Yükleniyor

Bulunan Testler

ilgili test & denemeler listelenmiştir
1259 12.SINIF TARİH II. Dünya Savaşı TEST 2...
1600 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 6...
911 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı TEST 5...
2005 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 3...
1882 10.SINIF TARİH XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi TEST...
1032 10.Sınıf TARİH XVII. Yüzyıl Islahatları Test...
2555 10.SINIF TARİH Avrupadaki Gelişmeler Test...
2608 10.SINIF Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim TEST...
10309 10.SINIF TARİH İstanbulun Fethi Test...
1332 10.SINIF TARİH Osmanlı Kültür ve Medeniyeti TEST...
19571 9.SINIF BİYOLOJİ Temel Bileşenler Vitaminler TEST...
5471 5.SINIF FEN Canlıları Tanıyalım Test...
1850 5.SINIF TÜRKÇE Parçada Anlam Test 2...
3431 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Test...
2515 11.SINIF Sosyolojiye Giriş Test...
5019 5.SINIF FEN Yıkıcı Doğa Olayları Test...
1357 11.SINIF Biyoloji Fotosentez Test...
7305 11.SINIF COĞRAFYA Biyoçeşitlilik Test...
1919 12.Sınıf Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi Test...
1556 12.SINIF COĞRAFYA İnsan Doğa Etkileşimi Test...
7315 12.SINIF Coğrafya Doğadaki Ekstrem Olaylar Test...
1137 10.Sınıf Nüfus Piramitleri ve Özellikleri Test...
6276 10.Sınıf Yerşekilleri ve Kayaçlar Test...
7887 8.Sınıf Din Kaza ve Kader Test 3...
2658 6.Sınıf Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç Test...