Yükleniyor

Bulunan Testler

ilgili test & denemeler listelenmi?tir
2513 Doğal Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci...
16487 KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test...
12998 KPSS Coğrafya Türkiyede Nüfus ve Yerleşme Test...
54850 KPSS Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri Test...
20231 Türkiye'de İklim Tipleri Test...
24977 2023 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı...
19879 11.SINIF COĞRAFYA Nüfus Politikaları Test...
9045 11.Sınıf Ekosistemlerin İşleyişi, Enerji Akışı ve Madde Döngüsü Test...
10355 11.SINIF COĞRAFYA Biyoçeşitlilik Test...
5611 12.SINIF Türkiye'nin Nüfus Politikaları ve Nüfus Projeksiyonları Test...
6999 12.Sınıf Dünya Turizminde Türkiyenin Yeri ve Turizm Politikaları Test...
3976 12.SINIF COĞRAFYA Ülkemizi Sembolize Eden Mekanlar...
2926 12.Sınıf Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi Test...
2253 12.Sınıf Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına Test...
3872 12.Sınıf Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi Test...
6073 12.Sınıf Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal Ve Kültürel Etkileri Test...
6634 12.Sınıf Coğrafya İlk Kültür Merkezleri Test...
7038 12.SINIF COĞRAFYA Doğa Olaylarının Geleceği Test...
4519 12.SINIF COĞRAFYA İnsan Doğa Etkileşimi Test...
23068 12.SINIF Coğrafya Doğadaki Ekstrem Olaylar Test...
2754 Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları Test...
2788 10. Sınıf Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler Test...
4099 10.Sınıf Nüfus Piramitleri ve Özellikleri Test...
3641 10. Sınıf Dünya'da Nüfusun Alansal Dağılışı Test...
3589 10.Sınıf Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları Test...
3586 10.Sınıf Bitkilerin Dağılışını Etkileyen Faktörler ve Bitki Formasyonları Test...
18591 10.Sınıf Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri Test...
14945 10.Sınıf Su Kaynakları Test...
7714 9.Sınıf Mevsimler ve İklim Kuşakları Test...
9378 9.Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Test 2...
5288 9.Sınıf Coğrafya Türkiyenin Konumu Test...
15988 9.Sınıf Coğrafya Koordinat Sistemi - Paraleller Ve Meridyenler Test...