Yükleniyor

Bulunan Testler

ilgili test & denemeler listelenmi?tir
18389 Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test...
9378 7. Sınıf Söz Gruplarında Anlam Test...
4655 7. Sınıf Parçada Anlam Test...
15612 9. Sınıf Tarih İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Test...
15051 YKS Tarih Türkiye Tarihi Test 1...
8039 YKS Tarih Türkiye Tarihi Test...
12906 9.Sınıf Şiir (Ahenk Unsurları) Test...
10846 Türkçenin Tarihî Gelişimi Test...
16465 Türkiye’de İç Kuvvetler test...
6841 8. Sınıf Atatürkçülük Test...
11368 KPSS Türkçe Cümlede Anlam Test...
18234 Destan Dönemi Türk Edebiyatı Test...
2862 Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları Test...
2793 Türkiye’nin İklim Özellikleri Test...
2086 YKS Coğrafya Türkiyede Sanayi Test...
29399 Türkiyenin Akarsuları Test...
36349 2022 KPSS Türkçe Deneme Sınavı...
15625 7.sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri testi...
22080 7. Sınıf Türkçe Metin Türleri Test...
12314 12. Sınıf Garip Hareketi Test...
8799 YKS-AYT Tarih Türk İslam Devletleri Test...
16759 YKS Tarih İlk Türk Devletleri Test...
4622 İslamiyet ve Türkler Test...
3599 Parçada Anlam Test...
2807 YKS-AYT İslam Tarihi Test...
8653 Türk İslam Tarihi Test...
1665 Atatürk'ten Sonra Türkiye Test...
1476 Atatürk Dönemi Dış Politika - 1...
5158 Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri Test...
11865 KPSS Coğrafya Türkiyede Sanayi Test...
17138 Türkiyede Madenler ve Enerji Kaynakları Test...
11145 KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test...
18700 KPSS Coğrafya Türkiyede Tarım Test...
8277 KPSS Coğrafya Türkiyede Nüfus ve Yerleşme Test...
5668 İlk Türk Devletleri Test...
7677 İslamiyetten Önceki Türk Tarihi Test...
34544 KPSS Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri Test...
11867 Türkiye'de İklim Tipleri Test...
10320 KPSS Tarih Atatürk İnkılapları Test...
9508 Atatürk Dönemi Dış Politika Test...
9539 Atatürk Dönemi İç Politika Test...
5156 Cümlede Anlam Testi...
27106 Sözcükte Anlam Testi...
5124 İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi...
25905 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi...
1680 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test...
17176 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II...
17800 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı...
5559 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II...
15247 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı...
10602 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı...
7189 KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II...
17887 Paragraf Testi...
1908 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 6...
1516 11.TARİH Türk İnkılabı TEST 4...
2542 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 3...
2921 5.SINIF TÜRKÇE Parçada Anlam Test 2...
1933 12.SINIF Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test...
4613 12.Sınıf Dünya Turizminde Türkiyenin Yeri ve Turizm Politikaları Test...
8523 12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de İç ve Dış Ticaret Test...
1972 12.Sınıf Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi Test...
1972 12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de Bölge Sınıflandırması Test...
1205 11.Sınıf Türk İnkılabı Test 2...
1173 11.Sınıf Türk İnkılabı Test...
2226 Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları Test...
3645 9.Sınıf Coğrafya Türkiyenin Konumu Test...
3263 12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi...
4401 11. Sınıf Dil ve Anlatım Metinlerin Sınıflandırılması Testi...
55414 10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Hikaye Testi...
58450 7.Sınıf Türkçe Fiiller Testi...
4516 6.Sınıf Türkçe Biçim Bilgisi Testi...
10557 8.Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi...
17449 9.Sınıf Edebiyat - Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi - Metinlerin ...
4751 5.Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Testi...
3149 5. Sınıf Parçada Anlam Testi Çöz...
2495 5.Sınıf Cümlede Anlam Testi Çöz...
1575 5.Sınıf Türkçe Söz Gruplarında Anlam Testi...
14772 5.Sınıf Kökler ve Ekler Testi Çöz...
2339 5.Sınıf Türkçe Sözcükler Arası Anlam İlişkisi - Söz Sanatları Testi...