Yükleniyor

Bulunan Testler

ilgili test & denemeler listelenmi?tir
1799 12.SINIF TARİH II. Dünya Savaşı TEST 2...
1849 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 6...
1100 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı TEST 5...
2420 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 3...
2195 10.SINIF TARİH XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi TEST...
1164 10.Sınıf TARİH XVII. Yüzyıl Islahatları Test...
3001 10.SINIF TARİH Avrupadaki Gelişmeler Test...
2989 10.SINIF Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim TEST...
12158 10.SINIF TARİH İstanbulun Fethi Test...
1722 10.SINIF TARİH Osmanlı Kültür ve Medeniyeti TEST...
24259 9.SINIF BİYOLOJİ Temel Bileşenler Vitaminler TEST...
7886 5.SINIF FEN Canlıları Tanıyalım Test...
2720 5.SINIF TÜRKÇE Parçada Anlam Test 2...
4579 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Test...
3424 11.SINIF Sosyolojiye Giriş Test...
6507 5.SINIF FEN Yıkıcı Doğa Olayları Test...
1660 11.SINIF Biyoloji Fotosentez Test...
8763 11.SINIF COĞRAFYA Biyoçeşitlilik Test...
2762 12.Sınıf Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi Test...
2484 12.SINIF COĞRAFYA İnsan Doğa Etkileşimi Test...
16762 12.SINIF Coğrafya Doğadaki Ekstrem Olaylar Test...
1433 10.Sınıf Nüfus Piramitleri ve Özellikleri Test...
9297 10.Sınıf Yerşekilleri ve Kayaçlar Test...
8638 8.Sınıf Din Kaza ve Kader Test 3...
3605 6.Sınıf Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç Test...