Yükleniyor

Bulunan Testler

ilgili test & denemeler listelenmi?tir
37406 Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test...
14708 KPSS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test II...
14048 7. Sınıf Söz Gruplarında Anlam Test...
5919 7. Sınıf Parçada Anlam Test...
20731 9. Sınıf Tarih İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Test...
19568 YKS Tarih Türkiye Tarihi Test 1...
11739 YKS Tarih Türkiye Tarihi Test...
3311 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test...
20351 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı...
18859 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II...
8813 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II...
21251 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı...
11762 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı...
15368 9.Sınıf Şiir (Ahenk Unsurları) Test...
13401 Türkçenin Tarihî Gelişimi Test...
17616 Türkiye’de İç Kuvvetler test...
7720 8. Sınıf Atatürkçülük Test...
19098 KPSS Türkçe Cümlede Anlam Test...
29689 Destan Dönemi Türk Edebiyatı Test...
5385 Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları Test...
3951 Türkiye’nin İklim Özellikleri Test...
3543 YKS Coğrafya Türkiyede Sanayi Test...
45344 Türkiyenin Akarsuları Test...
67177 2023 KPSS Türkçe Deneme Sınavı...
17296 7.sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri testi...
27037 7. Sınıf Türkçe Metin Türleri Test...
17776 12. Sınıf Garip Hareketi Test...
12235 YKS-AYT Tarih Türk İslam Devletleri Test...
25399 YKS Tarih İlk Türk Devletleri Test...
5257 İslamiyet ve Türkler Test...
4372 Parçada Anlam Test...
3799 YKS-AYT İslam Tarihi Test...
16024 Türk İslam Tarihi Test...
2049 Atatürk'ten Sonra Türkiye Test...
1684 Atatürk Dönemi Dış Politika - 1...
7487 Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri Test...
18844 KPSS Coğrafya Türkiyede Sanayi Test...
25607 Türkiyede Madenler ve Enerji Kaynakları Test...
16507 KPSS Coğrafya Türkiyede Hayvancılık Test...
28125 KPSS Coğrafya Türkiyede Tarım Test...
13006 KPSS Coğrafya Türkiyede Nüfus ve Yerleşme Test...
8882 İlk Türk Devletleri Test...
11010 İslamiyetten Önceki Türk Tarihi Test...
54860 KPSS Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri Test...
20239 Türkiye'de İklim Tipleri Test...
17172 KPSS Tarih Atatürk İnkılapları Test...
13308 Atatürk Dönemi Dış Politika Test...
13798 Atatürk Dönemi İç Politika Test...
31839 Paragraf Testi...
8072 Cümlede Anlam Testi...
43114 Sözcükte Anlam Testi...
8344 İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi...
2324 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 6...
1849 11.TARİH Türk İnkılabı TEST 4...
2828 11.SINIF TARİH Türk İnkılabı Test 3...
3951 5.SINIF TÜRKÇE Parçada Anlam Test 2...
2547 12.SINIF Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test...
6999 12.Sınıf Dünya Turizminde Türkiyenin Yeri ve Turizm Politikaları Test...
10732 12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de İç ve Dış Ticaret Test...
2926 12.Sınıf Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi Test...
2634 12.SINIF COĞRAFYA Türkiye'de Bölge Sınıflandırması Test...
1377 11.Sınıf Türk İnkılabı Test 2...
1413 11.Sınıf Türk İnkılabı Test...
2754 Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Sonuçları Test...
5289 9.Sınıf Coğrafya Türkiyenin Konumu Test...
3873 12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi...
6319 11. Sınıf Dil ve Anlatım Metinlerin Sınıflandırılması Testi...
71083 10. Sınıf Türk Dili Edebiyatı Hikaye Testi...
66648 7.Sınıf Türkçe Fiiller Testi...
7189 6.Sınıf Türkçe Biçim Bilgisi Testi...
12577 8.Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi...
20202 9.Sınıf Edebiyat - Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi - Metinlerin ...
6148 5.Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Testi...
3637 5. Sınıf Parçada Anlam Testi Çöz...
3061 5.Sınıf Cümlede Anlam Testi Çöz...
1922 5.Sınıf Türkçe Söz Gruplarında Anlam Testi...
17420 5.Sınıf Kökler ve Ekler Testi Çöz...
3051 5.Sınıf Türkçe Sözcükler Arası Anlam İlişkisi - Söz Sanatları Testi...
51578 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi...