Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Protokol Kuralları Deneme Sınavı

Protokol Kuralları Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %93.33 Doğru: 14 Yanlış: 1 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi protokolün temel öğelerinden değildir?
 • A) Bayanların protokolde tayyör giymesi
 • B) Protokol konuşmalarında sıra üstten asta doğrudur.
 • C) Üst ile telefonla konuşurken, Üst’ün telefonu kapatması beklenilir.
 • D) Açılış konuşmasını ev sahibi son konuşmayı onur konuğu yapar.
 • E) Yaşça ve mevkice üstün olan kim ise onun el uzatması beklenir.
 • Aşağıdakilerden hangisinde, resmi araçlarda protokol kurallarına göre, protokol koltuğu doğru olarak verilmiştir?
 • A) Sağ ön koltuk
 • B) Arka orta koltuk
 • C) Sağ arka koltuk
 • D) Sol arka koltuk
 • E) Sol ön koltuk
 • Devlet (Başkent) Protokolünün uygulandığı bir törende, sıradüzeninde Başbakandan sonra aşağıdakilerden hangisi yer alır?
 • A) Genelkurmay Başkanı
 • B) TBMM Başkanı
 • C) Bakanlar Kurulu Üyeleri
 • D) Cumhurbaşkanı
 • E) Anamuhalefet Partisi Başkanı
 • Aşağıda verilen protokol kuralları ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
 • A) Üniversite rektörü il protokolünde belediye başkanından sonra yer alır.
 • B) Devlet protokolünde eski Cumhurbaşkanları ana muhalefet partisi başkanından hemen önce gelir.
 • C) Protokolde birey, kurumunu temsil eder.
 • D) Konuşma ve törenlerde, konuşma sırası asttan üste doğru yapılır.
 • E) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan günü saat 08.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur.
 • Yönetimde temel iletişim kurallarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Üstlere “Ali Bey, Müdür Bey” diye akranlara ya da astlara “beyefendi/ hanımefendi” diye hitap edilmelidir.
 • B) Telefon görüşmelerinde telefonu kapatma hakkı asta ya da telefon edilene aittir.
 • C) Görevden ayrılmalarda astlara veda ziyareti yapılmalıdır.
 • D) Üstlerin makamında oturacağınız koltuk işaret etmediği sürece masaya en yakın sağ (üste göre sol) koltuktur.
 • E) Üst yönetici bina kapısında karşılanır ve uğurlanır.
 • Resmi yazılarda kullanılacak yazı tipi ve punto eşleşmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 • A) Verdana yazı tipi – 14 punto
 • B) Monotype Corsiva yazı tipi – 12 punto
 • C) Tahoma yazı tipi – 10 punto
 • D) Arial yazı tipi ve 12 punto
 • E) Times New Roman yazı tipi – 12 punto
 • “Bir üst yöneticinin makamına girildiğinde yönetici buyur ettikten sonra oturulmalı, yönetici yer göstermemişse ……………………. şekilde oturulmalıdır.” ifadesinin doğru tamamlanabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
 • A) yanında olacak
 • B) solunda kalacak
 • C) sağında kalacak
 • D) karşısında olacak
 • E) önünde olacak
 • Aşağıda verilen protokol kuralları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Üniversite rektörü il protokolünde belediye başkanından sonra yer alır.
 • B) Konuşma ve törenlerde, konuşma sırası asttan üste doğru yapılır.
 • C) Devlet protokolünde Anamuhalefet partisi başkanı Dışişleri Bakanından sonra yer alır.
 • D) Protokolde kişi kendini değil, kurumunu temsil eder.
 • E) Saygı ve nezaket protokolde temel ilkelerdendir.
 • Aşağıdaki resmi yazışma türlerinden hangisi “arz ve rica” ederek tamamlanır?
 • A) Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar
 • B) Eşit ve üst düzey makamlara yazılan yazılar
 • C) Ast düzey kuruluşlara yazılan yazılar
 • D) Dış kuruluştan Adli ve Askeri kuruluşlara yazılan yazılar
 • E) Üst düzey makamlara yazılan yazılar
 • Başkent Protokolünün uygulandığı bir törende, sıradüzeninde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra yer alır?
 • A) Anayasa Mahkemesi Başkanı
 • B) Eski Cumhurbaşkanları
 • C) Genelkurmay Başkanı
 • D) Başbakan Yardımcısı
 • E) Ana Muhalefet Partisi Başkanı
 • “Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız ……günü tören yapılır.” ifadesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 • A) 29 Ekim
 • B) 29 Mayıs
 • C) 23 Nisan
 • D) 30 Ağustos
 • E) 1 Ocak
 • Protokol kurallarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etken değildir?
 • A) Anayasa
 • B) Uluslar arası antlaşmalar
 • C) Askeri kanunlar
 • D) Toplumsal değerler
 • E) Kurum Kültürü
 • Ankara dışında kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri aşağıdakilerden hangisinin koordinesinde yapılır?
 • A) Dışişleri Bakanlığının
 • B) Milli Eğitim Bakanlığının
 • C) Gençlik ve Spor Bakanlığının
 • D) İlgili İl Valiliğinin
 • E) İçişleri Bakanlığının
 • Aşağıdakilerden hangisi kamusal yaşamdaki yarı resmi ziyaret türlerindendir?
 • A) Göreve başlama ziyareti
 • B) Bayram ziyareti
 • C) Hasta Ziyareti
 • D) Tebrik ziyareti
 • E) Veda ziyareti
 • Aşağıdaki törenlerden hangisi Genelkurmay Başkanlığının Koordinatörlüğünde yapılır?
 • A) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenleri
 • B) Mahalli Kuruluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler
 • C) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • D) 29 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Törenleri
 • E) 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri


 • Protokol Kuralları Deneme Sınavı

  Protokol Kuralları Deneme Sınavı
  Protokol Kuralları Deneme Sınavı
  Protokol Kuralları Deneme Sınavı
  Etiketler: protokol, kuralları, deneme, sınavı
  Protokol Kuralları Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.
  Protokol Kuralları Deneme Sınavı