Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %13.33 Doğru: 2 Yanlış: 9 Boş: 4
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; bir öğretmenin adaylığı sırasında alması gereken eğitimler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
 • A) Hazırlayıcı Eğitim - Adaylık Eğitimi-Uygulayıcı Eğitim
 • B) Hazırlayıcı Eğitim - Temel Eğitim-Uygulamalı Eğitim
 • C) Temel Eğitim - Adaylık Eğitimi - Hazırlayıcı Eğitim
 • D) Temel Eğitim - Hazırlayıcı Eğitim-Uygulamalı Eğitim
 • E) Hazırlayıcı Eğitim – Uygulamalı Eğitim-Temel Eğitim
 • Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Eğitimle ilgili genel ilkelerinde “adaylık eğitimlerinin birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarak düzenlenip yürütülmesi” belirtilmektedir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaylık eğitimi ile ilgili doğru bir sıralamadır?


 • A) Uygulamalı Eğitim - Hazırlayıcı Eğitim-Temel Eğitim
 • B) Hazırlayıcı Eğitim - Temel Eğitim-Uygulamalı Eğitim
 • C) Temel Eğitim - Hazırlayıcı Eğitim-Uygulamalı Eğitim
 • D) Hazırlayıcı Eğitim - Uygulamalı Eğitim-Temel Eğitim
 • E) Hazırlayıcı Eğitim – Uygulamalı Eğitim-Temel Eğitim
 • Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Aday memurlar uygulamalı eğitimlerini nerede yapmaları gerekir?
 • A) Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirlenecek eğitim merkezlerinde
 • B) Mezun olacakları okulun uygun gördüğü eğitim merkezlerinde
 • C) Atandıkları okul ve kurumda
 • D) Temel ve Hazırlayıcı eğitimi başarıyla tamamlayan adayların uygulamalı eğitim yapmaları gerekmez
 • E) İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Belirlenecek okullarda
 • I- Sınav sonuçlarını ilgililere tebliğ etmek

  II- Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak

  III- Her bir eğitim devresinin süresini ayrı ayrı belirlemek

  IV- Eğitici personelin niteliklerini belirlemek MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre;

  Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun görevleri arasında yer alır?


 • A) Yalnız I
 • B) I-II
 • C) II-III
 • D) III-IV
 • E) I,II,III,IV
 • “Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak üzere; 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere on günden az, iki aydan çok olamaz.” MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre;

  Yukarıda yapılan açıklama hangi programın toplam süresini belirtmektedir?


 • A) Uygulamalı Eğitim
 • B) Hazırlayıcı Eğitim
 • C) Temel Eğitim
 • D) Adaylık Eğitimi
 • E) Okul Deneyimi
 • 1- Atatürk İlkeleri

  2- T.C Anayasası

  3- Devlet Memurları Kanunu

  4- Yazışma kuralları ve dosyalama usulleri

  5- Bakanlık teşkilatının tanıtılması ve görevleri

  6- Aday memurun görevleriyle ilgili konular

  Yukarıda verilen konulardan hangisi/hangileri MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Temel Eğitim Programı çerçevesinde alınacak konular kapsamında değildir?


 • A) Yalnız 1
 • B) 2 ve 3
 • C) 3 ve 4
 • D) Yalnız 6
 • E) 5 ve 6
 • 7. ve 8. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplandırınız.

  I- Aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili temel bilgileri vermek.

  II- Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamak.

  III- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak üzere; 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere bir aydan az, üç aydan çok olamaz.

  IV- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak üzere; 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere on günden az, iki aydan çok olamaz.

  MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre;Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri aday memurlar için düzenlenen hazırlayıcı eğitim programına ait bilgidir?


 • A) I-III
 • B) II-III
 • C) II-IV
 • D) I-IV
 • E) I,II ve III
 • MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre;

  Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri aday memurlar için düzenlenen temel eğitim programına ait bilgidir?


 • A) I-III
 • B) II-III
 • C) II-IV
 • D) I-IV
 • E) III ve IV
 • MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavda bir adayın başarılı sayılabilmesi için en az alması gereken puan hangisidir?
 • A) 45
 • B) 50
 • C) 60
 • D) 65
 • E) 70
 • Temel Eğitim Eğitim Programı sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan adaylar ile ilgili sınav komisyonunun yapması gereken işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 • A) Başarısız olan adayların sınav kağıtlarını bir defa daha değerlendirmek
 • B) Buçuklu puanları bir üst tam puana tamamlamak
 • C) İtiraz edenlerin dilekçelerini almak
 • D) Başarısız olan adayları bir defaya mahsus olmak üzere başarılı kabul etmek
 • E) Eğitim ve sınav yürütme komisyonu yapılan itirazları on gün içinde inceler ve karara bağlar.
 • “Aday memurlara aldıkları teorik bilgi ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tecrübe kazandırmak için yapılan eğitimdir.”

  MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre yukarıda verilen bilgiler hangi eğitim programına aittir?


 • A) Uygulamalı Eğitim
 • B) Hazırlayıcı Eğitim
 • C) Temel Eğitim
 • D) Adaylık Eğitimi
 • E) Okul Deneyimi
 • “Eğitim süresi toplam 220 saatlik programdan aşağı olmamak üzere iki aydan az beş aydan çok olamaz.” MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre;

  Yukarıda yapılan açıklama hangi programın toplam süresini belirtmektedir?


 • A) Adaylık Eğitim
 • B) Hazırlayıcı Eğitim
 • C) Temel Eğitim
 • D) Uygulamalı Eğitim
 • E) Okul Deneyimi
 • I- Görevlendirildikleri her türlü etkinliğe katılmak zorundadırlar.

  II- Nöbetleri sırasında dersi boş geçen sınıfların derslerine girerler.

  III- Bağımsız olarak nöbet tutarlar.

  IV- Müstakil ders veremezler.

  MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre uygulamalı eğitime tabi tutulan öğretmenlerle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğru değildir?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) II ve III
 • D) I ve IV
 • E) I ve II
 • MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; aday memurlar için uygulamalı eğitim değerlendirme belgesi dolduracak disiplin amirlerinin aday memur ile en az çalışmaları zorunlu olan süre aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) 2 Ay
 • B) 5 Ay
 • C) 6 Ay
 • D) 1 Yıl
 • E) 18 Ay
 • MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 • A) Adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz.Adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz.
 • B) Adaylık eğitimi devrelerin herhangi birinde başarısız olanlara, başarısız oldukları eğitim devresi bir defadan fazla olmamak üzere tekrarlattırılır.
 • C) Uygulamalı eğitim devresinde başarılı olamayanların eğitimlerini başka sicil amirleri maiyetinde tekrarlamalarına karar verilebilir.
 • D) Adaylık eğitimi devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevine son verilen aday memurlar iki yıl geçmedikçe tekrar devlet memurluğuna alınmazlar.
 • E) Bu Yönetmelikle belirlenen haller dışında adaylık süresi içerisinde aday memurların hiçbir şekilde görev yerleri değiştirilemez.

 • Etiketler: milli, eğitim, bakanlığı, aday, memurların, yetiştirilmesine, ilişkin, yönetmelik, deneme, sınavı
  Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.