Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri, adresleri ile tüzük değişiklikleri ve açılan, kapatılan veya birleştirilen şubeler; sendika şubesinin, sendikanın veya konfederasyonun bulunduğu illerin valiliklerine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına kaç gün içinde bildirilir?

 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 25
 • E) 30
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, genel kurullarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Delegeler üyeler tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir.
 • B) Konfederasyon genel kurulları, üye sendikalarca seçilen en çok bin delegeden oluşur.
 • C) Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.
 • D) Tüzüklere delege seçilmeyi engelleyici hükümler konulamaz.
 • E) Sendika şubesi genel kurulları ve üye sayısı bini (1.000) aşan sendikaların genel kurulları delegelerle yapılabilir.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, genel kurulların toplantı zamanıyla ilgili olarak doğru bir bilgidir?

 • A) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 15 gün içinde yapılır.
 • B) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 1 ay içinde yapılır.
 • C) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 3 ay içinde yapılır.
 • D) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 6 ay içinde yapılır.
 • E) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 9 ay içinde yapılır.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, olağan genel kurul toplantıları kaç yılı aşamaz?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
 • E) 6
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok ne kadar süre içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır?

 • A) 7 Gün
 • B) 10 Gün
 • C) 15 Gün
 • D) 30 Gün
 • E) 45 Gün
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, hangi seçenekte verilenler sendikaya üye olabilirler?

 • A) Mülkî idare amirleri
 • B) Silahlı Kuvvetler mensupları
 • C) İl özel idareleri ve belediyelerde görevli memurlar
 • D) Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri
 • E) Emniyet Hizmeti Sınıfı Mensupları
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, üyeliğin sona ermesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Çekilmek isteyen kamu görevlisinin çekilme bildirimini, kamu işvereni 30 gün içinde sendikaya gönderir.
 • B) Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak 15 gün sonra geçerli olur.
 • C) Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır.
 • D) Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınmasından sonra, üyenin mahkemeye başvurması sonucu mahkeme kesin kararını 1 ay içinde verir.
 • E) Çekilmek isteyen kamu görevlisinin çekilme bildirimini, kamu işvereni 45 gün içinde sendikaya gönderir.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, Kamu Personeli Danışma Kurulu her yıl hangi aylarda toplanır?

 • A) Ocak-Mart
 • B) Mart-Haziran
 • C) Haziran-Kasım
 • D) Mart-Kasım
 • E) Ocak-Nisan
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 601-1000 arasında ise bu işyerinde kaç İşyeri Sendika Temsilcisi seçilebilir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, bir işyerinde 5 İşyeri Sendika Temsilcisi seçilebilmesi için bu işyerinde ne kadar kamu görevlisi olması gerekir?

 • A) 201-600 arası
 • B) 601-1000 arası
 • C) 1001-2000 arası
 • D) 1500-2000 Arası
 • E) 2000’den fazla


 • Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2

  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
  Etiketler: kamu, görevlileri, sendikaları, toplu, sözleşme, kanunu, deneme, sınavı
  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2 sorularını online çözebilirsiniz.
  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2