Yükleniyor

2024 Çıkmış Ehliyet Soruları Çöz

27 Ağustos 2016 Trafik Soruları
• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.

• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?


 • A) Sarı
 • B) Yeşil
 • C) Kırmızı
 • D) Kırmızı oklu
 • Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir? • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? • A) Gevşek şev
 • B) Dönel kavşak
 • C) Yandan rüzgâr
 • D) Gizli buzlanma
 • Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? • A) Ana yol-tali yol kavşağına
 • B) Işıklı işaret cihazına
 • C) Açılan köprüye
 • D) Havalimanına
 • Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? • A) Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
 • B) Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
 • C) 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
 • D) 6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
 • Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?


 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
 • Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?


 • A) 1,5
 • B) 2,5
 • C) 3,5
 • D) 4,5
 • Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?


 • A) Işıklara 50 m kaldığını
 • B) Asgari (en az) hız sınırını
 • C) Azami (en yüksek) hız sınırını
 • D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
 • Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?


 • A) Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
 • B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
 • C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
 • D) Aracın arıza yapması
 • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?


 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?


 • A) Hızı viraja girmeden önce artırmak
 • B) Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
 • C) Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
 • D) Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
 • Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?


 • A) 20
 • B) 30
 • C) 40
 • D) 50
 • I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması

  II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması

  III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

  Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?


 • A) Ses
 • B) Duyuru
 • C) Konuşma
 • D) Gürültü
 • Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?


 • A) Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
 • B) Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
 • C) Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
 • D) Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması
 • Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?


 • A) Hızını artırması
 • B) Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
 • C) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
 • D) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
 • Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?


 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 40
 • I. Kesik yol çizgisi

  II. Devamlı yol çizgisi

  III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? • A) Yalnız 1
 • B) Yalnız 2
 • C) Yalnız 3
 • D) 1, 2 ve 3
 • Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?


 • A) Banket
 • B) Ana yol
 • C) Geçiş yolu
 • D) Bağlantı yolu
 • Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?


 • A) Kask
 • B) Eldiven
 • C) Yansıtıcı giysi
 • D) Dayanıklı bot
 • Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? • A) 4
 • B) 3
 • C) 2
 • D) 1
 • Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir? • A) Takip mesafesine
 • B) Kavşaklarda geçiş hakkına
 • C) Öndeki aracı geçme kuralına
 • D) Farların kullanılacağı yer ve hâllere

 • Etiketler: trafik, soruları, 27, ağustos, 2016
  27 Ağustos 2016 Trafik Soruları sorularını online çözebilirsiniz.

  Etiketler: trafik, soruları, 27, ağustos, 2016