Yükleniyor

2024 EKYS Müdür Yardımcılığı Testleri ve Denemeleri

EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 5


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 10 Yanlış: 0 Boş: 0
Bir okulun psikolojik danışmanı, bir öğrencide son zamanlarda ürkeklik, iletişimden kaçınma, çevreden gelen tepkilerden korkma gibi davranışlar gözlemiş, bu konuda öğrenci ile görüştüğünde öğrencinin aile içerisinde devamlı olarak şiddete maruz kaldığını öğrenmiştir.
Psikolojik danışman bu konu ile ilgili olarak okul ve öğrenci güvenliği kapsamında öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • A) Öğrencinin ailesini ivedilikle okula çağırmalı ve görüşme gerçekleştirmelidir.
 • B) Öğrenci beyanına ilişkin okul müdürü ile görüşmeli ve ilgili mercilere bildirimde bulunmalıdır.
 • C) Öğrenciyle, bu sorunla mücadele edebilmesi için bireysel görüşmelere başlamalıdır.
 • D) Okul psikososyal koruma, önleme ve müdahale ekibini toplantıya çağırmalıdır.
 • E) Öğrenci için ev ziyareti düzenlemeli, öğrenci - aile ilişkisini yerinde gözlemelidir.
 • Bir kurumda çalışanlar, son dönemde kurum yapısındaki değişikliklerden ötürü kendilerini güçsüz hissetmeye başlamış, yaptıkları çalışmaların anlamsız olduğuna dair geri bildirim vermeye başlamışlardır. Bu nedenle çalışanların kurumdan uzaklaşmaya başladığı gözlenmiştir. Yaşanan bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?
 • A) Örgütsel sessizlik
 • B) Örgütsel sinizm
 • C) Örgütsel bağlılık
 • D) Mesleki yozlaşma
 • E) Örgütsel yabancılaşma
 • Bir okul müdürü, okulun kendine özgü bir kimliğinin olmasını çok önemsemektedir. Bu nedenle okul dergileri, okula özgü kıyafetler, okulun sloganları gibi uygulamalar üzerinde durmuş, böylelikle hem öğrencilerin okula bağlanmasını sağlamış hem de okulu çevredeki diğer okullardan farklı kılmaya çalışmıştır.
  Okul müdürünün bu uygulamaları, aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

 • A) Okul kültürü
 • B) Okul iklimi
 • C) Okul güvenliği
 • D) Okul etkililiği
 • E) Okul sağlığı
 • Bir okulda okul müdürü, öğrencilerin uygun olmayan davranışlarına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini hem öğrencilere hem de velilere iletmekte; ancak karşılaşılan çeşitli disiplin sorunlarında disiplin kurulunda görevli müdür yardımcısı, öğrencilere ceza verme eğiliminde olmayıp bazı eylemleri görmezden gelmektedir. Bu sonuç, öğrencilerde uygun olmayan davranışların devamına neden olmaktadır.
  Buna göre, okulda uygun olmayan davranışların devamı, okul güvenliğine neden olan aşağıdaki etmenlerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) İstenilen davranışların açıklanmamış olması
 • B) İstenmeyen davranışların tanımlanmamış olması
 • C) Tutarsız ve cezalandırıcı yöntemler
 • D) Öğretim imkanlarının yetersizliği
 • E) Kaynakların yetersiz olması
 • Yöneticilerin güç kaynaklarına yönelik; 'Bir yöneticinin çalışanlarını etkilemesinde en önemli faktör kişilik özellikleridir. Bu nedenle iyi bir yönetici; etkileyici ve saygı uyandıran kişilik özelliklerine sahip olmalıdır. Aksi takdirde insanlar üzerinde etki edemezsiniz.' diyen bir okul müdürü, aşağıdaki güç türlerinden hangisini vurgulamaktadır?
 • A) Yasal güç
 • B) Ödül gücü
 • C) Karizmatik güç
 • D) Uzmanlık gücü
 • E) Zorlayıcı güç
 • 'Öğretmenlerin ve yöneticilerin yapmaları gerekenler belirlidir ve bunlar ölçülebilir. Teftiş, bu gereklilikleri gözden geçirmeye yönelik olmalıdır. Bu süreçte amaç ve düşüncelerden öte, eylemlere bakmak gerekir.' söylemi, aşağıdaki denetim türlerinden hangisine uygunluk gösterir?
 • A) Klinik denetim
 • B) Gelişimsel denetim
 • C) Bilimsel denetim
 • D) Farklılaştırılmış denetim
 • E) Emsal denetim
 • I. Demokratik liderliği gerektirir.
  II. Mevcut şartları değil olması gereken standartları dikkate alır.
  III. Eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetlerinin hepsi ile ilgilidir.
  IV. Rehberlik ve teftişte bütünlük, devamlılık, değerlendirme ve geliştirme esastır.
  V. Ferdi farkları göz önüne almaz.
  Yukarıda verilen öncüllerden hangileri denetimin ilkelerine ve esaslarına yönelik doğru açıklamalar içerir?

 • A) I - II ve III.
 • B) I - III ve IV.
 • C) II - III ve IV.
 • D) II ve IV.
 • E) III - IV ve V.
 • Bir öğrenci velisi okul müdürüne gelerek, 'Çocuğumuz okul korkusu yaşıyor. Okulda kendisini yalnız hissettiğini ve arkadaşlarıyla anlaşamadığını söylüyor. O yüzden okul sorumluluklarını yerine getirmiyor.' demektedir.
  Bu durum karşısında okul müdürü aşağıdakilerden hangisini söylerse, 'bireye saygı' çerçevesinde davranmış olur?

 • A) Herkesle anlaşması mümkün değil ama en azından anlaşabileceği birilerini bulabilirdi.
 • B) Arkadaşlık ilişkilerini gerekçe göstererek okul sorumluluklarını yerine getirmemesi aslında bahane.
 • C) Keşke bu durumu daha önceden iletseydiniz, geç kaldığınızı düşünüyorum.
 • D) Okul yönetimi, rehberlik servisi ve aile iş birliğinde bu konuya birlikte çözüm aramaya çalışalım.
 • E) Belki de okul değişikliği düşünebilirsiniz, buraya artık uyum sağlayamaz.
 • Bir kamu yöneticisi, bir çalışma kapsamında astlarından birine bir görev verir ve bu görevin belirli bir süre zarfında tamamlanmasını ister. Ancak bu görev karmaşık birçok etmenin hesaba katılmasını gerektirmektedir ve bu görevin nasıl yapılacağına dair net bir açıklama bulunmamaktadır. Ayrıca bu görevle ilgili yönetici tarafından sürekli yeni talimatlar gönderilmektedir. Bu durum görevi yürüten çalışanı zora sokmakta ve strese neden olmaktadır.
  Yukarıda yer alanlara bakıldığında, aşağıdaki iletişim engellerinden hangisinin kullanılmasının strese neden olduğunu söylemek doğrudur?

 • A) Filtreleme
 • B) Tecrübe alanı
 • C) Görüş açısı farklılığı
 • D) Statü engeli
 • E) Aşırı bilgi yükleme
 • Bir yönetici, tatil günlerinde astlarını arayıp çeşitli işler yapmalarını istemekte, telefon mesajları yoluyla sürekli talimatlar ve bilgilendirmeler göndermektedir. Çalışanlar bu duruma ses çıkarmamakta ama yöneticinin bu tavrının çalışanlarda strese neden olduğu gözlenmektedir.
  Yaşanan durum analiz edildiğinde, çalışanlarda stresin ortaya çıkması, örgütsel strese neden olan aşağıdaki etmenlerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) İşten kaçamama
 • B) Rol karmaşası
 • C) Rol belirsizliği
 • D) İş güvenliği
 • E) İş ilişkileri

 • Etiketler: 2022-ekys müdür yardımcılığı deneme sınavı online
  EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 5 sorularını online çözebilirsiniz.