Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Deneme çöz

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Deneme
Online MEB Görevde Yükselme Deneme
MEB Görevde Yükselme Deneme
Test & Denemeler
11064 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
8504 Soru Sayısı: 60 MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları
17254 Soru Sayısı: 60 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
16798 Soru Sayısı: 60 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
10469 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
10766 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
14581 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
7549 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018
9007 Soru Sayısı: 13 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
4027 Soru Sayısı: 14 MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
8345 Soru Sayısı: 12 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
2116 Soru Sayısı: 14 Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test
6110 Soru Sayısı: 14 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)
47487 Soru Sayısı: 14 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
12862 Soru Sayısı: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
7428 Soru Sayısı: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
24853 Soru Sayısı: 10 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
20571 Soru Sayısı: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
15606 Soru Sayısı: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
18345 Soru Sayısı: 16 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
21635 Soru Sayısı: 18 657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test
10591 Soru Sayısı: 11 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı IV
11299 Soru Sayısı: 12 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
12112 Soru Sayısı: 11 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
22081 Soru Sayısı: 8 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI
11321 Soru Sayısı: 25 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
8734 Soru Sayısı: 23 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
4629 Soru Sayısı: 18 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1
22081 Soru Sayısı: 15 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
10593 Soru Sayısı: 10 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
17551 Soru Sayısı: 10 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
9115 Soru Sayısı: 15 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
9115 Soru Sayısı: 12 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
8078 Soru Sayısı: 27 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
5093 Soru Sayısı: 20 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
5467 Soru Sayısı: 12 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
22482 Soru Sayısı: 20 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
4756 Soru Sayısı: 15 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
9150 Soru Sayısı: 13 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
14192 Soru Sayısı: 10 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
6695 Soru Sayısı: 15 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
12971 Soru Sayısı: 14 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
17428 Soru Sayısı: 27 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
10565 Soru Sayısı: 20 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
11071 Soru Sayısı: 20 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
27560 Soru Sayısı: 6 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
9788 Soru Sayısı: 15 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
38528 Soru Sayısı: 25 Genel Kültür Deneme Sınavı
4535 Soru Sayısı: 20 Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları
10481 Soru Sayısı: 15 Protokol Kuralları Deneme Sınavı
14954 Soru Sayısı: 15 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
1480 Soru Sayısı: 10 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test
4940 Soru Sayısı: 15 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
2702 Soru Sayısı: 10 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
2442 Soru Sayısı: 13 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
3777 Soru Sayısı: 14 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
5354 Soru Sayısı: 15 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
15941 Soru Sayısı: 15 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
21565 Soru Sayısı: 15 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
10532 Soru Sayısı: 15 Yönetimde Etik Deneme Sınavı
2653 Soru Sayısı: 15 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
2333 Soru Sayısı: 8 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
6981 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları VI
9222 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları V
5704 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları IV
6640 Soru Sayısı: 10 T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
10739 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
7868 Soru Sayısı: 10 T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
9001 Soru Sayısı: 10 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
10292 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
9001 Soru Sayısı: 15 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
32708 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları
4754 Soru Sayısı: 15 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
10193 Soru Sayısı: 15 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
1703 Soru Sayısı: 50 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
11064 Soru Sayısı: 50 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
3768 Soru Sayısı: 25 EBS MEB Görevde Yükselme Test
5498 Soru Sayısı: 8 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
6579 Soru Sayısı: 30 MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
9236 Soru Sayısı: 20 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST II
7888 Soru Sayısı: 20 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST
2865 Soru Sayısı: 10 Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
5065 Soru Sayısı: 16 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
7130 Soru Sayısı: 20 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
9850 Soru Sayısı: 21 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
6640 Soru Sayısı: 15 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı

Popüler Test & Denemeler

Çözülme sayısına göre popüler testler
MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)
Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test
Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
Protokol Kuralları Deneme Sınavı
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
Genel Kültür Deneme Sınavı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
Yönetimde Etik Deneme Sınavı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
T.C Anayasa Test Soruları
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI
5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
T.C. Anayasası Deneme Sınavı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test
T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST II
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
T.C. Anayasası Deneme Sınavı
T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı IV
T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
T.C Anayasa Test Soruları IV
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
T.C Anayasa Test Soruları V
EBS MEB Görevde Yükselme Test
T.C Anayasa Test Soruları VI
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1
MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018
Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları
MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı