Yükleniyor

Bulunan Testler

ilgili test & denemeler listelenmi?tir
19542 YKS-TYT Tarih 1. DÜnya Savaşı Test...
10472 İslamiyetten Önceki Türk Tarihi Test...
46516 YKS-TYT Tarih İlkçağ Uygarlıkları Test...
176759 YKS-TYT Tarih Bilimine Giriş Test...
10185 2023 KPSS Tarih Deneme Sınavı V...
5901 KPSS Tarih Genel Tekrar Test III...
5073 KPSS Tarih Genel Tekrar Test II...
7675 İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi...
4346 12.SINIF II. Dünya Savaşı TEST 3...
2248 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 6...
1445 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı TEST 5...
4244 10.sınıf Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar Test...
3593 10.SINIF Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim TEST...
3458 10.SINIF TARİH Osmanlı Kültür ve Medeniyeti TEST...
1346 11.Sınıf Türk İnkılabı Test 2...
7271 10. Sınıf Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Test 2...
8593 10. Sınıf Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Test...
5697 9.Sınıf Tarih ve Tarih Yazıcılığı Test...
1217 12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 5...
1213 12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 4...
1016 12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 3...
3857 12. Sınıf Tarih 20. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi...
1540 12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 2...
47498 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi...