Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden biri değildir?
 • A) Ülke genelinde alanlar itibarıyla öğretmen dağılımında denge sağlanması, alanlar itibarıyla öğretmen norm kadro sayıları esas alınarak öğretmen ihtiyacının karşılanabilirliği oranının eşit düzeyde tutulması,
 • B) Atama ve yer değiştirmelerde eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla boş norm kadro bulunması,
 • C) Yer değiştirmelerde öğretmenin sicil puanına göre işlem yapılması,
 • D) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda, öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavından alınan ve Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenen puan üstünlüğü,
 • E) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda öğretmenlikteki hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi,
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu toplam kaç üyeden oluşur?
 • A) 5
 • B) 6
 • C) 7
 • D) 9
 • E) 10
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun görevleri arasında yer almaz?
 • A) Bakanlığa her yıl atama izni verilen öğretmen kadrolarını, ihtiyaç durumunu dikkate alarak atama çeşitlerine, alanlara ve illere göre kontenjanları belirlemek ya da belirlenmesini sağlamaktır.
 • B) Atama yapılacak iller ile atama yapılacak alanlara göre taban puanları belirlemek.
 • C) Bakanlığa atama izni verilen engelli öğretmen kadrolarını, ihtiyaç durumunu dikkate alarak atama yapılacak illere ve alanlara göre kontenjanları belirlemek.
 • D) Öğretmenlik görevine atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerinde uygulanacak atama yöntemlerini, belirlemek.
 • E) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda, öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavından alınan ve Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenen puan üstünlüğünü belirlemek.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi İl eğitim personeli planlama kurulu üyeleri arasında yer almaz?
 • A) Millî eğitim müdürünün uygun göreceği sayıda Okul Müdürü
 • B) Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS)’nden sorumlu bilgisayar ve ağ sistemleri yöneticisinin
 • C) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre o ilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisinin yer aldığı il eğitim personeli
 • D) Millî eğitim müdürünün uygun göreceği sayıda ilçe millî eğitim müdürü
 • E) Atamadan sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi İl eğitim personeli planlama kurulunun görevleri arasında yer almaz?
 • A) Öğretmenlik görevine atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerinde uygulanacak atama yöntemlerini, belirlemek
 • B) İl genelinde öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı bulunan eğitim kurumlarını tespit eder.
 • C) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması hâlinde gerekçelerine de yer verilmek suretiyle hizmet bölgeleri ile hizmet alanlarında yapılması istenilen değişiklik önerilerini Personel (İnsan Kaynakları) Genel Müdürlüğüne bildirir.
 • D) İllerindeki eğitim kurumlarının norm kadro durumu, öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı ile öğretmen atama ve yer değiştirmelerine ilişkin uygulamada karşılaşılan tereddütler ve zorlukların tespitini yaparak çözüm önerileriyle birlikte Personel(İnsan Kaynakları) Genel Müdürlüğüne bildirir.
 • E) Atama ve yer değiştirmelere ilişkin her türlü iş ve işlemlerin bu Yönetmelik hükümleri ve Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirilmesini sağlar.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu toplam kaç üyeden oluşur?
 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 9
 • E) 10
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Öğretmenlik görevine atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında özel şartlar aranır aşağıdakilerden hangisi “özel şartlar” arasında yer almaz?
 • A) Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak.
 • B) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak.
 • C) Sağlık durumu yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.
 • D) Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak
 • E) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
 • I. İlk atama

  II. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama

  III. Millî sporcuların ataması

  IV. Bedensel engellilerin ataması

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri atama çeşitleri arasında yer alır?


 • A) Yalnız I
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I,II ve IV
 • E) I,II,III ve IV
 • I. Olimpiyat Oyunları,

  II. Parolimpik Oyunları,

  III. Futsal Oyunları,

  IV. Akdeniz Oyunları

  V. Dünya Askeri Oyunlarında

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Millî sporculardan; yukarıdakilerden hangisi/ hangilerinde ilk üç dereceye girenler öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları da taşımaları kaydıyla Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmadan beden eğitimi öğretmenliğine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler?


 • A) Yalnız I
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I,II, IV,V
 • E) I,II,III, IV,V
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre beden eğitimi alanı için belirlenen kontenjanın yüzde kaç millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atanmaları için ayrılır?
 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 9
 • E) 10

 • Etiketler: milli, eğitim, bakanlığı, öğretmenlerinin, atama, ve, yer, değiştirme, yönetmeliğini, deneme, sınavı
  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.