Yükleniyor

5,412

Kullanıcı

6,580,288

Test Çözülme

10,110

Toplam Soru

610

Toplam Test

Online Deneme & Test Soruları

Alternatifi olmayan online test sitesi

Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının birbirine yaklaştığı bir yerde bulunmaktadır.

Bu durumun aşağıdakiierden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının birbirine yaklaştığı bir yerde bulunmaktadır.

Bu durumun aşağıdakiierden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

A) Önemli ulaşım yollannın Türkiye’den geçmesinde

B) Transit ticaretin gelişmesinde

C) Bazı enerji hatlarının Türkiye’den geçmesinde

D) Tarımsal üretim miktarının fazla olmasında

E) Bulunduğu bölgedeki sorunların çözümünde aktif görev üstlenmesinde

Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının birbirine yaklaştığı bir yerde bulunmaktadır.

Bu durumun aşağıdakiierden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının birbirine yaklaştığı bir yerde bulunmaktadır.

Bu durumun aşağıdakiierden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?