Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin temel ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Ülke genelinde alanlar itibarıyla öğretmen dağılımında denge sağlanmak
 • B) Yer değiştirmelerde öğretmenin hizmet yılı- na göre işlem yapılmak
 • C) Alanlar itibarıyla öğretmen norm kadro sayıları esas alınarak öğretmen ihtiyacının karşılanabilirliği oranının eşit düzeyde tutmak
 • D) Atama ve yer değiştirmelerde eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla boş norm kadro bulunmasını esas almak
 • E) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda, öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavından alınan ve Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenen puan üstünlüğünü esas almak
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu oluşumunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Müsteşar Yardımcısı
 • B) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü
 • C) Ana hizmet birimleri genel müdürleri arasından Bakan tarafından görevlendirilecek dört genel müdür
 • D) 1 inci Hukuk Müşaviri
 • E) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22 nci maddesine göre oluşturulan Kurum İdari Kuruluna katılmaya hak kazanan sendikanın başkanı ya da genel sekreteri
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu kaç üyeden oluşur?
 • A) 7
 • B) 8
 • C) 9
 • D) 10
 • E) 11
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Bakanlığa her yıl atama izni verilen öğretmen kadrolarını, ihtiyaç durumunu dikkate alarak atama çeşitlerine, alanlara ve illere göre kontenjanlarını belirlemek
 • B) Atama yapılacak iller ile atama yapılacak alanlara göre taban puanları belirlemek
 • C) Bakanlığa atama izni verilen engelli öğretmen kadrolarını, ihtiyaç durumunu dikkate alarak atama yapılacak illere ve alanlara göre kontenjanlarını belirlemek
 • D) Öğretmenlik görevine atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerinde uygulanacak atama yöntemlerini belirlemek
 • E) Atama çeşitlerine göre atama yapılacak boş il/ilçe milli eğitim müdürlüklerini belirlemek
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, il eğitim personeli planlama kurulu oluşumunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) İl millî eğitim müdürü veya görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı
 • B) Özlük şubesinden sorumlu müdür yardımcı- sı
 • C) İlçe millî eğitim müdürü
 • D) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22 nci maddesine göre oluşturulan Kurum İdari Kuruluna katılmaya hak kazanan sendikanın başkanı ya da genel sekreteri
 • E) Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS)’nden sorumlu bilgisayar ve ağsistemleri yöneticisi
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, Sicil Kaydı İnceleme Komisyonu kaç üyeden oluşur?
 • A) 4
 • B) 5
 • C) 6
 • D) 7
 • E) 8
 • I. İlk atama

  II. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama

  III. Millî sporcuların ataması

  IV. Bedensel engellilerin ataması

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, yukarıdakilerden hangileri öğretmen kadrolarına atama çeşitlerindendir?


 • A) I, II ve IV
 • B) III ve IV
 • C) I ve III
 • D) II, III ve IV
 • E) I, II, III ve IV
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, öğretmen atamalarında millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine yüzde kaç oranında kotenjan ayrılır?
 • A) 10
 • B) 8
 • C) 6
 • D) 4
 • E) 2
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, ilk atama kapsamında yapılan atamaların alanlar itibarıyla taban puanları ile diğer atama çeşitlerine göre oluşan atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır?
 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 7
 • E) 10
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, öğretmen olarak ataması yapılanlardan aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
 • A) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı
 • B) İlk defa atanacaklardan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesi veya kurumca onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı
 • C) Askerlik durumuna dair yazılı beyanı
 • D) Nüfus Cüzdanı örneği
 • E) Mal bildirimi
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, öğretmenlerin il içi yer değiştirmelerine ilişkin duyuru en geç ilgili yılın hangi ayına kadar Bakanlığın internet sayfasında duyurulur?
 • A) 25 Mayıs
 • B) 15 Mayıs
 • C) 25 Mart
 • D) 15 Mart
 • E) 1 Mart
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları,duyuru tarihinden itibaren en geç kaç iş günü içinde başlatılır?
 • A) 4
 • B) 6
 • C) 8
 • D) 10
 • E) 12
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az kaç yıl çalışmakla yükümlüdürler?
 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
 • E) 7
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az kaç yıl çalışmakla yükümlüdürler?
 • A) 7
 • B) 6
 • C) 5
 • D) 4
 • E) 3

 • Etiketler: M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
  M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3 sorularını online çözebilirsiniz.