Yükleniyor

Bulunan Testler

ilgili test & denemeler listelenmi?tir
2247 12.SINIF TARİH II. Dünya Savaşı TEST 2...
1939 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 6...
1201 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı TEST 5...
2610 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 3...
2445 10.SINIF TARİH XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi TEST...
1231 10.Sınıf TARİH XVII. Yüzyıl Islahatları Test...
4113 10.SINIF TARİH Avrupadaki Gelişmeler Test...
3293 10.SINIF Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim TEST...
17180 10.SINIF TARİH İstanbulun Fethi Test...
2633 10.SINIF TARİH Osmanlı Kültür ve Medeniyeti TEST...
26635 9.SINIF BİYOLOJİ Temel Bileşenler Vitaminler TEST...
8554 5.SINIF FEN Canlıları Tanıyalım Test...
2986 5.SINIF TÜRKÇE Parçada Anlam Test 2...
6001 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Test...
3758 11.SINIF Sosyolojiye Giriş Test...
8297 5.SINIF FEN Yıkıcı Doğa Olayları Test...
1789 11.SINIF Biyoloji Fotosentez Test...
9013 11.SINIF COĞRAFYA Biyoçeşitlilik Test...
3137 12.Sınıf Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi Test...
2758 12.SINIF COĞRAFYA İnsan Doğa Etkileşimi Test...
17938 12.SINIF Coğrafya Doğadaki Ekstrem Olaylar Test...
2362 10.Sınıf Nüfus Piramitleri ve Özellikleri Test...
10200 10.Sınıf Yerşekilleri ve Kayaçlar Test...
8913 8.Sınıf Din Kaza ve Kader Test 3...
3952 6.Sınıf Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç Test...