Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
 • A) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
 • B) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya kurumca onaylı örneği,
 • C) Mal bildirimi
 • D) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar bakımından diploma denklik belgesi
 • E) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre öğretmenlik başvurusu kabul edilenlerin atamaları, eğitim kurumlarına yapılır. Atamalar, başvuruların sona erdiği tarihten itibaren en geç kaç iş günü içinde gerçekleştirilir?
 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 9
 • E) 10
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Atamalarda; ilk atama kapsamında yapılan atamaların alanlar itibarıyla taban puanları ile diğer atama çeşitlerine göre oluşan atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç …… (I)…… gün içinde Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır. Yayınlanma süresi ……(II)………….. gününden az olamaz. Atama kararnameleri atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç ……(III)……….iş günü içinde valiliklere elektronik ortamda gönderilir. Yukarıda yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir?
 • A) 3-5-7
 • B) 5-5-5
 • C) 3-3-3
 • D) 7-5-3
 • E) 3-3-5
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Ataması yapılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilmek üzere valiliklerce Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bakanlıkça ataması iptal edilenler, atama tarihi itibarıyla kaç yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamazlar?
 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • Milli Eğitim Bakanlığı il içi yer değiştirmeler için en geç ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler için en geç 25 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilir. Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç …(I)………. iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi …..(II)…… iş gününden az, (….III…) iş gününden fazla olamaz

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Yukarıda yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir?


 • A) (10),(5),(10)
 • B) (5), (10), (5)
 • C) (10), (10),(10)
 • D) (10), (7),(10)
 • E) (3), (5), (10)
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az kaç yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler?
 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır.
 • B) 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.
 • C) Üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl, çalışmakla yükümlüdürler.
 • D) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl çalışmakla yükümlüdürler.
 • E) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden çalışma gücünden en az % 30 oranında yoksun olduğunu belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında diğer hizmet sınıflarındaki görevlere atananlardan yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenlerde, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlik dışındaki görevlerde en az kaç yıl süreyle çalışmış olmaları şartı aranır?
 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Eşi ölen öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere eşlerinin ölüm tarihinden itibaren kaç ay içinde, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler?
 • A) 3
 • B) 6
 • C) 9
 • D) 12
 • E) 15
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerleri değişenler görev yaptıkları eğitim kurumuna kaç yıl geçmedikçe özür durumu da dahil olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamaz?
 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak Türkiye kaç hizmet bölgesine ayrılmıştır?
 • A) 3
 • B) 6
 • C) 7
 • D) 9
 • E) 10
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak kaç hizmet alanına ayrılmıştır?
 • A) 3
 • B) 6
 • C) 7
 • D) 9
 • E) 10
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Üçüncü Hizmet Bölgesi illerin; Üçüncü Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere verilen hizmet puanı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) 12
 • B) 14
 • C) 16
 • D) 18
 • E) 20

 • Etiketler: milli, eğitim, bakanlığı, öğretmenlerinin, atama, ve, yer, değiştirme, yönetmeliğini, deneme, sınavı
  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2 sorularını online çözebilirsiniz.