Yükleniyor

10. Sınıf Biyoloji Testleri Çöz

10.Sınıf Mitoz ve Eşeysiz Üreme Test
10.sınıf biyoloji test çöz

Yukarıda şematize edilen kromozom yapısı incelendiğinde a, b ve c için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?


 • A) a kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır.
 • B) b sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücrelerde bulunur
 • C) c kromatitlerin iğ ipliğine tutunmasını sağlayan kinetokordur.
 • D) Hücrede kromozom sayısı kadar b bulunur
 • E) Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar a bulunur.
 • İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır

  I. Deri epitel hücresi

  II. Sinir hücresi

  III. Çizgili kas hücresi

  IV. Kemik iliği hücresi Buna göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir?


 • A) I ve II.
 • B) I ve III.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
 • E) III ve IV.
 • Kanserin tedavi edilmesinde;

  I. radyoterapi yöntemiyle yüksek enerjili ışınlar verilmesi,

  II. kemoterapi yöntemiyle ilaç uygulanması,

  III. iyi huylu tümörlerin ameliyatla alınması

  yöntemlerinden hangileri kullanılır?


 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • 10.sınıf biyoloji test çöz
 • A) İnterfaz: a Karyokinez: b Sitokinez:c
 • B) İnterfaz: a Karyokinez: c Sitokinez:b
 • C) İnterfaz: b Karyokinez: a Sitokinez:c
 • D) İnterfaz: b Karyokinez: c Sitokinez:a
 • E) İnterfaz: a Karyokinez: b Sitokinez:a
 • Hücre bölünmesi sırasında karyokinezin görüldüğü ama sitokinezin gerçekleşmediği gözlenmiş ise,

  I. Bölünme sonrası çok çekirdekli hücre oluşur.

  II. Her biri tek çekirdekli az miktarda sitoplazma içeren hücreler oluşur.

  III. Sitoplazma miktarı ve çekirdek sayıları farklı olan çok sayıda hücre oluşur.

  verilenlerden hangileri doğru olur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) II ve III.
 • İnterfaz sürecinde bulunan bir hücre için,

  I. Kromozom sayısı iki katına çıkar.

  II. Hacim ve yüzeysel olarak büyüme gözlenir.

  III. Protein sentezi ve ATP tüketim hızı yüksektir.

  verilenlerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız II.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • 10.sınıf biyoloji test çöz
 • A) Sitoplazmanın hacimsel genişlemesi
 • B) Hücre zarının yüzeysel artışı
 • C) Çekirdeğin bölünme emrini vermesi
 • D) Çekirdeğin sitoplazma üzerindeki etkisini yitirmesi
 • E) Hücredeki hacim/yüzey oranının bozulması
 • • Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması K,

  • K hücrelerinin kan ve lenf yoluyla diğer dokulara yayılması L olarak tanımlanır.

  Buna göre,

  I. K kanser durumunu ifade etmekte olup kontrolsüz hücre çoğalması şeklinde belirti verir.

  II. L metastaz olup tümör oluşumu vücudun farklı bölgelerinde de olabilmektedir.

  III. L’nin önlenmesindeki en etkili yöntem tümörlü dokunun ameliyatla çıkarılmasıdır.

  verilenlerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Canlılar mitoz hücre bölünmesi ile;

  I. çoğalma,

  II. büyüme-gelişme,

  III. kalıtsal çeşitlilik

  verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • 2n = 2m gr kromozom ağırlığına sahip bir hücrenin,

  • İ = interfaz

  • M = mitoz

  • S = Sitokinez

  süreçlerindeki kromozom ağırlığı değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde verilmiştir?


 • A) 10.sınıf biyoloji test çöz
 • B) 10.sınıf biyoloji test çöz
 • C) 10.sınıf biyoloji test çöz
 • D) 10.sınıf biyoloji test çöz
 • E) 10.sınıf biyoloji test çöz
 • Hücre döngüsünün kontrolü siklin ve siklin bağımlı kinazlar yardımıyla olmaktadır. Bunlardan S siklin DNA replikasyonunu başlatırken, M siklin mitozun başlamasına neden olur.

  Buna göre S ve M siklinin üretildiği evrelerle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?


 • A) S ve M siklin üretimi → İnterfaz
 • B) S siklin üretimi → İnterfaz, M siklin üretimi → Mitoz
 • C) S ve M siklin üretimi → Mitoz
 • D) M siklin üretimi → İnterfaz, S Siklin üretimi → Mitoz
 • E) S ve M siklin üretimi → Sitokinez

 • Etiketler: 10.Sınıf Mitoz ve Eşeysiz Üreme Test, biyoloji test çöz, 10.sınıf biyoloji test çöz, mitoz test, eşeysiz üreme soruları, testleri
  10.Sınıf Mitoz ve Eşeysiz Üreme Test sorularını online çözebilirsiniz.