Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Deneme çöz

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Deneme
Online MEB Görevde Yükselme Deneme
MEB Görevde Yükselme Deneme
Test & Denemeler
8268 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
7881 Soru Sayısı: 60 MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları
16590 Soru Sayısı: 60 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
16389 Soru Sayısı: 60 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
10097 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
10470 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
14338 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
7097 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018
7840 Soru Sayısı: 13 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
3631 Soru Sayısı: 14 MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
4733 Soru Sayısı: 12 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
1787 Soru Sayısı: 14 Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test
5053 Soru Sayısı: 14 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)
44810 Soru Sayısı: 14 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
11335 Soru Sayısı: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
6179 Soru Sayısı: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
23017 Soru Sayısı: 10 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
14496 Soru Sayısı: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
9877 Soru Sayısı: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
17241 Soru Sayısı: 16 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
19421 Soru Sayısı: 18 657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test
9526 Soru Sayısı: 11 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı IV
10293 Soru Sayısı: 12 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
11212 Soru Sayısı: 11 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
21263 Soru Sayısı: 8 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI
10138 Soru Sayısı: 25 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
8354 Soru Sayısı: 23 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
2166 Soru Sayısı: 18 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1
21263 Soru Sayısı: 15 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
10124 Soru Sayısı: 10 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
17120 Soru Sayısı: 10 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
7361 Soru Sayısı: 15 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
7361 Soru Sayısı: 12 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
6536 Soru Sayısı: 27 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
4679 Soru Sayısı: 20 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
5166 Soru Sayısı: 12 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
21958 Soru Sayısı: 20 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
3925 Soru Sayısı: 15 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
7292 Soru Sayısı: 13 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
13850 Soru Sayısı: 10 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
5976 Soru Sayısı: 15 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
11618 Soru Sayısı: 14 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
14126 Soru Sayısı: 27 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
8927 Soru Sayısı: 20 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
9959 Soru Sayısı: 20 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
26914 Soru Sayısı: 6 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
9530 Soru Sayısı: 15 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
35577 Soru Sayısı: 25 Genel Kültür Deneme Sınavı
3594 Soru Sayısı: 20 Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları
10162 Soru Sayısı: 15 Protokol Kuralları Deneme Sınavı
14707 Soru Sayısı: 15 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
1108 Soru Sayısı: 10 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test
4778 Soru Sayısı: 15 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
2542 Soru Sayısı: 10 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
2323 Soru Sayısı: 13 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
3624 Soru Sayısı: 14 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
5163 Soru Sayısı: 15 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
15623 Soru Sayısı: 15 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
20432 Soru Sayısı: 15 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
10229 Soru Sayısı: 15 Yönetimde Etik Deneme Sınavı
2516 Soru Sayısı: 15 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
2220 Soru Sayısı: 8 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
6433 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları VI
6800 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları V
4733 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları IV
6031 Soru Sayısı: 10 T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
9166 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
6572 Soru Sayısı: 10 T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
7421 Soru Sayısı: 10 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
9335 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
7421 Soru Sayısı: 15 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
31846 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları
3842 Soru Sayısı: 15 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
9626 Soru Sayısı: 15 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
1059 Soru Sayısı: 50 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
8268 Soru Sayısı: 50 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
3582 Soru Sayısı: 25 EBS MEB Görevde Yükselme Test
5253 Soru Sayısı: 8 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
6254 Soru Sayısı: 30 MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
7216 Soru Sayısı: 20 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST II
6255 Soru Sayısı: 20 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST
2605 Soru Sayısı: 10 Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
4824 Soru Sayısı: 16 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
6756 Soru Sayısı: 20 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
8658 Soru Sayısı: 21 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
6433 Soru Sayısı: 15 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı

Popüler Test & Denemeler

Çözülme sayısına göre popüler testler
MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)
Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test
Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
Protokol Kuralları Deneme Sınavı
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
Genel Kültür Deneme Sınavı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
Yönetimde Etik Deneme Sınavı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
T.C Anayasa Test Soruları
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI
5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
T.C. Anayasası Deneme Sınavı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test
T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST II
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
T.C. Anayasası Deneme Sınavı
T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı IV
T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
T.C Anayasa Test Soruları IV
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
T.C Anayasa Test Soruları V
EBS MEB Görevde Yükselme Test
T.C Anayasa Test Soruları VI
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1
MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018
Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları
MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı