Yükleniyor

10. Sınıf Kimya Testleri Çöz

Kimyanın Temel Kanunları Test 3


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %83.33 Doğru: 10 Yanlış: 2 Boş: 0
İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bileşik oluşturmasına sentez tepkimesi denir.

Buna göre;

I. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

II. 4Fe(k) + 3O2(g) → 2Fe2O3(k)

III. 2BaO2(k) → 2BaO(k) + O2(g)

tepkimelerinden hangileri sentez tepkimesidir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.
 • Al(k) + O2(g) → Al2O3(k) tepkimesi ile ilgili;

  I. Yanma tepkimesidir.

  II. Tepkime gerçekleşirken ısı enerjisi açığa çıkar.

  III. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse Al’nin kat sayısı 4 olur.

  yargılarından hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Bir miktar CaCO3 katısı HCl çözeltisine atılınca iyi çözünen CaCl2 tuzunun yanı sıra CO2 gazı ve H2O oluşur.

  Bu tepkimeyi ifade eden denkleştirilmiş denklem seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


 • A) CaCO3(k) + 2HCl(suda) → CaCl2(k) + CO2(g) + H2O(s)
 • B) CaCO3(k) + 2HCl(suda) → CaCl2(suda) + CO2(g) + H2O(s)
 • C) CaCO3(k) + HCl(g) → CaCl2(suda) + CO2(g) + H2O(s)
 • D) CaCO3(k) + 2HCl(suda) → CaCl2(k) + 3CO2(g) + H2O(s)
 • E) CaCO3(k) + 2HCl(g) → CaCl2(suda) + CO2(g) + 2H2O(s)
 • Aşağıdaki tepkimelerden hangisi analiz tepkimesidir?


 • A) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(s)
 • B) 2KClO3(k) → 2KCl(k) + 3O2(g)
 • C) Pb2+(suda) + 2Cl (suda) → PbCl2(k)
 • D) 2Fe(k) + O2(g) → 2FeO(k)
 • E) N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
 • X + 4O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(s) Verilen denkleştirilmiş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) C3H6
 • B) C3H8
 • C) C3H6O
 • D) C2H5OH
 • E) C3H8O2
 • Ca(OH)2 çözeltisi ile HCl çözeltisinin karıştırılmasıyla oluşan tepkimeyi ifade eden denklem aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • B) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • C) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • D) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • E) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • Cu(k) + HNO3(suda) → Cu(NO3) 2(suda) + NO(g) + H2O(s)

  tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde HNO3’ün katsayısı kaç olur?


 • A) 2
 • B) 4
 • C) 6
 • D) 8
 • E) 12
 • Aşağıdakilerden hangisi asit - baz tepkimesidir?


 • A) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • B) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • C) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • D) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • E) 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test
 • C2H5OH + O2 → CO2 + H2O

  tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur?


 • A) 7
 • B) 6
 • C) 5
 • D) 4
 • E) 3
 • H2SO4(suda) + 2KOH(suda) → X(suda) + 2H2O(s)

  Verilen denkleştirilmiş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Potasyum oksit
 • B) Potasyum sülfat
 • C) Dipotasyum sülfat
 • D) Potasyum (II) sülfat
 • E) Potasyum peroksit
 • 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test


 • A) Yalnız III.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • 10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar test


 • A) I: Asit II: Baz III: Tuz
 • B) I: Baz II: Asit III: Tuz
 • C) I: Tuz II: Asit III: Baz
 • D) I: Asit II: Tuz III: Baz
 • E) I: Baz II: Tuz III: Asit

 • Etiketler: 10. sınıf kimyanın temel kanunları test, 10.sınıf kimya temel soru
  Kimyanın Temel Kanunları Test 3 sorularını online çözebilirsiniz.