılarda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması

Yukarıda verilenlerden hangileri paleocoğrafyanın ilgilendiği konular arasındadır?

I. Güney Amerika Kıtası’nın doğusunda yaşayan hayvan fosilleri ile Afrika Kıtası’nın batısında bulunan hayvan fosillerinin benzerlik göstermesi

II. Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kıtası’nda yaygın olarak üretilmesi

III. Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyılarda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması

Yukarıda verilenlerden hangileri paleocoğrafyanın ilgilendiği konular arasındadır?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I ve III.

E) II ve III.

I. Güney Amerika Kıtası’nın doğusunda yaşayan hayvan fosilleri ile Afrika Kıtası’nın batısında bulunan hayvan fosillerinin benzerlik göstermesi

II. Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kıtası’nda yaygın olarak üretilmesi

III. Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyılarda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması

Yukarıda verilenlerden hangileri paleocoğrafyanın ilgilendiği konular arasındadır?

I. Güney Amerika Kıtası’nın doğusunda yaşayan hayvan fosilleri ile Afrika Kıtası’nın batısında bulunan hayvan fosillerinin benzerlik göstermesi

II. Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kıtası’nda yaygın olarak üretilmesi

III. Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyılarda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması

Yukarıda verilenlerden hangileri paleocoğrafyanın ilgilendiği konular arasındadır?