Yükleniyor

Bulunan Testler

ilgili test & denemeler listelenmi?tir
12132 YKS-TYT Tarih 1. DÜnya Savaşı Test...
6187 İslamiyetten Önceki Türk Tarihi Test...
26718 YKS-TYT Tarih İlkçağ Uygarlıkları Test...
55267 YKS-TYT Tarih Bilimine Giriş Test...
4001 KPSS Tarih Genel Tekrar Test III...
3381 KPSS Tarih Genel Tekrar Test II...
4137 İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi...
16078 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi...
8138 2022 KPSS Tarih Deneme Sınavı V...
2537 12.SINIF II. Dünya Savaşı TEST 3...
1849 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 6...
1100 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı TEST 5...
1880 10.sınıf Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar Test...
2986 10.SINIF Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim TEST...
1710 10.SINIF TARİH Osmanlı Kültür ve Medeniyeti TEST...
1152 11.Sınıf Türk İnkılabı Test 2...
5652 10. Sınıf Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Test 2...
7637 10. Sınıf Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Test...
5033 9.Sınıf Tarih ve Tarih Yazıcılığı Test...
930 12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 5...
982 12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 4...
744 12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 3...
1172 12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 2...
2768 12. Sınıf Tarih 20. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi...