Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Deneme çöz

Online MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Deneme
Test & Denemeler
15358Soru Sayısı:60MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
9705Soru Sayısı:60MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2022 Soruları
18176Soru Sayısı:60Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
17441Soru Sayısı:60Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
11048Soru Sayısı:60MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
11144Soru Sayısı:60MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
15096Soru Sayısı:60MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
8437Soru Sayısı:60MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2022
10160Soru Sayısı:13MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
4524Soru Sayısı:14MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
14135Soru Sayısı:124483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
2503Soru Sayısı:14Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test
7618Soru Sayısı:14MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)
52071Soru Sayısı:14Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
15183Soru Sayısı:20Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
9134Soru Sayısı:20Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
27198Soru Sayısı:10Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
29123Soru Sayısı:20Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
23823Soru Sayısı:20Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
19927Soru Sayısı:16657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
24824Soru Sayısı:18657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test
12246Soru Sayısı:115018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı IV
12808Soru Sayısı:125018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
13138Soru Sayısı:115018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
23069Soru Sayısı:85018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI
12814Soru Sayısı:255018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
9198Soru Sayısı:235018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
8055Soru Sayısı:185018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1
23069Soru Sayısı:155018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
11107Soru Sayısı:10Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
18010Soru Sayısı:10Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
12160Soru Sayısı:15Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
12160Soru Sayısı:12Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
15609Soru Sayısı:272886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
5513Soru Sayısı:202886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
5806Soru Sayısı:122886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
22985Soru Sayısı:202886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
6240Soru Sayısı:154734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
12265Soru Sayısı:134734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
14679Soru Sayısı:104735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
8005Soru Sayısı:154735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
14627Soru Sayısı:145442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
22602Soru Sayısı:27222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
13547Soru Sayısı:201739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
12460Soru Sayısı:201739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
28541Soru Sayısı:6İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
10132Soru Sayısı:15İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
45906Soru Sayısı:25Genel Kültür Deneme Sınavı
7484Soru Sayısı:20Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları
11337Soru Sayısı:15Protokol Kuralları Deneme Sınavı
15671Soru Sayısı:15Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
2115Soru Sayısı:10Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test
5196Soru Sayısı:15Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
2873Soru Sayısı:10Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
2569Soru Sayısı:13Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
3979Soru Sayısı:14M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
5543Soru Sayısı:15Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
16396Soru Sayısı:15Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
22362Soru Sayısı:15Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
10869Soru Sayısı:15Yönetimde Etik Deneme Sınavı
2799Soru Sayısı:15Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
2548Soru Sayısı:8Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
7949Soru Sayısı:10T.C Anayasa Test Soruları VI
13869Soru Sayısı:10T.C Anayasa Test Soruları V
7151Soru Sayısı:10T.C Anayasa Test Soruları IV
7454Soru Sayısı:10T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
13061Soru Sayısı:10T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
10149Soru Sayısı:10T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
11910Soru Sayısı:10T.C. Anayasası Deneme Sınavı
11819Soru Sayısı:10T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
11910Soru Sayısı:15T.C. Anayasası Deneme Sınavı
34092Soru Sayısı:10T.C Anayasa Test Soruları
6545Soru Sayısı:15Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
10986Soru Sayısı:15Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
2836Soru Sayısı:50M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
15358Soru Sayısı:50MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
4165Soru Sayısı:25EBS MEB Görevde Yükselme Test
5770Soru Sayısı:8MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
7060Soru Sayısı:30MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
11954Soru Sayısı:204483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST II
9945Soru Sayısı:204483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST
3194Soru Sayısı:10Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
5506Soru Sayısı:16652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
8112Soru Sayısı:20652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
10909Soru Sayısı:215580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
6949Soru Sayısı:15Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı

Popüler MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)
Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test
Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
Protokol Kuralları Deneme Sınavı
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
Genel Kültür Deneme Sınavı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
Yönetimde Etik Deneme Sınavı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
T.C Anayasa Test Soruları
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI
5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
T.C. Anayasası Deneme Sınavı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test
T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST II
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
T.C. Anayasası Deneme Sınavı
T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı IV
T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
T.C Anayasa Test Soruları IV
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
T.C Anayasa Test Soruları V
EBS MEB Görevde Yükselme Test
T.C Anayasa Test Soruları VI
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2022 Soruları
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1
MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2022
Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları
MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı