Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde insan ilişkilerinin başlıca amacını ifade etmektedir?
 • A) Yönetimle işgörenler arasında iletişimi sağlamak
 • B) Yönetimi işgörenler karşısında otoriter bir yapıya kavuşturmak
 • C) Örgütün etkili olmasına katkıda bulunmak
 • D) İşgörenler arası iletişimi güçlendirmek
 • E) Yönetimle işgörenler arasında doğabilecek çatışmaları disiplin altına almak
 • Örgütün girdilerini alırken ve çıktılarını verirken ilgililerle çalışanlar arasında oluşan ve halkla ilişkiler de denilen yönetimde insan ilişkileri türü aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Yetiştirme ilişkileri
 • B) Alışveriş ilişkileri
 • C) Hizmet ilişkileri
 • D) Yenileştirme ilişkileri
 • E) Denetleme ilişkileri
 • Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iletişimin temel öğelerinin baştan sona sıralanışı doğru verilmiştir?
 • A) Kaynak – Mesaj – Kanal – Alıcı – Dönüt
 • B) Mesaj – Alıcı – Kanal – Dönüt – Kaynak
 • C) Kaynak – Kanal – Mesaj – Alıcı – Dönüt
 • D) Dönüt – Kaynak – Mesaj – Kanal – Alıcı
 • E) Kanal – Kaynak – Mesaj – Alıcı – Dönüt
 • I. İş doyumu

  II. Çalışma koşulları

  III. Moral

  IV. Yöneticinin eğitim düzeyi

  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri işgörenlerin işe yönelik beklentilerini etkileyen unsurlardandır?

 • A) Yalnız IV
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) I, III ve IV
 • E) I, II ve III
 • Aşağıda verilenlerden hangisi çalışanların çalışma ortamındaki davranışlarını etkileyen işle ilgili beklentilerinden birisi değildir?
 • A) Sosyal ihtiyaçlar
 • B) İş doyumsuzluğu
 • C) Ücret
 • D) İşe başlama
 • E) Çalışma ortamı
 • I. İç Motivler

  II. Fiziki Motivler

  III. Fizyolojik Motivler

  IV. Psikolojik Motivler

  V. Sosyal Motivler

  Yukarıda verilen motivlerden hangisi ya da hangileri Motivasyon çeşitleri arasında yer almaz?

 • A) III ve IV
 • B) Yalnız I
 • C) II ve V
 • D) Yalnız II
 • E) I, II ve III
 • “Ödül ve ceza ile arzu edilen davranışlar kuvvetlendirilir, arzu edilmeyen davranışlar zayıflatılabilir” şeklinde özetlenebilen motivasyon teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Çift Faktör Teorisi
 • B) Sonuçsal Şartlandırma Teorisi
 • C) Erg Teorisi
 • D) Amaç Teorisi
 • E) Başarma İhtiyacı Teorisi
 • Dinleyicinin; empatik ve konuşanı yüreklendirici bir tutum içinde olduğu, konuşmacıda “anlaşıldım” duygusunu yaşattığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Görünüşte Dinleme
 • B) Nezaketen Dinleme
 • C) Etkin Dinleme
 • D) Seçerek Dinleme
 • E) Savunmacı dinleme
 • Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşabilen bireylerin oluşturduğu alan ve uzaklık eşlemesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 • A) Sosyal alan – 120/350 cm
 • B) Genel alan – 3.5 m ..
 • C) Kişisel alan - 35/120 cm
 • D) Mahrem alan – 30/35 cm
 • E) Topluma açık alan – 3.5 m ..
 • Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Yatay
 • B) Çift yönlü
 • C) Aşağıdan yukarıya
 • D) Yukarıdan aşağıya
 • E) Çapraz
 • Kaynağın gönderdiği mesaja karşılık, alıcının verdiği cevap, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlamaktadır?
 • A) Verici
 • B) İleti
 • C) Araç
 • D) Geribildirim
 • E) Hedef
 • I. Bireyler arası iletişime önem verirler

  II. Karşısındakini incitmemeye özen gösterirler,

  III. “Yufka yürekli, merhametli” denilen türden kişilerdir.

  Yukarıda temel özellikleri verilen bireysel iletişim tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yansıtıcı Tarz
 • B) Soylu Tarz
 • C) Yargıç Tarz
 • D) Sokrat Tarz
 • E) Senatör Tarz
 • Aşağıdakilerden hangisi nesnel iletişimde kişiler arası mesafe türlerinden birisi değildir?
 • A) Özel mesafe
 • B) Gizli mesafe
 • C) Sosyal mesafe
 • D) Topluma açık mesafe
 • E) Samimi mesafe
 • Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendine açık, başkasına kapalı olan kısmına aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Gizli alan
 • B) Açık alan
 • C) Karanlık alan
 • D) Bilinmeyen alan
 • E) Kör alan
 • Okul müdürünün, nöbetçi öğretmene görevini bildirmesi veya okul müdürünün hizmetlisinden bir görevi yerine getirmesini istemesi aşağıdaki iletişim modellerinden hangisine örnektir?
 • A) Uzlaşmacı İletişim Modeli
 • B) Tek Yönlü İletişim Modeli
 • C) Etkileşimli İletişim Modeli
 • D) Çift Yönlü İletişim Modeli
 • E) Karşılıklı İletişim modeli


 • Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı

  Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
  Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
  Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
  Etiketler: yönetimde, insan, ilişkileri, iletişim, deneme, sınavı
  Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.
  Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı